new icn messageflickr-free-ic3d pan white
All Photos Tagged Sikapta

Identifier: azosztrkmagyar01rudo

Title: Az Osztrák-magyar monarchia irásban Ã:copyright:s kÃ:copyright:pben

Year: 1887 (1880s)

Authors: Rudolf, Crown Prince of Austria, 1858-1889

Subjects:

Publisher: Budapest, A Magyar királyi államnyomda kiadása

Contributing Library: University of Connecticut Libraries

Digitizing Sponsor: LYRASIS members and Sloan Foundation

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

:copyright:metországszÃ:copyright:thúzó erÅit összetartsa s kelet Ã:copyright:s nyugat elleni bástyául egyesÃ-tse. à kötÃ:copyright:meg az elsejÃ:copyright:t azon szerzÅdÃ:copyright:seknek, melyek házának Magyarország mara-dandó birtokának megszerzÃ:copyright:sÃ:copyright:t elÅkÃ:copyright:szÃ-tek, s Å hozta lÃ:copyright:tre Burgundbanazokat az összeköttetÃ:copyright:seket, melyek házát nem sokára Európa nagy politi-kájának közÃ:copyright:ppontjára helyeztÃ:copyright:k. Frigyes a Szent István koronáját, mely nála volt s melylyel magát,mikor Mátyás ellenesei királylyá választák, BÃ:copyright:cs-Ujhelyben megkoronáztatta,kiadta Mátyásnak s ezÃ:copyright:rt a soproni szerzÅdÃ:copyright:sben (1463) azt a biztosÃ-tásikapta, hogy Magyarország az Å házára száll, ha Mátyás örökösök nÃ:copyright:lkülhalna meg. A âMagyarország királya czÃ-met megtartotta s Mátyást fiáváfogadta. Mikor a császár kÃ:copyright:sÅbb Mátyással meghasonlott. MerÃ:copyright:sz Károlybanigyekezett gyámolt keresni, ki Burgund herczegsÃ:copyright:gen (mint franczia hűberen),a nÃ:copyright:met birodalomhoz tartozó Burgundi szabad grófságon (Franche comtÃ:copyright:)

 

Text Appearing After Image:

III. Frigyes császár. 50* 396 Ã:copyright:s NÃ:copyright:metalföldön uralkodott, s ki azt a tervet, melyet már atyja, Jó Filep,az arany-gyapjas-rend alapÃ-tója is ápolt, hogy kereskedelem Ã:copyright:s ipar általvirágzó területÃ:copyright:t királysággá emelje, ismÃ:copyright:t nagyszerűen fölkarolta. Mert azifjú Charolais gróf - - mint Károly atyja halála elÅtt neveztetek â nemhiába emlegette Nagy Sándor tetteinek olvasgatása közben, hogy Å isKilÃ:copyright:pnek a fia. Ha sikerűi neki az a szándÃ:copyright:ka, hogy Franczia- Ã:copyright:s NÃ:copyright:met-ország közt fekvÅ országának a Rajnát tegye fÅerÃ:copyright:vÃ:copyright:: egy rÃ:copyright:szrÅl Franczia-ország a âközjó ligája (ligue du bien publie) Ã:copyright:rtelmÃ:copyright:ben egÃ:copyright:sz sor apróállamocskákra tördeltetett volna, más rÃ:copyright:szrÅl, ha sikerűi az áhÃ-tott császárikorona birtokába jutnia, ezzel egyszersmind az az európai, világra szólómonarchia is lÃ:copyright:tesÃ-ttetett volna, melynek segedelmÃ:copyright:vel a keresztÃ:copyright:nysÃ:copyright:gellensÃ:copyright:ge, a török ellen irtó háborúnak kellett volna kezdetnie. Ez olygondolat volt

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.