new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged adeiladu

Diese Reihenhäuser habe ich in Gretna Green entdeckt und fand sie ziemlich interessant. Klar sehen sie alle gleich aus, wenn man genau hinsieht bemerkt man doch gewisse Unterschiede

 

These townhouses I've discovered in Gretna Green and found it quite interesting. Sure they all look the same, if you look closely you will notice some differences

 

Schottland (Scotland) - Vereinigtes Königreich (United Kingdom)

Gretna Green

Mai (may) 2012

 

follow me on facebook:

www.facebook.com/neumeier.carmen

Dieser Ausblick bietet sich einem, wenn man die Klosterkirche verlässt.

This outlook is offering you when you leave the nunnery church

 

Kloster (Convent) Maria Hilf

Bayern (Bavaria) - Deutschland (Germany)

Cham Oberpfalz

August 2014

 

follow me on facebook:

www.facebook.com/neumeier.carmen

Hoteleingang - Hotel entrance

Rothenburg Ob der Tauber

 

Bayern (Bavaria) - Deutschland (Germany)

Dezember (December) 2011

 

follow me on facebook:

www.facebook.com/neumeier.carmen

Wedi ei adeiladu yn 1535 gan Syr Ralph Sadleir, un o wyr llys amlwg Harri VIII, mae Sutton House yn cadw llawer o awyrgych cartref Tuduraidd, er gwaethaf newidiadau gan rai a fu'n byw yno yn ddiweddarach, gan gynnwys cyfres o fasnachwyr, gwehyddion sidan a oedd yn Huegenotiaid a sgwatwyr.

 

♦+♦+♦+♦

 

Bet savet e 1535 gant Sir Ralph Sadleir, unan eus kouraterien Henri VIII, e talc'h Sutton House kalz eus endro un ti eus ar 16vet kantved, daoust d'ar c'hemmoù bet degaset gant a re o doa graet o annez eno diwezhatoc'h, en o zouez un heuliad marc'hadourien, gwiaderien seiz hugunoded anezho ha skouaterien.

 

♦+♦+♦+♦

 

Built in 1535 by prominent courtier of Henry VIII, Sir Ralph Sadleir, Sutton House retains much of the atmosphere of a Tudor home despite some alterations by later occupants, including a succession of merchants, Huguenot silk weavers, and squatters.

 

www.nationaltrust.org.uk/sutton-house-and-breakers-yard#O...

Nepal Himalaya Pavillon Gartenanlage - Nepal Himalaya Pavilion Gardens

 

Der Nepal Himalaya Pavillon wurde auf der Expo 2000 in Hannover aufgestellt. Am Ende der Ausstellung kaufte der Fabrikant Heribert Wirth ihn auf und liess ihn im oberpfälzischen Wiesent (Bayern) originalgetreu aufbauen

 

The Nepal Himalaya Pavilion was set up at the Expo 2000 in Hanover. At the end of the exhibition the producer Heribert Wirth bought for him and let him build faithfully in the oberpfälzischen Wiesent (Bavaria).

 

Bayern (bavaria) - Deutschland (germany)

Wiesent - Mai (may) 2012

 

follow me on facebook:

www.facebook.com/neumeier.carmen

Adeiladwyd Cronfa Ddŵr Clywedog rhwng 1963 a 1967, i ddarparu cyflenwad dŵr i Birmingham ac i Ganolbarth Lloegr. Yr argae bwtres hwn yw'r argae concrit talaf yn y DU (72 o fetrau).

 

Yng Nghymru roedd gwrthwynebiad cryf i godi'r gronfa ddŵr gan ei fod yn golygu boddi 615 o erwau (2.5 km2) o dir amaethyddol. Wrth reswm, anwybyddwyd barn y Cymry gan mai yn Llundain y gwneir penderfyniadau mawr yn y DU, fel arfer, ac mae yno wastad fwyafrif o Saeson. Yn 1966 taniwyd bom o fewn y safle adeiladu, un wedi ei gosod, yn ôl pob tebyg, gan Fudiad Amddiffyn Cymru (MAC). cy.wikipedia.org/wiki/Mudiad_Amddiffyn_Cymru

 

⸟✣⸟✣⸟✣⸟

 

Mirlec'h-Dour Clywedog a voe savet etre 1963 ha 1967, a-benn bastañ da ezhommoù dour kêr Birmingham ha kreiz Bro-Saoz. Ar stankell-mañ eo an hini brasañ e betoñs (72 a vetradoù a uhelder) er Rouantelezh-Unanet.

 

E Kembre e savas eneberezh d'ar raktres , rak drezañ e vefe kollet 2.5 km2 a zouar mat evit al labour-douar. .Anat deoc'h ne voe ket taolet pled ouzh barn Kembreiz, rak er Rouantelezh-Unanet ez eo e Londrez e vez graet ar pouezusañ divizoù, evel boaz, hag eno dalc'hmat ez eo ar Saozon ar muiañniver. E 1966 e tarzhas ur vombezenn er chanter unan bet plantet, a c'haller krediñ, gant Mudiad Amddiffyn Cymru (MAC), Emsav Difenn Kembre,

 

⸟✣⸟✣⸟✣⸟

 

The Clywedog Reservoir was built between 1963 and 1967, to supply water to Birmingham and the English Midlands This buttress dam is the tallest concrete dam in the UK (72 metres).

 

Within Wales there was strong opposition to the construction of the reservoir as it resulted in the drowning of 615 acres (2.5 km2) of agricultural land. Obviously, Welsh views were ignored, as decisions in the UK are generally taken in London where there is always an English majority. In 1966 a bomb, probably planted by Mudiad Amddiffyn Cymru (MAC), was detonated within the construction site. en.wikipedia.org/wiki/Mudiad_Amddiffyn_Cymru

  

Eine ganz besondere Sitzgelegenheit bei den Italienischen Gärten der Kensington Gärten.

 

A very special seating at the Italian gardens of Kensington Gardens.

 

England

Vereinigtes Königreich (United Kingdom)

London

März (March) 2015

  

follow me on facebook:

www.facebook.com/neumeier.carmen

Boarded up building site in Rhyl.

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Dyma gyfres o luniau yn dangos Pont y Borth. Hon oedd y bont barhaol gyntaf rhwng Ynys Môn a’r tir mawr, ac mae’n parhau i gludo’r A5. Cychwynwyd ar y gwaith ar 10 Awst 1819 wrth osod y garreg sylfaen. Adeiladwyd y tyrau o galchfaen lleol o chwareli Penmon dros y pum mlynedd nesaf. Rhwng Ebrill a Gorffennaf 1825, codwyd y cadwyni haearn at ben y tyrau ar draws o Sir Fôn i Sir Gaernarfon. Wedyn, gosodwyd y gerbydlon yn crogi dan y cadwyni. ‘Roedd rhai wedi amau a fyddai’r cynllun yn llwyddo, ond mewn gwirionedd roedd y bont grog yn gamwaith peirianyddol.Serch hynny collwyd bywydau wrth adeiladu'r bont a mae cofeb iddynt yn eglwys gyfagos Llanfairpwllgwyngyll Agorwyd y bont i’r cyhoedd (er bod angen talu toll) am 1.35am ar 30 Ionawr 1826.

 

Menai Bridge (long exposure)

A series of pictures which show the Menai Bridge. The bridge is a suspension bridge between the island of Anglesey and the mainland of Wales. It was designed by Thomas Telford (1757–1834), the Scottish civil engineer, architect and stonemason, and a noted road, bridge and canal builder. At the time it was the longest suspension bridge in the world. Construction of the bridge began in 1819 with the towers on either side of the strait. These were constructed from Penmon limestone and were hollow with internal cross-walls. Then came the sixteen huge chain cables, each made of 935 iron bars that support the 176-metre (577 ft) span. To avoid rusting between manufacture and use, the iron was soaked in linseed oil and later painted. The suspending power of the chains was calculated at 2,016 tons and the total weight of each chain was 121 tons. The bridge was opened to much fanfare on 30 January 1826 and reduced the journey time from London to Holyhead from 36 to 27 hours, a saving of 9 hours.

  

For sliders sunday. 90 second exposure at f16 with 10stop ND filter. A mono conversion done in RAW. Saturation is 0 but clarity, blacks and fill-light are 100. SIn Elements 8 , only some burning of the shadows in the sky and unsharp mask to finish. HSS!

[View on Black]

gan George Morgan of Carmathen, Costiodd £42,000 i'w adeiladu.

 

●○●○●○●

 

Templ ar Vadezourien, y Fenni, gant George Morgan eus Caerfyrddin

 

●○●○●○●

 

Baptist Chapel, Abergavenny, by George Morgan of Carmarthen, "grimly confronting the town from the end of Frogmore Street". (The Buildings of Wales)

Miscellaneous Roaring Dismay's.

Olyniaeth dimensiwn caeedig adeiladu cegau sfferau awgrymu,

indicações quantitativas prorrogado segmentos obstruções aceitar estados físicos variáveis,

spectateurs inertes systèmes de viscosité mouvements de friction forces dommageables vibrations des particules luminophores,

nelegirana dokumenti žargonu mračno trgovci, ki vodijo pobožna prakse pojasnila dalje,

premonitory żbilanċ istigazzjoni purgatives imħuħ djaletti ċċelebrat analiżi ġrajjiet jwettqu loġika derivat,

onnodig verwijst scheidingen boete correccioun geheimen klachten veroordelen vademen hoog,

Riechen virtuelle Früchte Luft duft Streuung Wunden Erlasse,

codlata meán oíche oíche inglorious seolta disencumbering deochanna ionsaitheacha shades mantling tais,

subdendo ars alienum creaturis provocaverunt praegustaret moverent praesumitur,

ισχυρές συνέπειες σχετική ψυχολογική ναρκισσιστική πορτρέτα πάθος ποιητές μάτια,

神秘的な疎外感に影響を与える下品な議論言語的批判プログレッシブ努力コミュニティ血.

Steve.D.Hammond.

Dyma gyfres o luniau yn dangos Pont y Borth. Hon oedd y bont barhaol gyntaf rhwng Ynys Môn a’r tir mawr, ac mae’n parhau i gludo’r A5. Cychwynwyd ar y gwaith ar 10 Awst 1819 wrth osod y garreg sylfaen. Adeiladwyd y tyrau o galchfaen lleol o chwareli Penmon dros y pum mlynedd nesaf. Rhwng Ebrill a Gorffennaf 1825, codwyd y cadwyni haearn at ben y tyrau ar draws o Sir Fôn i Sir Gaernarfon. Wedyn, gosodwyd y gerbydlon yn crogi dan y cadwyni. ‘Roedd rhai wedi amau a fyddai’r cynllun yn llwyddo, ond mewn gwirionedd roedd y bont grog yn gamwaith peirianyddol.Serch hynny collwyd bywydau wrth adeiladu'r bont a mae cofeb iddynt yn eglwys gyfagos Llanfairpwllgwyngyll Agorwyd y bont i’r cyhoedd (er bod angen talu toll) am 1.35am ar 30 Ionawr 1826.

Dyma un o'r poltiau sy'n cadw'r rhaffau dur yn dyn yn ei le.

 

A series of pictures which show the Menai Bridge. The bridge is a suspension bridge between the island of Anglesey and the mainland of Wales. It was designed by Thomas Telford (1757–1834), the Scottish civil engineer, architect and stonemason, and a noted road, bridge and canal builder. At the time it was the longest suspension bridge in the world. Construction of the bridge began in 1819 with the towers on either side of the strait. These were constructed from Penmon limestone and were hollow with internal cross-walls. Then came the sixteen huge chain cables, each made of 935 iron bars that support the 176-metre (577 ft) span. To avoid rusting between manufacture and use, the iron was soaked in linseed oil and later painted. The suspending power of the chains was calculated at 2,016 tons and the total weight of each chain was 121 tons. The bridge was opened to much fanfare on 30 January 1826 and reduced the journey time from London to Holyhead from 36 to 27 hours, a saving of 9 hours.

The picture shows one of the bolts that keep the steel ropes tightly in place. The 'post' is a reference to the Royal Mail delivery van in the background.

'Twr' yw burj. Mae o dal i fod yn cael ei adeiladu, heb gyrraedd ei lawn daldra.

 

Burj means tower. It's still being built, not yet at full height.

Dechreuodd y gwaith yn Nhremadog yn 1968 ac a gwblhawyd tua 1972.Y contractwyr oedd Donald Cameron o`r Drenewydd Powys.

Work commenced in tremadog in 1968 and completed around 1972. The contractors were Donald Cameron of Newtown Powys

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Williams Tremadog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Williams Tremadog. Anyone has any photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Tua milltir o bentref Llithfaen, wedi mynd i lawr lôn hynod o serth, cyrhaeddir Nant Gwrtheyrn, ar lan y môr.

 

Cynlluniwyd yr adeiladau yno tua 1878 ar gyfer gweithwyr y chwarel wenithfaen. Caeodd y chwarel yn 1914 a gadawodd y trigolyn olaf yn 1959.

 

Yn 1978 sefydlwyd canolfan iaith genedlaethol yma gan Carl Clowes, ac eraill, a dechreuwyd adfer y tai, ac yn ddiweddarach, adeilad y capel. ’Roedd y cwbl wedi dadfeilio'n arw erbyn hynny. Bu'n rhaid adeiladu ffordd newydd hefyd, gan fod yr hen lôn yn gul, yn dyllog ac yn beryglus o serth.

 

Tynnwyd y llun hwn adeg penwythnos a gynhaliwyd gan Gymdeithas Cymru-Llydaw yno yn 2008. Ym mis Tachwedd eleni, 2015, bydd y Gymdeithas yn cynnal penwythnos arall yno i ddysgwyr ac i siaradwyr y Llydaweg.

 

~~~~~~~~~~~

 

Etre ur c'hilometr ha daou gilometr eus bourk Llithfaen, goude diskenn gant un hentig serzh-kenañ, en em gaver e Nant Gwrtheyrn, war an aod.

 

Savet e voe ar savadurioù eno e-tro 1878 evit ar re a laboure er vengleuz c'hreunit. Serret e voe ar vengleuz e 1914 hag an annezad diwezhañ a oa aet kuit e 1959.

 

E 1978 e voe krouet e Nant Gwrtheyrn, gant Carl Clowes ha tud all, ur greizenn yezh vroadel, ha kroget e oad da adsevel an tiez, hag un tamm diwezhatoc'h, an templ. An holl a oa e stad fall a-benn neuze. Ret e oa bet sevel un hent nevez ivez. pa oa strizh an hini kozh, leun a doulloù ha serzh ken na oa risklus.

 

Al luc'hskeudenn-mañ a voe tennet da c'houlz an dibenn-sizhunvezh a oa bet dalc'het gant Kevredigezh Kembre-Breizh eno e 2008. E miz Du ar bloaz-mañ, 2015, e vo dalc'het ur staj eno c'hoazh gant ar gevredigezh, evit ar vrezhonegerien hag evit ar re a zo o teskiñ brezhoneg.

 

~~~~~~~~~~~~

 

About a mile from the village of Llithfaen, after going down a particularly steep lane, one reaches Nant Gwrtheyrn, by the sea.

 

The buildings were designed c. 1878 for the granite quarry workers. The quarry closed in 1914 and the last inhabitant left in 1959.

 

In 1978, Carl Clowes, and others, created a national language centre in the deserted settlement, and the houses, and later the chapel building, began to be restored. It was all in great disrepair by then. A new road had to be built too, as the old one was narrow, full of pot holes and dangerously steep.

 

This photo was taken at the time of a weekend school held by Cymdeithas Cymru-Llydaw (The Wales-Brittany Society) in 2008. In November this year, 2015, the Society will hold another weekend there for those who speak Breton or who are learning Breton though the medium of Welsh.

  

Wedi ei chynllunio gan Douglas a Fordham, mae arddull yr eglwys, a'i safle uwchben y dref, yn ei gwneud yn un o'r harddaf yng Nghymru.

 

Prif noddwr yr eglwys oedd y Fs. Perrins, gwraig weddw perchen y cwmni saws adnabyddus o swydd Caerwrangon. Pan oedd y gwaith adeiladu bron yn gyflawn, syrthiodd y tŵr cyntaf a dinistrio tipyn o gorff yr eglwys.

 

~✣~✣~✣~

 

Raktreset gant Douglas a Fordham, ez eo brav-meurbet koulz stil ha lec'hienn an iliz-mañ en y Bermo (Barmouth).

 

Paeroniet e voe an iliz gant an it. Perrins, intañvez perc'henn un embregerzh hilienn anavezet-tre e Bro-Saoz. Pa oa tost peursavet e kouezhas an tour kentañ ha distrujet e voe un tamm mat eus an nev.

 

~✣~✣~✣~

 

The architects for this outstanding church at Barmouth were Douglas & Fordham.

 

The main sponsor of the building was Mrs Perrins, the widow of the well-known Worcestershire sauce manufacturer. When the church was almost complete, the original tower collapsed and destroyed quite a bit of the nave.

 

"One of the most splendid Victorian churches of Gwynedd" , according to The Buildings of Wales, Haslam, Orbach & Voelcker.

(PH/51/08)

A new bridge over the River Dee at Queensferry was opened by W.E. Gladstone, former Prime Minister, on 2nd June 1897. In celebration of the Diamond Jubilee of Queen Victoria, it was named the ‘Victoria Jubilee Bridge’. The bridge cost over £13,000 to build, and was free for foot-passengers, although a toll was charged for animals and vehicles to cross. The bridge replaced the earlier ferry which had carried people across the Dee, and was seen as a great improvement to communication, linking North Wales to Cheshire and Lancashire. A large crowd gathered to hear Mr Gladstone’s speech, which was reported fully in The Times, 3rd June 1897 (NT/970). He remarked ‘I think we are very wise to fasten on this bridge the name of the beloved Sovereign who now reigns, and …. This bridge will always be the Victoria Jubilee-bridge.’

Agorwyd pont newydd dros afon Dyfrdwy yn Queensferry gan W.E. Gladstone, y cyn Brif Weinidog ar 2 Mehefin 1897. I ddathlu Jiwbilî Aur y Frenhines Victoria, rhoddwyd yr enw Pont Jiwbilî Victoria arni. Costiodd y bont dros £13,000 i’w hadeiladu, ac er bod pobl yn cael cerdded drosti am ddim, roedd yn rhaid talu i fynd ag anifeiliaid neu gerbydau drosti. Cyn adeiladu’r bont, roedd yn rhaid defnyddio fferi i groesi afon Dyfrdwy, ac roedd y bont i’w gweld yn gam ymlaen o ran cyfathrebu, gan ei bod yn cysylltu gogledd Cymru â Swydd Gaer a Swydd Gaerhirfryn. Daeth tyrfa fawr ynghyd i wrando ar araith Mr Gladstone, a gafodd ei chofnodi’n llawn yn The Times, ar 3 Mehefin 1897 (NT/970). Dywedodd ‘I think we are very wise to fasten on this bridge the name of the beloved Sovereign who now reigns, and …. This bridge will always be the Victoria Jubilee-bridge.’

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

The construction of the Chapel in Park Road and the original Roman Catholic Church,

 

Dim / no " Epworth Bridge " / pryd hyn / at this time.

 

Adaeladwyd "Talaig" was built in / yn 1895.

 

Nid oes gennyf yr amser i bostio na sylwadu'n ddyddiol ar y foment. Felly, dyma gyfres i chi o fy nhaith i Borthaethwy bore ddoe. Welai chi wsnos neas.

Dyma gyfres o luniau yn dangos Pont y Borth. Hon oedd y bont barhaol gyntaf rhwng Ynys Môn a’r tir mawr, ac mae’n parhau i gludo’r A5. Cychwynwyd ar y gwaith ar 10 Awst 1819 wrth osod y garreg sylfaen. Adeiladwyd y tyrau o galchfaen lleol o chwareli Penmon dros y pum mlynedd nesaf. Rhwng Ebrill a Gorffennaf 1825, codwyd y cadwyni haearn at ben y tyrau ar draws o Sir Fôn i Sir Gaernarfon. Wedyn, gosodwyd y gerbydlon yn crogi dan y cadwyni. ‘Roedd rhai wedi amau a fyddai’r cynllun yn llwyddo, ond mewn gwirionedd roedd y bont grog yn gamwaith peirianyddol.Serch hynny collwyd bywydau wrth adeiladu'r bont a mae cofeb iddynt yn eglwys gyfagos Llanfairpwllgwyngyll Agorwyd y bont i’r cyhoedd (er bod angen talu toll) am 1.35am ar 30 Ionawr 1826.

 

Menai Dawn

I don't have time to post and comment much during the week at the moment. So here are my best pictures from an early morning trip to Menai Bridge yesterday. See you next week :)!

The bridge is a suspension bridge between the island of Anglesey and the mainland of Wales. It was designed by Thomas Telford (1757–1834), the Scottish civil engineer, architect and stonemason, and a noted road, bridge and canal builder. At the time it was the longest suspension bridge in the world. Construction of the bridge began in 1819 with the towers on either side of the strait. These were constructed from Penmon limestone and were hollow with internal cross-walls. Then came the sixteen huge chain cables, each made of 935 iron bars that support the 176-metre (577 ft) span. To avoid rusting between manufacture and use, the iron was soaked in linseed oil and later painted. The suspending power of the chains was calculated at 2,016 tons and the total weight of each chain was 121 tons. The bridge was opened to much fanfare on 30 January 1826 and reduced the journey time from London to Holyhead from 36 to 27 hours, a saving of 9 hours.

Llun o'r bysiau enwog sy'n eiddo i APC a ddefnyddir i gludo gweithwyr i ac o Drawsfynydd yn ystod y gwaith adeiladu ym 1960.

www.flickr.com/photos/63164772@N05/6017617628/

 

Photo of the famous double decker buses owned by APC used to ferry the workers to and from Trawsfynydd during construction in 1960

www.flickr.com/photos/63164772@N05/6017617628/

 

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Dechreuodd y gwaith yn Nhremadog yn 1968 ac a gwblhawyd tua 1972.Y contractwyr oedd Donald Cameron o`r Drenewydd Powys.

Work commenced in tremadog in 1968 and completed around 1972. The contractors were Donald Cameron of Newtown Powys

 

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Williams Tremadog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Williams Tremadog. Anyone has any photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Photo courtesy of Peredur Hughes Porthmadog

Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

Roedd hwn yn yr ystafell wely ar gyfer y gweithwyr yn y Gwersyll Bronaber yn 1962 yn ystod y gwaith o adeiladu gorsaf bŵer Trawsfynydd.

 

This was the bedroom for the workers at the Bronaber Camp in 1962 during the construction of the Trawsfynydd power station

Careers in the construction industry were on show for the students.

 

Roedd gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu i’w gweld ar gyfer y myfyrwyr.

 

Dyma gyfres o luniau yn dangos Pont y Borth. Hon oedd y bont barhaol gyntaf rhwng Ynys Môn a’r tir mawr, ac mae’n parhau i gludo’r A5. Cychwynwyd ar y gwaith ar 10 Awst 1819 wrth osod y garreg sylfaen. Adeiladwyd y tyrau o galchfaen lleol o chwareli Penmon dros y pum mlynedd nesaf. Rhwng Ebrill a Gorffennaf 1825, codwyd y cadwyni haearn at ben y tyrau ar draws o Sir Fôn i Sir Gaernarfon. Wedyn, gosodwyd y gerbydlon yn crogi dan y cadwyni. ‘Roedd rhai wedi amau a fyddai’r cynllun yn llwyddo, ond mewn gwirionedd roedd y bont grog yn gamwaith peirianyddol.Serch hynny collwyd bywydau wrth adeiladu'r bont a mae cofeb iddynt yn eglwys gyfagos Llanfairpwllgwyngyll Agorwyd y bont i’r cyhoedd (er bod angen talu toll) am 1.35am ar 30 Ionawr 1826.

  

A series of pictures which show the Menai Bridge. The bridge is a suspension bridge between the island of Anglesey and the mainland of Wales. It was designed by Thomas Telford (1757–1834), the Scottish civil engineer, architect and stonemason, and a noted road, bridge and canal builder. At the time it was the longest suspension bridge in the world. Construction of the bridge began in 1819 with the towers on either side of the strait. These were constructed from Penmon limestone and were hollow with internal cross-walls. Then came the sixteen huge chain cables, each made of 935 iron bars that support the 176-metre (577 ft) span. To avoid rusting between manufacture and use, the iron was soaked in linseed oil and later painted. The suspending power of the chains was calculated at 2,016 tons and the total weight of each chain was 121 tons. The bridge was opened to much fanfare on 30 January 1826 and reduced the journey time from London to Holyhead from 36 to 27 hours, a saving of 9 hours.

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Lloyd Williams Blaenau Ffestiniog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Lloyd Williams Blaenau Ffestiniog.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Dechreuodd y gwaith yn Nhremadog yn 1968 ac a gwblhawyd tua 1972.Y contractwyr oedd Donald Cameron o`r Drenewydd Powys.

Work commenced in tremadog in 1968 and completed around 1972. The contractors were Donald Cameron of Newtown Powys

 

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Williams Tremadog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Williams Tremadog. Anyone has any photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Rhiw Pencefn, Trawsfynydd - mor berygl yn oes y ceffyl a throl fel bo rhaid adeiladu dihangfeydd yn y waliau i ddianc rhag ceffyl allan o reolaeth

 

Pencefn Hill, Trawsfynydd - so dangerous in the days of the horse and cart that refuges were built into the walls to escape from a runaway

Adeilad rhestredig gradd 2, gyda phaentiad ar deils o Gastell Caerdydd (1906).

 

Cafodd ei adeiladu yn 1849 a'i enw, tan 1863, oedd "The Shield and Newcastle Tavern".

 

Dywedir bod y dafarn yn arfer cynnig bywyd nos bywiog ac iddi gael enw fel man da i buteiniaid. Yn 1907, lllofruddiwyd un o'r merched a'i mynychai.

 

Yn 2004 ennillodd pleidlais am y dafarn hoyw orau yn y DU.

 

✦✦✦✦✦

 

Ur savadur listennet. Savet e 1849 e oa gantañ an anv evel ul lec'h buhezek en noz, ha darempredet gant gisti.

 

E 2004 e oa aet ar maout gant an ostaleri-mañ evel ar gwellañ hini heñvelreviat er Rouantelezh-Unanet.

 

✦✦✦✦✦

 

A grade 2 listed building, with a listed tiled 1906 painting of Cardiff Castle.

 

It was built in 1849 as the Shield and Newcastle Tavern but became the Golden Cross in 1863.

 

It is said that it 'It offered a lively night on the tiles for sailors off the ships and developed a reputation as the smartest brothel in town.'

 

In 2004 it was voted as the best gay pub in the UK.

 

www.cardiffpubs.co.uk/Pub.php?Pub=GoldenCross

 

www.walesonline.co.uk/news/local-news/brian-lee-golden-me...

[View on Black]

Adeiladu cestyll ar draeth Benllech, mis Mawrth, 2010. Daily Post, 09.03.2010

Swyddfa bost, a siop, wedi ei adeiladu o haearn gwrymiog wedi ei baentio'n goch tywyll. Ymddengys iddo gael ei adeiladu tua 1900, a chyda'i chysgodlenni haearn gwrymiog crwm, mae'n dwyn i gof rhywle ar gyrion yr Ymerodraeth Brydeinig,

 

ωωωωω

 

Un ti-post hag ur stal bet savet e tol-gwagennek ha livet ruz-mouk. Krediñ a c'haller e teu eus e-tro 1900; gant e valedoù kromm e tegas da soñj ul lec'h e penn pellañ impalaerezh Breizh-Veur.

 

ωωωωω

 

'...dark red corrugated-iron POST OFFICE and STORES, c. 1900, reminiscent of a colonial outpost with curved awnings.' - The Buldings of Wales (Yale U P, 2006).

 

ωωωωωωωω

 

wedi ei ailolygu: 2/2017

Mae y ffordd hon ar y gwaelod Moel y Gest Porthmadog yn ffordd i fferm Penamser lle yr oedd yr hen porthmyn yn arfer eu defnyddio i aros am i`r llanw fynd i lawr cyn croesi y traeth mawr cyn i`r Cob cael ei adeiladu.

Credir hefyd y mae bosib eu bod yn hen lon Rhufeinig.

 

This road at the bottom of Moel y Gest Porthmadog is the road to Penamser farm where the old drovers used to use to await the tide to receed before crossing the causeway before the Cob was built.It is thought also that it may have roman origins

Dechreuodd y gwaith yn Nhremadog yn 1968 ac a gwblhawyd tua 1972.Y contractwyr oedd Donald Cameron o`r Drenewydd Powys.

Work commenced in tremadog in 1968 and completed around 1972. The contractors were Donald Cameron of Newtown Powys

 

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Williams Tremadog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Williams Tremadog. Anyone has any photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Conwy hag en tu all

 

✣★✣★✣★✣

 

Conwy agus thairis air a' bhaile

 

✣★✣★✣★✣

 

Conwy eta bestaldean

 

✣★✣★✣★✣

 

Conway and beyond

 

✣★✣★✣★✣★✣★✣★✣

 

Golygfa hardd a grewyd o ganlyniad i awydd y Saeson i wario er mwyn eu hamddiffyn eu hunain ac i adeiladu ymerodraeth.

 

Codwyd Castell Conwy gan Edward I fel cam yn ei ymgyrch i orchfygu Cymru a'i darostwng, rhwng 1283 a 1289. Fel rhan o brosiect ehangach, a gynhwysai greu tref gaerog Conwy, Costiodd tua £15,000, swm aruthrol yn y cyfnod.

 

✣★✣★✣★✣

 

Ur c'haer a wel bet krouet a-drugarez da c'hoant ar Saozon da zispign a-benn en em zifenn hag evit krouiñ un impaelerezh.

 

Savet eo bet Kastell Conwy gant Edward I evel kas war-raok e raktres da sujañ Kembre, etre 1283 ha 1289. Ouzhpenn ar c'hastell e voe savet mogerioù ar gêr, hag en holl eo koustet e-tro £15,000, ur priz ker-meurbet d'ar mare-se.

 

✣★✣★✣★✣

 

The picturesque result of the English desire to spend on defence and on empire building.

 

Conwy Castle was built by Edward I as part of his conquest of Wales, between 1283 and 1289. As part of a wider project, which included creating the walled town of Conwy, it cost about £15,000, a huge sum for the period.

 

en.wikipedia.org/wiki/Conwy_Castle

Lluniau trwy garedigrwydd Dafydd Lloyd Williams Blaenau Ffestiniog. Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Dafydd Lloyd Williams Blaenau Ffestiniog.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

 

Rhiad gwisgo dillad amddiffynnol

Lluniau trwy garedigrwydd Bill Fazakerley Llandecwyn . Dylai unrhyw un sydd â lluniau o ddiddordeb ac yn dymuno iddynt gael eu harddangos ar y safle hwn gysylltu â mi drwy e-bost: cm.pritchard @ btinternet.com

 

Photos courtesy of Bill Fazakerley Llandecwyn.Anyone who has photos of interest and wish them to be displayed on this site contact me by email : cm.pritchard@btinternet.com

   

Ur pont evit derc'hel an hent nevez en e sav

 

+...+...+...+

 

A bridge to hold up the new the new road: Newbridge on Wye - Builth Wells

 

+...+...+...+...+...+...+

 

O'r car / Eus ar c'harr / From the car

1 3 4 5 6 7 ••• 19 20