new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Nakenhet

Title: Dan. Heinsii Nederduytsche poemata ; by een vergadert en uytgegeven door P. S

Identifier: danheinsiinederd01hein

Year: 1618 (1610s)

Authors: Heinsius, Daniel, 1580-1655 Schrijver, Pieter, 1576-1660

Subjects: Emblems

Publisher: Amsterdam : Gedruct by W. Janssen

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ren Stjt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier. Het water is feer groot, maer minder dan het vier.Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,Dewijle gans de zee my niet en kan gehelpen ?Waer lal ick van u vlien? hoe kan ick fijn bevrijt?Dewijle ghy my brandt, oock daer ghy niet en fijt. Dominant non totam in imagine ejus loideo. VErmeten ftout pinceel, hoe hebt ghy derven nakenHet vier dat my verbrandt, en met de handen makenDat goddelick geficht ? den hemel en wilt nietDat yemandt hem naer bootft, of zij ne fchoonhey t fiet.5/aerisdatglatgelaet, datmy het hert doet breken,in dat fbo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ?Waer is den (beten lach ? waer is den trotfen ganck ?Die lufticheyt van geeft ? de dertelheyt ? den (anck ?Die blijtfchap van gemoet? dat anders doen en dencken ?3e fprake van de oog ? die heymelicke wencken ? D z Het 28 DANIELIS HEINSII Het minfte fie ick hier. ick foecke noch het meeft.Of Jaet het lichaem ftaen, ofIchildert oock den geeft.

 

Text Appearing After Image:

; • Tout amant ejlropiat. *1T TV T Ie dat dé beul vérminckt,die moet hy weer genefèn,\f \/ Want als het lichaem is getrocken uyt het let,* Die wilt geholpen fij n, die moet te vreden wefèn, Tot dat hy wederom elck in zij n plaetïe fèt.Het gaet oock fbo met u, ghy die verminckt van finnen,Ontledet van verftandt, vol droefheyt ende pijn,Gaet fïichten lönder hulp geraebraeckt van het minnen.Soeckt hulpe van den beul. dat is de medecijn. Elegie. Doorluchtige Princes van Neerlandts rijcke fteden,En laet u niet voorftaen dat ick u kom betredenOm u vermaert gebou, dat heerelick cieraetDat tot den hemel toe fchier opgetrocken ftaet.Noch om u toorens hoog, noch om u groote kercken,Noch om u ftraeten breet, noch om u oude wercken,Noch om dat Phoebus felf de vader van t verftantEn Pallas haeren ftoel heeft binnen u geplant.Veel min om eenig goet, of koftelicke waren,Ge!ij c k den koopman doet, kom ick tot u gevaren. Eei NEDERDVYTSCHE POEMATA. 29Een hert gelijck het mijn, een brandende

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Triumph of the flesh.

  

Detta är ett verk av Andres Serrano, en amerikansk fotograf och konstnär som är känd för sina provokativa och kontroversiella verk, som ofta kan anses vara direkt vulgära och som väcker starka känslor varhelst de ställs ut för allmänheten.

 

Bilden jag valt föreställer en katolsk nunna som, vad jag förmodar, onanerar. Hon ser ut att njuta av det, och ser inte ut att ha någon skuld, trots att hon kan förmodas ha erlagt löften mot sexuella aktiviteter enligt katolsk sed. Hon blundar och ser därför inte in i kameran, eller någon annanstans. Ändå känns det tydligt att du som åskådare är betraktaren.

Hon ser också ut att vara iklädd en nunnedräkt som är gjort av latex eller läder, detta tror jag är för att förstärka innebörden i konstverket. Det är skarpa kontraster, en helig nunna som faller för sina lustar och ägnar sig åt en sexuell aktivitet.

Serrano vill väcka starka känslor i åskådaren genom dessa skarpa kontraster. Inte chockera, men väcka tankar, debatt. En kontrast, mellan det heliga och gudomliga, samt det som är tabu i mångas ögon – det kroppsliga och det naturliga i lust. Den är både vacker och provocerande.

Jag tror konstnären vill förmedla med konstverket är att det kan koexistera, att det naturliga, kroppsliga inte är i motsats till det religiösa, det heliga. Att man inte behöver ta avstånd från allt det köttsliga, det som enligt många troende är fel, och inte enligt det gudomligas vilja. Vi är bara människor, djur, och trots att vi ägnar hela vårt liv åt en tro så kommer alltid de mänskliga drifterna finnas där, det är vår hela natur och det som gjort att vi existerar överhuvudtaget.

 

Att Andres Serrano är uppfödd som katolik, och dessutom som en amerikan, tror jag bidragit stort och miljön har varit med och format hans konst. USA är ett jämförelsevis religiöst land för att vara västerländskt (59 % säger att religion spelar en mycket stor roll i deras liv enligt en undersökning gjord av Pew Research Center 2002), med troende från alla religioner, främst kristna och katoliker. Detta är också de religioner som oftast avbildas på olika sätt i Serranos konst.

Många människor är konservativa i USA, och att vanhelga det heliga tillsammans med öppen sexualitet och offentlig nakenhet är ofta tabu och väcker starka känslor.

Han chockerar med sin konst, men jag tror det är tankarna och debatten han är ute efter. Följande citat är från konstnären själv, där han säger att man kan inte kan ha det heliga utan det profana, det vanheliga:

 

"My work does more than just shock. It also pleases—and that really fucks with their heads. My work has often been spoken of in terms of the sacred and the profane. My feeling is that you can't have one without the other. You need both."

 

Andres Serrano (från en intervju publicerad i High Performance magazine, våren 1991).

  

Bilden är ganska stramt beskuren, där motivet på nunnan flyter utanför bild. Hennes ansikte tar upp större delen av övre vänstra hörnet och hela bildens nederkant tas upp av kvinnans underliv. Ett stort kors, kanske ett halsband, är placerat mitt på kvinnans bröst.

Det ser ut som ett porträtt med en plan bakgrund och ser ut att vara ganska välbelyst. Tankarna förs till något som ser ut som ett vanligt oskyldigt porträtt, som om det skall tas en bild, men där kvinnan rycks med av lusten och fångas av kameran när hon istället gör något förbjudet.

 

Serrano och hans konstutställningar har fått utstå många hot och till och med våldsdåd genom åren, och en utställning i Lund blev vandaliserad av neo-nazister som motsätter sig hans verk. Han möter också ofta motstånd av kristna partier och religiösa i allmänhet, och inför en annan utställning i Alingsås motsatte sig Kristdemokraterna (KD) att hans verk skulle visas upp.

 

Detta är något jag tror han möter överallt, att människor tar illa upp, och kanske till och med anser det kränkande – både personligen och mot deras religion.

Enligt Serrano själv anser han sig dock religiös, inte hädisk.

 

Jag kan inte undgå att tänka på konstnären och serietecknaren Lars Vilks, som var i hetluften år 2007 för hans teckning som publicerades i tidningen Nerikes Allehanda, föreställande den muslimska profeten Muhammed, avbildad som en hund. Detta var också för att provocera en tro, för att bryta ett tabu (enligt den islam får inte Muhammed avbildas överhuvud taget, dessutom anses hundar vara orena inom tron).

Även om Serranos verk känns mer raffinerade, så är det ändå en tanke bakom båda konstverken – att utmana gränser som många sätter självklara, men som andra anser begränsande. Att väcka debatt, att utmana gränsen mellan vad som är yttrandefrihet och vad som är kränkande.

 

Lars Vilks fick utstå många hot om livet av muslimska anhängare som kände sig grovt kränkta av hans teckningar. Många ansåg dessutom att bilderna var rasistiska, inte bara provocerande mot den muslimska tron.

 

Vilks teckningar och artikel är visserligen direkt riktad mot debatt om yttrandefrihet, där provokation är den direkta tanken, medan Serranos syfte är enligt honom själv att skapa vacker konst som lämnar ett avtryck i åskådarens sinne, kan man argumentera vad som är konst. Lars Vilks teckningar är simplare än Serranos konstverk, men är det inte konst, även om det får det genomslag som skaparen önskar?

Diskussionen kan föras vidare med hur långt kan man egentligen gå för konsten? Det finns exempel där lagar brutits i konstens namn, och där sätts ju automatiskt en gräns vid en fällande dom. Men också exempel på där lagar bryts, och fortsätter bytas, av hyllade konstnärer. Banksy är till exempel en anonym graffitikonstnär, som konsekvent bryter lagar för att måla sina samhällskritiska och politiskt satiriska konstverk.

Följande är ett citat från Bansky själv, där han uppmanar att bryta lagen och det är ett ideal inom hans syn på konst.

 

“Painting something that defies the law of the land is good. Painting something that defies the law of the land and the law of gravity at the same time is ideal.”

 

Banksy, Wall and Piece

  

Källor:

Pew Research Center. (2002). Among Wealthy Nations. Tillgänglig: www.pewglobal.org/2002/12/19/among-wealthy-nations/

 

Coco Fusco. (1991). Shooting the Klan: An Interview with Andres Serrano. High Performance Magazine. 55. (Tidning nedlagd, artikel bevarad här: archive.is/7w2Zl)

 

Banksy. (2006). Wall and piece. London: Century.

Format: Fotopositiv

Dato / Date: Ukjent, antatt ca. 1900

Fotograf / Photographer: Ukjent

Sted / Place: Ilsvika, Trondheim

Oppdatert / Update: 02.05.2018 [henvisning til sjøbadet i Ilsvika]

 

Google Street View: goo.gl/maps/wZ1TUJFwiDx

 

Wikipedia: Nakenbading

 

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim

Arkivreferanse / Archive reference: Tor.H49.B03.F29129

  

Trondhjems Adresseavis 13 August 1910 s. 2:

 

Søbad.

 

I de sidste 14 dage er der ved sjøbadehuset i Ilsviken tat 10,199 bad, hvorav 7303 mænd og 2896 kvinder. Vandets temperatur varierer mellem 13-17 gr.

  

Kilder:

 

- Trondhjems Adresseavis 13.08.1910 s. 2 - urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsadresseavis_nul...

  

Title: Dan. Heinsii Lof-Sanck Van Iesus Christus, den eenigen end eeuwigen Son Godes. Met noodelicke Vytleggingen aenvvÿsende den gront van het out Christelick geloof, in den selven vervat

Identifier: danheinsiilofsan00hein

Year: 1616 (1610s)

Authors: Heinsius, Daniel, 1580-1655

Subjects:

Publisher: Amsterdam, W. Blaev

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

en Sijt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier. Het water is fecr groot, maer minder dan het vier.Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,Dewijle gans de zee my niet en kan gehelpen ?Waer lal ick van u vlien? hoe kan ick fijn bevrijt?Dewijle ghy my brandt, oock daer ghy niet en fijt. Dominam non totam in imagine ejus pideo. VErmeten ftout pinceeh hoe hebt ghy derven nakenHet vier dat my verbrandt, en met de handen makenDat goddelick geficht ? den hemel en wilt nietDat yemandt hem naer bootft, of zijne fchoonheyt fiet.Waer is dat glat gelaet, dat my het hert doet breken,En dat fbo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ?Waer is den föeten lach ? waer is den trotlèn ganck ?Die lufticheyt van geeft ? de dertelheyt ? den fanck ? Die blijt(chap van gemoet? dat anders doen en dencken ? De forake van de oog ? die heymelicke wencken ? Da Het 28 DANIELIS HEINSII Het minfte fie ick hier. ick foecke noch het meefl.Of laet het lichaem ftaen, offchildertoock den geeft.

 

Text Appearing After Image:

, • Tout amant eflropiat. T TT Tle dat de beul verminckt,die moet hy weer genelèn,\f \/ Want als het lichaem is getrockenuyt het let, Die wilt geholpen fijn, die moet te vredenwefèn. Tot dat hy wederom elck in zij n plaetfè fêt.Het gaet oock lbo met u, ghy die verminckt van finnen,Ontledet van verftandt, vol droefheyt ende pijn,Gaet fiichten lönder hulp geraebraeckt van het minnen.Soeckt hulpe van den beal. dat is de medecij n. Elegie, Doorluchtige Princes van Neerlandtsrijcke fteden,En laet u niet voorftaen dat ick u kom betredenOm u vermaert gebou, dat heerelick cieraetDat tot den hemel toe ichier opgetrocken ftact.Noch om u tocrens hoog, noch om u groote kercken.Noch om u ftraeten breet, noch om u oude wercken,Noch om dat Phoebus felf de vader van t verftantEn Pallas haeren ftoelheeft binnen u geplant.Veel min om eenig goet, of koftelicke waren,GeÜj.k den koopman doet, kom ick tot u gevaren. Een N E D E R D V Y T S C H É P O E M A T A. ap^ Een hert gelijck het mijn, een br

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

IDN1 1988, IDN2 1989 by Malga Kubiak Archives The Ego Trip 1988, 1989

attention! the ego trip collection is not for minors!

NOTHING FOR MINORS!

music Zbigniew Karkowski

vocals & texts Malga Kubiak

recorded at Chalmers

cast Malga Kubiak

camera Malga Kubiak, Tjell Zachrison

editing Malga Kubiak

cast Malga Kubiak, Peo Soderberg, Tjell Zachrison, Lola Muller, CM von Hausswolff & many others

shark photos Laurie Dammert

shot GBG, NYC, GBG

a

complete review 1995

MISS MESS COMES TO TOWN

Material on Independent Film. Part I / By Mats Olsson

 

MISS TROUBLE HAS moved to Stockholm. Or perhaps she hasn't. When it

comes to Miss Mess, Maggachacka, Mango Chutney, Marga, or, as sheprefers to be called, Malga Kubiak, its difficult to know what she means by home.

A fabulously romantic woman who doesn't know if she's still a girl, and if she has the right to be. Of all people I've met, no one has attempted to act the part of the total Artist quite like her. Despite the fact that she is a quite nice person, very few have succeeded to such an extent in being provocative. This is not due to more profound strategies. Provocation seems to be innate to her, and its purpose is by no means exclusively to epater les bourgeois. In practice, though, this is what happens. Her victims are not just the pilots of leather

armchair etiquette, or the suburban couch potatoes, but also colleagues, gallerists, journalists, officials, chauvinists, feminists, old friends, premeditating men and prejudiced women; all of them encounter her very

apparition as an offense to the inner calm they've spent a lifetime attaining.

The irony here is striking. The spirit of the times is divided between a longing for the good old days of public projects and an extremely individualistic artistic ethic. In the case of Malga, her means of

expression are pathetic beyond recognition. The simple fact that the word pathetic is generally thought of as negative turns our resistance to her work an auto-ethic anesthesia. By all means - she's not alone in

being a misunderstood artist. Since the ban on absinthe in Paris, very few taken social obstinacy in art to its extremes. Her artistic expression is identical with her own life. She works exclusively with

herself. If other people take part , thye are only background for the superegotism of Miss Mess. This should however be seen as a generous act, as it comes across in her books, films and objects. Problems arise

since we still expect a ritualized interaction in so-called reality. Malga is not the queen of real power. In fact , she's unexpectedly lousy at practical stuff, such as money, layout and aesthetic control. Her art /life/ is maximally charged with sex, drugs, violence, travels, experiences, emotions, and quests. Due to her unfettered techniques of presentation, she retains true pathos. Her passionate abandon creates a secret. What she wants to say is easy to repress, despite the fact that it's much clearer than, for instance, this text.

During the last years, her travels through existence have taken place in the company of a young man, Harry Hoppe, probably the best Swedish poet today. It's hard to tell how you know something like that. I've

never read any of his work. But charismatically speaking this couple seems impeccable.

I'd like to recommend you all to read her latest book Baby Trouble which makes for difficult reading, and is only available on request from the artist. An easier way of becoming acquainted with her work is to see

her latest film , Babe Trouble-Hole, which according to the artist is more of comedy than her earlier films.

It opens at the Zita Theater in Stockholm. What you'll get is a not

entirely non-pornographic reflection on two people loving each other, and some slices of real life as well. If you should happen to bump into them in a bar, I strongly suggest that you buy them drinks. I also

recommend them for the government funding, preferably public art on Riddarholmen. I would like to advice against any kind of violence or trouble-making . And stay aloof from all business involving rock bands, or any other practicalities, if Chaggamacka is in the vicinity.

REVIEW

The Ego Trip Collection

I The Ego Trip Collection ingar b la "Ego", "Super Ego", "IDN1", 2 och 3. orsaken till att jag väljer att ta upp dem tillsammans är att de stilmässigt och innehallsmässigt ligger nära varandra.

Hur ska man beskriva dessa filmer? Trots att jag har sett de här filmerna ett antal ganger är mitt intryck detsamma: ett rasande kaos. Eller som Malga själv kanske skulle uttrycka det: "films about love/ sex/ death/ hate/ life" osv. Det kan lata osammanhängande och diffust, men faktum är att det finns en mycket stark "drive" i dessa videos. detta beror till stor del pa den hetsiga klippningen och den pumpande elektroakustiska musiken av exempelvis Karkowski, kombinerat med Malgas jagade, skrikande diktuppläsning. Mörbultningseffekten är stark, särskilt om man ser filmerna i en mörklagd biograf med maximal volym. I mitt tycke fungerar The Ego Trip mer pa ett direkt fysiskt plan än pa ett intellektuellt. Det är inte lätt att vara distanserad inför denna totalanstormning. Trots den ringa mediala uppmärksamheten har det alltid uppstatt debatt kring Malga Kubiaks filmer varhelst de visats. I stort sett har invändningarna följt samma mönster: "jag har inget emot sex/ jag är inte pryd/ men detta är onödigt/ känns förnedrande. Att det är en kvinna som star bakom filmerna anses intressant nog vara extra graverande. "Hur kan hon ställa upp pa porrindustrins värderingar?".Alla som har läst den här recensionen förstar antagligen, dels pa grund av titlarna, dels pa grund av innehallsbeskrivningen, att det här rör sig om videos som ligger miltals fran det som produceras av porrbranschen, om ni inte har en bild av porrfilm som innefattar assosiativ klippning, skrikande poeter, intervjuer med Nick Cave och extremt brutal musik. Da fragar sig kanske läsaren av denna text om jag kan garantera att ingen blir kat av dessa filmer. Nej, jag kan givetvis inte utfärda nagra sadana garantier. Här förekommer manga bilder av nakenhet, onani och knullande.Men det som skiljer sig absolut mest mellan Malgas videos och vanliga porrfilmer är följande (nu ska jag försöka bli sa pedagogisk som möjligt sa att alla ska första och jag tror att de flesta som läser detta har sett atminstone brottsstycken ur vanliga porrfilmer, det underlättar om ni vill följa med i resonemanget): en porrfilm försöker göra tittaren sa kat som möjligt för att han (jag förutsätter helt dogmatiskt att alla porrkonsumenter är män) ska komma i hag sin kathet och hyra fler p-rullar. Detta gör porrfilmen genom att visa sa mycket sex som möjligt under filmens längd. Det klipps visserligen ocksa i en porrfilm, men da fran en sexbild till en annan sexbild, inte fran en sexbild till en poesiuppläsning, till en tandlös knarkare, till en sexbild, till en polisbil, till Nick Cave. Det är möjligt att en och annan porrkonsument skulle kunna luras till att köpa Malgas videos. Han kommer att bli besviken.

Jag hoppas att jag varit extremt övertydlig i detta resonemang.

Fredrik Gustavsson

 

Her work is egocentric, exhibitionistic, pretentious, vulgar, obscene, obstinate, banal, painful, pathetic, messy, disturbing and provoking everyone

Mats Olsson, DS Art News, October 1990

 

Mats Olsson earlier review on malga kubiak film

only fragments are saved

 

malga kubiak

effektsokeri; stravan efter verkan. hon tycks vara befriad fran dent understrom av elitism som annars ar vanlig hos utovare och konsumenter av extrem och socialt verksamhet. hennes forbluffande odmjukhet raddar henne ocksa fran att fastna i det trask av sekterism som desarmerar uttrycken hos mangen ambitios bildstormare.ett fortjust fnitter fran em hycklande medborgare som fantiserar om spanande uttflykter i mot borgarnas koncentrations-lager-variant av Disney-land gor ingen mensch glad.

 

tankte nar de anordnade gladiatorspel, vill forsoka forklara behovet av videovald i var tid.

 

stilloshet; sjalvstandighet stilistiskt ar hennes videor i langa stycken traditionellt avantgardistiska. klicheer som normalt sett ar utfyllnad far for en gangs skull en chans att visa sin potential. en delikat mojlighet ar att hon i framtiden mer kommer att utnyttja de mojligheter till sublim kontrast och sense of wonder som hennes patetik idag antyder. men det ar farligt att forsoka reducera och koncentrera enligt nagons lag mot overdrifter. verk raseras av underbelastning pa ett plagsammare satt an av overbelastning. det ovanstaende galler ocksa det kongeniala ljudarbete som pa mycket hog volym bildar en, paradoxalt nog, mjuk audiosfar att ta sin tillflykt till nar bilderna plagar just dig. musiken av zbigniew karkowski.

..................

 

speciellt som man tenderar att hela tiden lagga en forsvarsstratego bade for henne och min egen text.det finns ingen hysa en from forhoppning om att autentcitet anda kan existera. malga kubiak videos innehaler foljande,sa hog ljudvolym att de permanent kan skada din horsel,bilder pa skote som aven en spekulativ pornograf skulle tycka vara grova.

mats olsson on malga kubiak art

 

Watch this video on Vimeo. Video created by vimeo.com/user4322168.

Bilden jag har valt är en reklam annons för specialutgåvan (Zombie Bait Edition) av spelet Dead Island Riptide som är skapat av företaget Deep Silver. Av att köpa specialutgåvan fick man med en 30cm hög handmålad statyett, ett stål spelfodral, en samlar målning och en vapen DLC till spelet.

 

Via denna bilden vill man nå ut till kategorin av folket som är intresserade av digitala spel. Man vill locka individer att beställa specialutgåvan av spelet till ett dyrare pris. Men för att få det att fungera måste köparen känna sig unik och därför har företaget tagit fram detta prydnads objekt som köparen får med om dom beställer Zombie Bait Edition av spelet. Statyetten är bara tillverkad till ett begränsat antal och Zombie Bait Edition av spelet var bara tillgängligt att köpa i Europa och Australien.

Denna bilden har då publicerats på olika spelfokuserade hemsidor, på Deepsilvers och Dead Islands hemsida. Via reklamfilmer som finns på Youtube och som antagligen har visats på TV i vissa länder, står det i slutet av reklamfilmen att man kan förbeställa spelet på deras hemsida och via deras hemsida har denna bilden då publicerats. Konkret information om vart bilden har publicerats är problematiskt att hitta eftersom mycket angående denna försäljningen har raders bort.

 

Bilden är skapat i ett liggande format och det generella temat av bilden är väldigt smutsig och repigt. färgtemat är väldigt kontrastrikt och består av svart och en väldigt mättad röd färg. Bilden är taget med fågelperspektiv och layoutmässigt har designern utnyttjat sin arbetsytan väl vid skapelse sektionen av annonsen. Det finns väldigt lite tomrum och nästan varje del på bilden är täckt med något slags objekt. Fokuset i bilden ligger på den kvinnliga överkropps-statyetten som har en tajt liten bikini på sig. Den är täckt av sår och blod och har alla sina lemmar bortslitna. Överkroppen är fäst i en svart kubisk bas som har orden “Dead Island Riptide” påskrivna. Statyetten är placerade i mitten och tar antydningsvis upp en tredjedel av bilden. Till vänster om statyetten ser man vad som ingår vid beställning av varan: Två olika varianter av fodral till spelet, tre mindre symboler som demonstrerar statyetten, vapen DLC’n och samlar målningen. Till höger om statyetten visas papperslådan som statyetten kommer förpackad i. Papperslådan är konstruerad för att se ut som den blivigt uppriven av vad jag antar skulle vara en zombie och genom revan kan man se statyetten av all sin utstrålning av bröst och blod. Under papperslådans sektion är “Dead Island Riptide” och ett märke som demonstrerar “Zombie Bait Edition” skrivet i ett tjockt typsnitt. Sist men inte minst så existerar det ett märke allra längst till höger av bilden som informerar att innehållet kan ses som kränkande.

 

Jag vet inte vad för avsikt Deep Silver hade när dom gjorde denna statyetten. Men man kan förstå att dom fokuserade sig på den manliga målgruppen eftersom dom lockade med en storbystad kvinnokropp.

Jag antar att dom ville göra ett komisk och unikt samlarobjekt för spelarna som inte hade gjorts innan genom att ta idéen av en gammal romersk överkropps statyett och skämta till den. Nu var dock frågan hur detta skulle funka och samtidigt ha en koppling till världen där spelet tog plats. Eftersom spelet utspelade sig på en tropisk ö med mycket sol och värme, och många karaktärer och zombies i spelet enbart hade badkläder på sig så passade det också att kroppen hade en tajt liten bikini på sig. Det avslitna huvudet och armarna skulle då skett från en zombie attack.

Spelet såldes enbart för folk över 18 år, så våld, blod och mild nakenhet var inget problem. Men att kombinera dom två faktorerna i en pryl blev bara kaos. Av att göra statyetten som en avsliten kropp, med sår och blod på fick man intrycket att den skulle vara äckligt och hemskt. Men samtidigt gjorde dom statyetten steriotypiskt sexig med en smal midja och stora bröst. Då fick man intrycket att den skulle vara sexig och erotisk. Vad skulle man tänka? Detta sprakade upp tankar om nekrophilia och arga människor började klaga och skapa diskussioner på nätet. Vilken människa skulle vilja ha en blodig avsliten kvinnokropp som en trofé i sitt hem? Det var ett dåligt val för ett samlarobjekt.

En till omständighet som gör denna skulptur ännu mer bisarr är att kroppens ursprung idémässigt var från en livs levande människa och inte en farlig zombie som skapade ett hot. Detta kan man tyda från skulpturens hudfärg. Den är inte grå/grön-liknande eller täckt med ruttnande hud som ikoniska zombisar i Dead Island såg ut.

 

Vissa kan dra argumentet att i Dead Island hackar av kroppsdelar på både människor och zombies, så att ha en figur som symboliserar en del av det man sysslar med i spelet borde vara acceptabelt.

Det är dock enligt mig ett ogiltigt argument. Själva Dead Island är för det första ett digitalt spel, det är inte något du fysiskt kan ta på, det är en mjukvara och spelets fokus ligger inte enbart på att hugga av kroppsdelar på kvinnor utan är mer fokuserat på gameplay och att utföra ett äventyr fyllt med aktion och spänning. Statyetten är inget som smälter in i spelet, statyetten blir ett eget objekt, med sin egen identitet, den är något fysiskt som får stå för vad den själv är.

 

Om man vände könet på statyetten. Om överkroppen var från manligt ursprung, hur skulle vi reagera då? Det skulle fortfarande vara sjukt att ha en söndersliten kropp som samlarobjekt, men jag tvivlar på att lika många skulle bry sig. Detta kan bero på att kvinnor har sina bröst att skydda. Kvinnors bröst ses som något mer privat än mäns bröst och med tanke på allt annat var bortrivet från den kvinnliga överkroppen än brösten så tog dom upp all fokus. Det kan ha skapat mer ilska. Vad tror du?

 

Om jag var ansvarig för statyetten skulle jag dumpat överkropps idén helt och hållet. Jag skulle börja om på nytt och ta fram någon ny form av ett samlarobjekt. Det skulle vara något som var ikoniskt för Dead Island och som beundrarna av spelet kunde uppskatta. Jag skulle kunnat skapa någon slags boss-zombie i en spännande posering, någon av huvudkaraktärerna eller en replika av ett exklusivt vapen som man träffade på i spelet. Själv har jag inte spelat Dead Island Riptide så jag kan tyvärr inte säga exakt hur jag skulle ta mig an denna uppgiften. Men åtminstone något i en liknande riktning.

 

Utomhus ser vi statyer av människor som är gjorde helt nakna och inga tänker så mycket på vaför det är acceptabelt. På museum och i vissa hem hänger det tavlor med nakna människor och inga bryr sig. På tv och på bio visas det splatter filmer med överdrivet mycket blod och inga frågasätter det. Nu in på Halloween klär vissa ut sig och sminkar sig blodiga och läskiga medans dom bär någon form av sexig kostym och inga bryr sig över det heller. Det är ju ändå en tradition och så många individer gör det.

Men varför blev det en skandal över detta samlarobjektet?

Vad har du för teorier och tankar?

 

Källor:

bloody-disgusting.com/news/3213688/the-dead-island-riptid...

dailydead.com/zombie-bait-edition-revealed-for-dead-islan...

www.rockpapershotgun.com/2013/01/15/deep-silver-promote-d...

www.polygon.com/2013/1/15/3878810/dead-island-riptides-bl...

www.escapistmagazine.com/news/view/121533-Deep-Silver-Apo...

www.deepsilver.com/game-view/view/game/access16/dead-isla...

www.youtube.com/watch?v=JNf_tmhr1oE

Tekst:

 

Empire Burlesque

 

Av: Inge Kvivik

 

Voksenunderholdning trenger ikke være panserblonde påleryttere og oppblåste vakter med smultringskjegg. MANN har vært på burlesqueshow, Rolls Roycen av flørt.

  

Det sparsommelig lyssatte Pigalle på Grønland i Oslo er fylt opp med festkledde mennesker. Her florerer hatt og stokk og briller. Nostalgiske toner fyller det flamboyante lokalet. Korsetter er å skimte og det røkes med stett utenfor.

Dette er ikke din vanlige kveld på byen. Det likner mer på en følelse av å ha gått seg vill bak det røde forhenget i Twin Peaks, rent bortsett fra at her finnes ingen dverger som snakker svada baklengs, kun osloborgere som liker å kle seg opp.

Her er fysikkstudenter, konservatorer og lærere.

Og en fyr i sjiraffjakke.

 

Midt på gulvet står en prekestol i rød plysj og kniplinger.

Ved siden av, et bilde av en gammel kvinne opplyst av et enslig stearinlys. Det er tid for andakt.

Lysene dempes og inn kommer et gravfølge med prest og to sorgtunge kvinnemennesker iført sorte sjal og høye strømper med holdere som ettersitter langt oppover. Presten gir seg til å messe frem en begravelsespreken, da han med ett forkynner at:

–Hallelujah, ladies and gentlemen! Ol’ Lulu aint dead yet!

Han snur bildet og på baksiden er en 50-talls pin-up modell.

–Let’s gamble instead!

Presten kaster kjortelen og introduserer seg selv som kveldens vert; Richard Bowers, og ønsker oss velkommen til Casino de la Morte. Det er showtime.

Dette er burlesque slik det fremstår på Pigalle i Oslo.

 

If you’r really dirty and wanna be cleaned up.

Lola Diamond, Empress Devilina og Miss Intoxica opp i manesjen. I det ene øyeblikket utklett som menn som leser avisen, i det neste som spillkort og etter hvert blir de generelt mindre og mindre klett. Det er koketteri, det er amorøse tjenestepiker, det er hofteholdere klemt over melkehvit hud, det hopper og tøyer og disser og spretter bak fiskenettstrømper og lange øyevipper. Ramma på disse jentene er langt fra morfinistlooken. Her er det mye som beveger seg når de saumfarer lokalet som bakgårdskatter på jakt etter mus. Eller muligens motsatt. Her er ingen svette strippere som spontanlapdancer på låret ditt, men derimot en gjeng pent lettkledde og fornøyelige damer i forskjellige situasjoner hvor det er nærliggende å tenke koffert. Etter et par dansenummer, litt synging og en slosskamp med en forfyllet sjømann hvor et par knapper røyk i basketaket, drar presten fram en Tommy Gun for å holde lokk på gemyttene. Han forkynner at det er tid for andre runde: Circus Luchious Lips.

Etter Lola Diamond har spilt hardt på navlen og ned, kommer Empress Devilina ut i stuepikeuniform og lar deg smake på deigen sin. Det hele ender med at hun flasher sine duskbefengte pupper og lar dem utrykke seg helt på eget initiativ til høye tilrop fra salen. Publikum, som er rundt halvdelen jenter og halvdelen gutter, skriker like høyt alle sammen. Siste nummer er stripptease med Devilina og Intoxica som ender uavgjort. Begge rister forventingsfullt hver sin flaske sjampanje med et å-jeg-lurer-på-hva-kommer-til-skje-nå-tro-utrykk i ansiktet. De søler selvfølgelig fælt utover bryster og mager og rumper og lår.

 

Flammekasting og snobbemobbing

Burlesque er en ny form for scenekunst her i gården.

Med røtter i improvisasjoniskisk teater og 1800-tallets vaudeville, kan man si dagens Burlesque er en nostalgisk blanding av satire, performancekunst og voksenunderholdning. Selv om Norge nylig er blitt utsatt for denne formen for tiltalenhet, har fenomenet eldgamle røtter i britisk og amerikansk showbiztradisjon. Burlesque dukket opp i USA på tidlig 1800-tallet som en reaksjon på Viktoriatidens ekstreme kyskhet. Denne blandingen av musikk, show, yppige kostymer og kofferthumor ble raskt en populær underholdningsform i det klassedelte Amerika. Burlesque opparbeidet seg både mannlige og kvinnelige tilhengere gjennom sin måte å gjøre narr av den forfinede overklassens tilgjorte etikette og høykulturelle underholdningsformer. Disipliner som opera, Shakespearedrama, og ballett fikk kjørt seg i Burlesque Houses over hele USA. Særlig i New York var fenomenet populært og da det Viktorianske kyskhetsveldet begynte å vakle etter århundreskiftet, fikk burlesquen virkelig vind under skjørtene. Show ble satt opp på Broadway, og mange innså snart at pastisj og korte skjørt var en formel for suksess. Etter hvert som penger ble tjent og grenser ble flyttet, ble fokuset mer mot nakenhet og striptease enn mot humor og samfunnsartire. Når myndighetene gikk til mottiltak mot Burlesque House’ene på 1930-tallet hadde på mange måter gnisten i showene allerede vært borte lenge. Grenen ble sett på som bunnen av showbusiness i sin samtid, allikevel influerer burlesquen stadig populærkulturen. Stjerner som Madonna, Pink og Brittany Spears har alle fråtset uhemmet i sjangerens arsenal av stil og glamour, av den enkle grunn at burlesque er populært. Sjangeren har fått en veldig oppblomstring i undergrunnen over hele verden i forbindelse med diverse retromiljøer de senere årene.

 

Tiki-talk

The Fleshoticas er troppen som introduserte sjangeren her i Norge. Vi møter dem dagen derpå, naturlig nok på Bar Aku Aku, Grünerløkka, Oslo. Norges eneste Tiki-Bar. Lena Ask og Mari Sletten, eller Miss Intoxica og Empress Devilina som de heter på scenen, hilser fra baren der de venter på oss og prater med personalet. Mari jobber her til vanlig.

Vi bestiller og setter oss i et hjørne. Etter masse intervjuer, Store Studio og styr beholder de enda dagjobben.

Mari: Det er masse arbeid, men vi er ikke i gamet for pengenes skyld. Når showet er over, er det ikke over for oss, for å si det sånn, vi var ferdig nedrigga klokka fire i går.

Hvorfor driver dere med burlesque?

Lena: Fordi vi må!

Jentene flirer og ser på hverandre.

Lena: Nei, det er gjennom genuin interesse for sjangeren, og et brennende ønske om å holde ved like tradisjoner. Vi kommer begge fra den retro-greia privat, så det kommer som en naturlig forlengelse av interessefeltet vårt på mange måter.

Så hva handler burlesque om i 2008, nå som alle tabuer er borte? Nå som kvinner skal kunne kle seg og te seg akkurat som de vil, har showene noen samfunnsrelevans utover den åpenbare underholdningverdien i at søte jenter tar av seg kule klær?

Jentene i the Fleshoticas mener de i høyeste grad gjør noe viktig.

Mari: Vi ønsker å jobbe imot stereotypifisering. Å motvirke det kunstige skjønnhetsbildet som blir påtrengt jenter fra de er unge. Det er hårreisende med niåringer som snakker om at de ønsker seg silikonpupper.

Det er jo en regle man har hørt før, men det er sjelden de som sier det, faktisk gjør noe for å ordne opp. Og enda sjeldnere de gjør det ved å kle av seg.

Mari: Også er det viktig å ikke glemme guttene. Gutter blir også stigmatisert. Samfunnet sier: du skal tenne på dette og like dette og dette og hvis ikke, er du en avviker.

Lena: Vi vil at folk skal reflektere over kroppsidealene, og ikke skamme seg over kroppen sin.

At ikke jentene skammer seg nevneverdig over kroppen sin, lot de så avgjort skinne gjennom i går, der de trippet rundt i undertøy stramt tilsnørt for å holde på det som skal holdes på.

Mari: Vi tror også det er populært fordi showet formidler nakenhet på en mer naiv måte og uten å være så påtrengende. Her er det innpakningen som er viktig, mer enn hva som er pakka inn. Burlesque skal pirre, mer enn tenne og fokuset er på hva man har på, ikke at det skal av.

Det handler om sex, men på en mer inviterende og morsom måte enn i andre sjangere voksenunderholdning. Det her handler om å ha det gøy.

Hvem er deres inspirasjonskilder?

Lena: Tempest Storm, bevegelsene til Betty Page, Film Noir, 40-talls horrorfilm. Og kvinnelige helter. Femme Fatale’ene.

Hvorfor tror dere burlesque er blitt så populært i Norge nå?

Mari: Det har nok litt med mote å gjøre. Og fordi det er et helt nytt tilbud på scene, men også fordi vi synliggjør en estetisk ren stil. Og så virker det som folk liker å se vanlige jenter i en sånn setting.

Hva er viktigst? At jenta ser bra ut eller at hun kan bevege seg?

Lena: Det viktigste er at hun kan gi av seg selv og kan kommunisere med publikum. Det er en annen ting som er viktig for oss: publikum. Det er viktigere med kule jobber enn pengene. Vi er veldig bevisste på publikumet vårt, vi vil ikke... hvordan skal jeg si dette uten å stigmatisere... Vi vil ikke spille for folk som synger ’rai rai’ og roper ’av med klæra.’

Men ligger det ikke en viss ambivalens i at dere vil blir store og tjene penger, men at allikevel ikke vil appellere til massene?

Lena: Jo, men det handler om å nå ut til de man burde.

Det er viktig å beholde bredden, å ha store kommersielle show for penger og så smalere, hvor vi har et publikum vi digger, som pynter seg opp litt.

Det er lett å forstå hvorfor mange er fascinert av denne sjangeren smussunderholdning, også jenter. Disse damene er ikke modeller. De er nabojenta. Men de er nabojenta med sløyfe på. De pynter seg opp og gjør seg til og viser oss noe vi gutter vet fra før, men jenter tydeligvis må minnes på hele tiden; Det går an å se veldig foxy ut uten å være modell. Ikke nok med at gutta får se på halvnakne damer, jenter synes det er gøy å bli med. Og hvem vet, kanskje de tar til seg noen triks. Er det stripping du vil se, er ikke dette greia. Men liker du show, digge damer, fiktive barslagsmål og fyrrig sjampanje, er burlesque dusken på puppen.

  

Kilder:

A History of The Musical

Burlesque

by John Kenrick

Wikipedia

  

Definition av könsdiskriminering: när män eller kvinnor blir negativt och/eller orättvist särbehandlade på grund av sitt biologiska kön.

 

Definition av reklam: ett tryckt meddelande som har till uppgift att rikta allmänhetens uppmärksamhet på en vara.

 

Vara.

 

Uppgiften av en reklam är enbart att rikta uppmärksamheten mot en vara. Därför blir jag, åter och åter igen, förbluffad när reklamföretag skickar ut bilder som inte på något vis representerar eller lägger vikt på själva varan de säljer. Nuförtiden verkar det nästan alltid vara en vacker kvinna eller man som huvudmotiv på postern, tv:n eller I tidningen som är där för att sälja varan. De ska även ofta gärna vara så nakna som samhället tillåter, för det drar ju åt sig blickar – inte sant?

 

Sorgligt nog stämmer det att nakenhet drar åt sig blickar, just för att det är så iögonfallande på en vanlig gata där det bara vistas påklädda personer. Man förväntade sig det inte. Det betyder inte att det är en bra sak, men så som de säger; all publicitet är positiv publicitet.

 

Bilden som är vald för denna uppgift är ett praktexemplar på ämnet jag pratar om. Bilden är funnen på reklamombudsmannen.org och på den ser man en kvinna, till överkroppen helt naken; brösten är endast vagt skymda av en mans händer. Tillåt mig upprepa; en mans händer. Detta lägger redan ett genomgående sexuellt tema på bilden. Från och med magen och halsen på kvinnan är bilden avskuren, och under den inramade bilden står texten ”Livet är ett spel!” i stora bokstäver.

 

Genast undrar man vad de försöker förmedla med den här reklamen. Jag har, personligen, spenderat mycket tid på att försöka förstå vad de vill säga med bilden. Efter att ha läst vad bilden ska reklamera blir jag än mer konfunderad.

 

För övrigt är bilden väldigt estetisk tillfredsställande. Om man bortser från motivet och dess inriktning på att vara ett sexobjekt så är kompositionen, skärpan, fokuset och ljuset tekniskt väldigt bra; ljuset särdeles. Det finns ingen skarp belysning som plågar beskådaren eller skapar en distraherande kontrast, utan det är satt på ett sådant vis som är väldigt behagligt att se på. Det är mjukt och tekniskt begåvat placerat. Som annonsören sade, ”Den kvinnliga överkroppen och de manliga armarna presenteras på ett naturligt och estetiskt sätt.”, vilket var det enda av någon klokhet överhuvudtaget som h*n resonerade med.

 

Bilden av den nakna kvinnan fanns på bet-at-home.coms hemsida och var upplagd i en banner med fyra sekvenser. Det här är första sekvensen i bannern. Nedanför denna står det, i ordning, ”Handbollsälskare?”, ”Få 1000 kronor i sportbonus!” följt av annonsörens logotyp. Denna finns även i början och mitten av bannern. Så reklamen är för online sport-betting.

 

Man kan undra hur annonsören har tänkt med det här. Kvinnan i bilden har absolut ingenting med handboll eller betting att göra. Sättet hon framställs på är än mer opassande för reklamen. Hon är enbart där för att agera sexobjekt och dra åt sig uppmärksamhet.

 

Annonsören försvarar bilden med att sloganen är menad att vara en ordlek på ordet ”handboll”; att en kvinnas bröst kan liknas vid bollar. Sedan att de har placerat ett par händer ovanpå dessa ”bollar” ger ordagrant en förklaring till bilden: handboll. Hand på boll. Det går att förstå hur de tänkt från deras perspektiv, men idén är alldeles för oklar och gör inte sitt i längden, utan skapar bara förvirrning och i många fall frustration. Strået är draget långt från stacken, något som är motsatsen till vad man vill göra med reklamn, eftersom man måste hålla i tanke att miljoner olika människor kommer bevittna det, och då måste meddelandet vara klart för alla målgrupper.

 

När man tänker på hur man skulle återskapa bilden kommer man inte långt. Ska man göra om bilden så den är mindre opassande och sexuell men fortfarande ha samma idé så måste hela bilden tas om helt och hållet; konceptet måste tänkas om totalt. När man vet hur de resonerade, att bröst kan förliknas vid bollar, kan man inte göra om bilden med samma idé i åtanke. Hur man än klipper, vrider och klistrar så blir konceptet lika könsdiskriminerande.

 

För att, å andra sidan, återskapa reklamen finns det en miljard sätt man kan göra det på. Om man vill ha med en attraktiv kvinna finns det kvar flera tusen sätt att göra det på. Om jag skulle ansvara för den här reklamen skulle jag använda en dramatisk bild av någon som är aktiv i en sportaktivitet; som, låt oss säga, handboll. Handbollen skulle vara i fokus, ta upp större delen av bilden, och vara i rörelse; bakom skulle en kvinna synas med handen utsträckt mot bollen, till synes utmattad men glad. För att främre föra konceptet av online-betting och att ”livet är ett spel!” skulle jag retuschera in en dataskärm eller iPadskärm mellan kvinnan och bollen, så det ser ut som hon sträcker sig genom skärmen för att ta tag i bollen som är på flykt.

 

Detta är en bild som kunde ha framställs på en mängd olika sätt och undvika all form av diskriminering. Det är en fin bild i sig men det räcker långt ifrån hela vägen för att göra en logisk och passande reklam för online-betting, och även när man vet företagets resonemang så är bilden opassande. Annonsören framförde ett svagt argument och ser inte hur bilden kan vara könsspecificerad diskriminering, vilket bara gjorde fallet ännu mer inte bara löjligt, utan även idiotiskt. Men resultatet blev som så och konsekvenserna blev som följande:

 

Bilden blev fälld.

Moduluppgift 4 - Reklam och marknadsföringsetik

 

Det huvudsakliga syftet för företag är att locka kunder och sedan göra allt som krävs för att behålla dem. För att lyckas med det använder man sig ofta av marknadsföring. Man vill höras och synas. Med hjälp av marknadsföringen gäller det att få en reaktion från konsumenterna. Det betyder att man måste få köparna att köpa just det du säljer. Marknadsföringen ska vara så pass välgjord att den gör det lättare för målgruppen i valet att välja produkt eller tjänst. Men den ska även lyckas bilda den image som företaget vill visa för omvärlden och kan stå för.

 

Eftersom konkurrensen är så hård idag företagen emellan gäller det att sticka ut. Man måste se till att just din marknadsföring uppmärksammas mer än andras. Hetsen kring att skapa något speciellt gör ofta att företagen improviserar. De går då istället mer på känsla än vetenskap och förnuft när de producerar marknadsföringen. Improvisationen gör att företagen ibland går över så kallade etiska riktlinjer.

 

För att veta vad som är rätt och fel i reklamvärlden har man en lag som heter marknadsföringslagen. Meningen med lagen är framförallt att få bort det som är så kallat ”olämpligt”. Det gäller som företag att ha koll på alla regler som finns för att inte förstöra sitt varumärke. Våra etiska regler har stor del i hur reklamen tas emot. Man måste förstå att alla människor tolkar saker olika och det en person tycker är okej kan en annan tycka vara diskriminerande.

 

För att hjälpa till att avgöra om reklamen strider mot marknadsföringsetik så har vi något som heter reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen är en stiftelse som fäller reklam som anses vara opassande. Man kan som privatperson, företag, myndighet eller annan organisation kontakta dem om man har klagomål på marknadsföring som bryter mot god etik. Stiftelsen analyserar då anklagelsen och bestämmer om reklamen ska fällas eller frias. Det finns en del saker man ska tänka på att undvika när man använder sig av marknadsföring. Könsdiskriminering är en sådan sak. Exempel på könsdiskriminering är om man i sin reklam tydligt menar att den rosa cykeln är till en tjej och den blå till en kille. En annan reklam man ska låta bli är sexistisk reklam. Med sexistisk reklam menar man om man framställer män eller kvinnor som rena sexobjekt. Schabloniserande reklam ska man också avstå. Det är marknadsföring som innehåller en stereotyp bild på könsrollerna och skildrar kvinnor eller män nedvärderande. Har man något av detta i sin reklam är risken stor att du blir fälld av reklamombudsmannen.

 

Det är svårt att avgöra vad som är marknadsföringsetik idag då vi lever i ett så mångkulturellt och flerdelat samhälle. Etiken ser inte likadan ut i världen och när den då krockar när olika kulturer möts blir det svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Det gäller att förstå att en bild kommunicerar olika saker i olika lägen för olika personer. Beroende på vilken typ av människa man är upplever man saker på olika sätt. Det är viktigt att man tänker på det när man skapar sin marknadsföring och tar hänsyn till vilken sorts konsument man vill nå ut till.

 

Jag har valt en reklamannons från företaget Björn Borg som främst gör underkläder. Det är en svensk annons som kom ut 2012 och bilden är en del av en serie. Reklamen innehåller en bild på en kvinna som sitter på en resväska på golvet och samtidigt håller om en annan resväska med armar och ben. På väskorna står företagets namn. Det ser ut som om kvinnan är naken men den ena väskan döljer de mest privata delarna. Företagets logotyp finns även med tydligt i bilden. Fokus är riktat väldigt mycket mot kvinnan Tanken med marknadsföringen är att göra reklam för deras nya väskkollektion som säljs i utvalda butiker och på deras hemsida, vilket framgår i bilden.

 

Det etiska problemet med bilden är att kvinnans nakenhet inte har någon koppling till produkten Björn Borg vill sälja. Varför ska hon, till synes, vara naken när det är väskor som ska säljas? Vi kan inte vara säkra på att modellen är naken dock men problematiken uppstår då det inte tydligt framgår att hon har underkläder på sig. Kvinnans ansiktsuttryck bidrar även till att bilden blir könsdiskriminerande. Hennes blick och att hon har munnen öppen gör att hon får ett sexistiskt uttryck vilket sänder fel signaler gentemot vad hon försöker sälja. Eftersom Björn Borg är ett så välkänt märke i Sverige gäller det att vara försiktig med de kampanjer de skapar. Det är viktigt att tänka på vad man förmedlar och sänder för budskap till konsumenterna med reklamen. Det är inte bra att ett företag får en negativ stämpel då det ofta är svårt att tvätta bort den.

 

Bilden har blivit anmäld till reklamombudsmannen och blivit fälld då den anses vara könsdiskriminerande. Företaget säger till sitt försvar att de har tagit förgivet att det svenska folket vet att dem säljer underkläder och förstår att kvinnan bär underkläder. Anledning till att de valt en kvinna som modell säger de beror på att kvinnan på bilden är ett välkänt ansikte för kunderna. Hon har varit med i olika kampanjer sedan 2007. De säger också att de alltid har valt att porträttera henne som en självsäker och stark kvinna, även i den här bilden. Frågan är dock, ser konsumenterna verkligen det? Förmedlar hon självkänsla? Är det nakenheten som gör henne självsäker menar de eller är det ansiktsuttrycket? Jag själv ser inte den där starka kvinnan de talar om. Jag ser mer en osäker tjej som försöket passa in i det nu vanligt förekommande marknadsföringstricket som går ut på att visa mycket naken hud.

 

Om jag skulle göra om bilden skulle jag fokusera mer på att visa modellen i underkläder. Eftersom företaget faktiskt skapar underkläder så kan man ha kvar nakenheten men ändå göra budskapet i reklamen tydligt. Designmässigt tycker jag det är en väldigt tilltalande bild. Jag gillar kombinationen av färgerna och ljuset. Sedan skulle jag även få modellen att använda sig av ett annat ansiktsuttryck. Hade hon haft ett mer ”girl next door”-uttryck hade bilden inte varit lika opassande. Jag hade haft en leende kvinna med Björn Borg underkläder som drar två resväskor efter sig medan hon går. Då får man istället in väskorna i ett mer naturligt sammanhang.

 

Så frågan är om det är okej att använda sig av nakenhet i reklam där kopplingen mellan produkten och nakenheten är otydlig? Var går gränsen, när blir modellen ett objekt?

  

Källor:

www.reklamombudsmannen.org

medielagarochregler.wikispaces.com/MARKNADSF%C3%96RINGSET... (2013-10-26)

Arvidsson, Emma (2011). Marknadsföringsetik

Tillgänglig: his.diva-portal.org/smash/get/diva2:420517/FULLTEXT01.pdf (2013-10-26)

Identifier: danheinsiilofsan00hein

Title: Dan. Heinsii Lof-Sanck Van Iesus Christus, den eenigen end eeuwigen Son Godes. Met noodelicke Vytleggingen aenvvÿsende den gront van het out Christelick geloof, in den selven vervat

Year: 1616 (1610s)

Authors: Heinsius, Daniel, 1580-1655

Subjects:

Publisher: Amsterdam, W. Blaev

Contributing Library: Duke University Libraries

Digitizing Sponsor: Duke University Libraries

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

en Sijt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier. Het water is fecr groot, maer minder dan het vier.Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,Dewijle gans de zee my niet en kan gehelpen ?Waer lal ick van u vlien? hoe kan ick fijn bevrijt?Dewijle ghy my brandt, oock daer ghy niet en fijt. Dominam non totam in imagine ejus pideo. VErmeten ftout pinceeh hoe hebt ghy derven nakenHet vier dat my verbrandt, en met de handen makenDat goddelick geficht ? den hemel en wilt nietDat yemandt hem naer bootft, of zijne fchoonheyt fiet.Waer is dat glat gelaet, dat my het hert doet breken,En dat fbo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ?Waer is den föeten lach ? waer is den trotlèn ganck ?Die lufticheyt van geeft ? de dertelheyt ? den fanck ? Die blijt(chap van gemoet? dat anders doen en dencken ? De forake van de oog ? die heymelicke wencken ? Da Het 28 DANIELIS HEINSII Het minfte fie ick hier. ick foecke noch het meefl.Of laet het lichaem ftaen, offchildertoock den geeft.

 

Text Appearing After Image:

, • Tout amant eflropiat. T TT Tle dat de beul verminckt,die moet hy weer genelèn,\f \/ Want als het lichaem is getrockenuyt het let, Die wilt geholpen fijn, die moet te vredenwefèn. Tot dat hy wederom elck in zij n plaetfè fêt.Het gaet oock lbo met u, ghy die verminckt van finnen,Ontledet van verftandt, vol droefheyt ende pijn,Gaet fiichten lönder hulp geraebraeckt van het minnen.Soeckt hulpe van den beal. dat is de medecij n. Elegie, Doorluchtige Princes van Neerlandtsrijcke fteden,En laet u niet voorftaen dat ick u kom betredenOm u vermaert gebou, dat heerelick cieraetDat tot den hemel toe ichier opgetrocken ftact.Noch om u tocrens hoog, noch om u groote kercken.Noch om u ftraeten breet, noch om u oude wercken,Noch om dat Phoebus felf de vader van t verftantEn Pallas haeren ftoelheeft binnen u geplant.Veel min om eenig goet, of koftelicke waren,GeÜj.k den koopman doet, kom ick tot u gevaren. Een N E D E R D V Y T S C H É P O E M A T A. ap^ Een hert gelijck het mijn, een br

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: danheinsiinederd01hein

Title: Dan. Heinsii Nederduytsche poemata ; by een vergadert en uytgegeven door P. S

Year: 1618 (1610s)

Authors: Heinsius, Daniel, 1580-1655 Schrijver, Pieter, 1576-1660

Subjects: Emblems

Publisher: Amsterdam : Gedruct by W. Janssen

Contributing Library: Duke University Libraries

Digitizing Sponsor: Duke University Libraries

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ren Stjt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier. Het water is feer groot, maer minder dan het vier.Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,Dewijle gans de zee my niet en kan gehelpen ?Waer lal ick van u vlien? hoe kan ick fijn bevrijt?Dewijle ghy my brandt, oock daer ghy niet en fijt. Dominant non totam in imagine ejus loideo. VErmeten ftout pinceel, hoe hebt ghy derven nakenHet vier dat my verbrandt, en met de handen makenDat goddelick geficht ? den hemel en wilt nietDat yemandt hem naer bootft, of zij ne fchoonhey t fiet.5/aerisdatglatgelaet, datmy het hert doet breken,in dat fbo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ?Waer is den (beten lach ? waer is den trotfen ganck ?Die lufticheyt van geeft ? de dertelheyt ? den (anck ?Die blijtfchap van gemoet? dat anders doen en dencken ?3e fprake van de oog ? die heymelicke wencken ? D z Het 28 DANIELIS HEINSII Het minfte fie ick hier. ick foecke noch het meeft.Of Jaet het lichaem ftaen, ofIchildert oock den geeft.

 

Text Appearing After Image:

; • Tout amant ejlropiat. *1T TV T Ie dat dé beul vérminckt,die moet hy weer genefèn,\f \/ Want als het lichaem is getrocken uyt het let,* Die wilt geholpen fij n, die moet te vreden wefèn, Tot dat hy wederom elck in zij n plaetïe fèt.Het gaet oock fbo met u, ghy die verminckt van finnen,Ontledet van verftandt, vol droefheyt ende pijn,Gaet fïichten lönder hulp geraebraeckt van het minnen.Soeckt hulpe van den beul. dat is de medecijn. Elegie. Doorluchtige Princes van Neerlandts rijcke fteden,En laet u niet voorftaen dat ick u kom betredenOm u vermaert gebou, dat heerelick cieraetDat tot den hemel toe fchier opgetrocken ftaet.Noch om u toorens hoog, noch om u groote kercken,Noch om u ftraeten breet, noch om u oude wercken,Noch om dat Phoebus felf de vader van t verftantEn Pallas haeren ftoel heeft binnen u geplant.Veel min om eenig goet, of koftelicke waren,Ge!ij c k den koopman doet, kom ick tot u gevaren. Eei NEDERDVYTSCHE POEMATA. 29Een hert gelijck het mijn, een brandende

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Det finns något skräpigt rent över våren som plötsligt blottlägger allt det som tidigare var täck av snö. Ett speciellt dis som påminner om höstens klara höga luft fast sett genom en lins av vaselin. Saker blir brutalt blottlagda, trädens nakenhet och markens bruna yta som en maläten rödrävspäls

 

Spring or winter ? someone walkes around with hands in far to small pockets

There are some scratchy clean over the spring that suddenly exposes everything that was formerly covered by snow. It is reminiscent of the fall meet stringent air the way through a lens of Vaseline. Things are brutally laid bare, the trees nudity and ground brown like a twirling with moths red fox fur

waiting for the comming greentime

   

Identifier: skmtbildenochd00lauruoft

Title: Skämtbilden och dess historia i konsten

Year: 1910 (1910s)

Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940

Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History

Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt

Contributing Library: Robarts - University of Toronto

Digitizing Sponsor: MSN

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

.v Detta sura grinande mot Anadyomene, somi hvit nakenhet steg upp ur det Egeiska hafvet och framkalladeett leende till och med pä Zeus stränga anlete, väckte natur-ligtvis större belåtenhet hos »Guds församling i Gryt» än hos riketslektorer i klassiska språk. Han öfverensstämmer med Strind-berg ej blott i fråga om den idisslande haren utan ock i käns-lan af att vara det speciella föremålet för Guds verksamhet.Denna hans egocentriska lifsvy har ytterligare väckt skämtpres-sens uppmärksamhet. I värt pä personligheter så fattiga landär man tacksam mot en energisk, oförskräckt själfhäfdande man,som har något af svensk-amerikanen, hvilken ägnat sin kraft åt>the old country». Men skämttidningarna sysselsätta sig litet/c?rmycket med herr Waldenström. Vissa roligheter ha till ledaomtuggats, och andra yttranden ha vanställts pä ett så partisktsätt, att det ej bör kunna annat än glädja föremålet, och dettavar väl ej meningen. 581 SVERIGE. iJl- K;

 

Text Appearing After Image:

435. Herr Boström återvänder frÄn Ofotenriksdagen. Fkitt efter G.VON Rosens etsning Ture Jönsson. Herr Boström: »Ej skall man göra någon landshöfding eller president af mig detta år. •Teckning af Edvard Forsström den 10 april 1898. Samma uppmärksamhet men med stor välvilja och höe-aktning pa botten visades i skämtpressen statsminister Bo-ström. Erik Gustaf Boström blef 1891 regeringschef och eröfradesnart genom sin fryntlighet och bonhomie, sitt trygga väsen,sina öfverraskningar» och sin likgiltighet för hvad förr brukatsi den byråkratiska världen äfven motståndarnas i början mot-villiga högaktning. I den politiska skämtpressen blef han omtyckt som enHarcourt i England genom sin välfödda figur och sin pfalziskaunderläpp. Man framställde honom, med hänsyftning pä hansegendom Östanå i Roslagen, som en själfsäker rospigg ochvalde situationer, som underströko det myndiga. Det sätt, hvarpädenne för 1890-talets politik i både fel och förtjän

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Vi besøker Mursi-folket. Her mor og datter. Stammefolkene har avslappet forhold til nakenhet.

källa: saljgrejmedtjej.se/?p=108

  

“You know you’re not the first.” Är sloganen som BMW använder I samband med den här bilden för att sälja begagnade BMW premium bilar, den är lanserad i Grekland och är riktad mot män.

 

På bilden ser vi en vacker tjej som föreställs att, åtminstone till överdelen, vara naken. Vilket är ett intryck som förstärks ytterligare med frasen ”You know you’re not the first” som ger bilden en väldigt stark sexuell antydan och där med skapas även en sexistisk koppling. Vad är syftet med att framställa en sådan bild i samband till att sälja begagnade bilar från BMW? Vad blir första intrycket och första tanken kring detta? Om det är vackert eller snyggt så spelar det ingen roll ifall någon har använt det tidigare? Vilket kan vara en väldigt grov tolkning men en som ändå högst troligtvis kommer att göras på grund av sättet som bilden sätter tonen på och tillsammans med meddelandet så blir det en väldigt provocerande och tanke väckande reklam.

 

Bortser man från de första intrycken och gör en mer lugn analys utav budskapet, så kanske man kommer fram till något liknande: Om man hittar en kvinna som man tycker om så är det knappast relevant om hon har haft ett tidigare förhållande. På samma sätt som att bara för att bilen har haft en tidigare ägare, så betyder inte det att det inte är en bra eller fin bil. Så på sätt och vis kan man till och med argumentera för att det är ett ganska bra och välformulerat budskap. Men det är ändå inte en jätte smickrande jämförelse och det är en objektifiering av kvinnor, när man passar på att jämföra kvinnor med bilar och sedan dessutom göra det på ett sätt som antyder om en sexuell relation i samma veva, så förvandlas inte bara kvinnan i bilden utan kvinnor överlag till sexobjekt och dessutom så ratas i princip den hela kvinnliga marknaden. Sen får man ju fråga sig om det är ett problem eller inte då det uppenbarligen är män de vill sälja till, men då de troligtvis går miste om en hel marknad på samma gång så är frågan om den är så välkonstruerad som den verkar.

 

Är det här en dålig sak? Jag skulle väl säga att det beror på vilken sida man ser det ifrån. Som privatperson och som någon som inte har något intresse av att köpa bilar så kan jag rent av tycka att det är en rätt välgjord reklam, på sätt och vis, den har ett meddelande som jag kan tycka på ett ganska komiskt och finurligt sett lyckas förmedla detta, även om jag inte relaterar det till någon personlig åsikt om att kvinnor skulle vara sexobjekt eller något sådant fånigt. Men är det bra reklam? Jag skulle säga att det är fruktansvärt bra reklam. Även om man kan tycka att det är ett skamlöst sätt att informera om något, så är det onekligen så gott som det bästa.

 

Det finns inte något som skapar så mycket publicitet som någonting som folk inte tycker om eller rent utav hatar, folk som har en positiv inställning kan mycket väl dela med sig av det inom en liten krets av människor. Men någon som hatar något eller tycker illa om något har en tendens att mycket gärna dela med sig av sina åsikter, särskilt i den eran vi lever i nu när man kan göra sin röst hörd på internet för fler människor med mindre och mindre ansträngningar och dessutom hålla sig bakom anonymitet. Så till och med om man skulle se det ur en yrkesmans eller kvinnas synvinkel så skulle jag säga att det är välgjord reklam, då den skapar en reaktion och får än att tänka till, den gör sig själv minnesvärd.

 

Jag skulle inte kunna arbeta med en sådan bild själv då jag kan tycka att det är fel, även om jag inte direkt blir upprörd personligen av att se bilden, så kan jag tycka att det är lite farligt att arbeta med den, om man ser på det ur ett samhällsperspektiv. Bara för att jag tycker inte att man ska uppmuntra den typ av åsikter och ställningar om man är i en situation där man får en chans att arbeta med det. Jag är inte emot nakenhet i sig, man jag tycker att det ska ändå vara relevant och det ska vara en jämn nakenhet, med detta menar jag att det ska inte vara så att man skapar en reklam riktad mot män, där man blandar in kvinnlig nakenhet bara för att man kan, eller bara för att locka män. Man ska inte specifikt välja ut kvinnor och förvandla dem till sexobjekt.

 

Hade det varit mer acceptabelt om det hade varit på en jämn nivå inom könen?

Tycker du att den här typen av reklam är acceptabel?

 

byPM ville visa upp deras Unisexkläder, då de haft kläder för kvinnor enbart. De ville använda en man istället för en kvinna då de kollat upp konkurrenter. Konsumenten som vill ha en ny,trendig jacka är betraktaren, en man eller kvinna. Bilden publiceras på en hemsida för Unisexkläder.

På bilden kryper en man,på ett bord, naken endast iförd oknäppt jacka.

Varför mannen kryper på bordet naken känns inte riktigt sammanhängande då en nätbutik ska sälja kläderna och inte själva personen som då framträder lite väl mycket i dess nakenhet.

Mannen är på alla fyra horisontellt och ljuset kommer snett ifrån vänstra sidan så att skuggan faller på ansiktet och skrevet. Fokuset faller på rumpan och den poseringen som mannen har. Skärpan är på jackan men det starkaste ljuset faller på mannens sida av magen och den skarpa skärningen av skuggan och ljuset drar till sig uppmärksamheten.

Jackan sitter slarvigt på mannen och han tittar in mot väggen.

Mannen ser inbjudande ut på alla fyra och ser ut att krypa på ett bord. Mannen har ett vinglas vid händerna. I denna bild framställs mannen väldigt sexistiskt med sin nakenposering och jämfört med de kvinnobilder inom kläder som finns idag så är det just så här kvinnor framställs i media,reklam och TV som hör till normaliteten. Eftersom det är så vanligt för kvinnor så tycker dessa medium att det är okej med halvnaket och tänker inte så mycket mer på den påverkan och ansvar de har.

Männens normalitet inom modebranschen är mer påklätt men även här en slags kroppsfixeringsideal som dykt upp i form av muskelösa, bruna och skäggiga män. Dock är det en mer sund bild på männens sida där de har tränade muskler och inte ser ut att svälta.

Det kan komma att uppstå mer kroppsfixering bland män som inte passar inom den ramen reklamen ofta vänder sig till(vältränade och självsäkra män).

Det är mycket sällan i svenska eller västerländska butiker man tar in mer svarta människor, det har ändrats men jag skulle ta en svart människa mot en svart bakgrund så att jackan fick lysa fram. Eftersom fokuset fortfarande ska vara att sälja kläder, så skulle jag ha så lite posering som möjligt, en neutral,stående människa.

 

Källa:

reklamombudsmannen.org/uttalande/bypm

"Niin minä kuljin ohitsesi ja näin sinut,

ja katso, sinun aikasi oli lemmen aika.

Ja minä levitin liepeeni sinun ylitsesi ja peitin häpysi.

Ja minä vannoin sinulle ja menin liittoon sinun kanssasi,

sanoo Herra, Herra;

ja sinä tulit minun omakseni."

 

"Jag gick förbi där du låg och såg på dig.

Och se, din älskogstid var inne.

Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig mitt trohetslöfte och ingick förbund med dig,

säger Herren, Herren,

och du blev min."

 

"Now when I passed by you, and looked at you,

behold, your time was the time of love;

and I spread my skirt over you, and covered your nakedness: yes, I swore to you, and entered into a covenant with you,

says the Lord Yahweh,

and you became mine."

 

Eze. 16:8

Nakna statyer är i vanliga fall - trots sin nakenhet - helt oporriga, tycker jag. Utom den här, av nån anledning.

Bilder på såna här yppiga dansare fanns överallt i Angkor Wat, faktiskt enda gången vi såg något som hade med nakenhet att göra, då buddhismen ju är en ganska "kysk" religion, trots att den samtidigt är så tillåtande. Men munkarna från förr avslöjar ändå sina begär, som syns på den här bilden, genom att hudfettet från deras fingertoppar lagt sig som en hinna över uthuggningen där den vidrörts ofta, och ni ser väl hur blank och fin magen och brösten är? Pervomunkar.

Nakenhet : Bergen Jernbanestasjonen : 17. april 2010

 

Fotograf: Sandra Jecmenica

Vakker og usjenert badeplass med gode muligheter for nakenhet.

Nakenhet : Bergen Jernbanestasjonen : 17. april 2010

 

Fotograf: Sandra Jecmenica

et av en bildeserie på tre. valgfri oppgave på skolen, som jeg kalte "nakenhet".

Title: Dan. Heinsii Nederduytsche poemata

Identifier: danheinsiinederd00heins

Year: 1618 (1610s)

Authors: Heinsius, Daniel, 1580-1655 Schrijver, Pieter, 1576-1660 Blaeu, Willem Janszoon, 1571-1638

Subjects: Emblems Emblem books, Dutch

Publisher: Tot Amsterdam : Gedruckt by Willem Ianssen

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

k gebonden ben met fulcke foete knoopen? O vyandtdieickfoeck !ó lijden fonder pijn 1 Ick moed om lo^ tegaennoch meer gebonden fijn, üAhfmtemnjideo. Vrorinaqu^, Oet aenficht dat de G od der liefd heeft overgotenMet lieffelick gewelt^en in mijn hert beflotenV ftraelen, uwen glans, waerdat ick kan gegaenGhy fijt altij t voor my^, ick fie u voor my ftaen.Nu ben ick in de zee thien mijlen ver gevacren,Int midden van de windt, int midden van de baerenSijt ghy nochtans by my. u kracht die komt tot hier.Het water is feergroot, maer minder dan het vier.Wat raet kan ick gedoen om mijnen brandt te ftelpen,Dewijlegans de zee my niet en kan gehelpen ? V Vaer fal ick van u vlien ? hoe kan ick fijn bevrijdt ^Dewijle ghy my brandt j oock daer ghy niet en fijt. Dominam non totam in imagme e jus ijideê, Ermeten ftout pinceel, hoe hebt ghy derven nakenHet vier dat my verbrandt, en met de handen makenDat goddelick geficht? den hemel en wilt nietDat yemandthem naerbootft, of zijne fchoonheytfiet. VVaer

 

Text Appearing After Image:

Nedhr-dvytschb Poemata. V Vaer is dat glac gelaec, dat my het hert doet breken,En dat foo haeft verkeert ? waer is dat lieflick fpreken ? V Vaer is den foecen lach ? waer is den trotfen ganck ? Die/ufticheyt van geeft? de dertelheyt ? den fanckrDie blijtfchap van gemoet: dat anders doen en dencken ?De fprake van de oog ? die heymeHcke wencken? Hetminfte fie ick hier. ick foecke noch het meeft. Of laet het lichaem ftaen, offchildert oock den geeft* }9

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Modul 4

Jag valde att ta tema 2: reklam och marknadsföringsetik för att bilden jag har valt var passande.

Tom Ford har ett känt bildspråk. Men det är lätt att haja till vid det faktum att kvinnor ofta är ologiskt nakna i hans reklamer. Tom Ford har lagt ut denna reklam bild för en herr parfym som föreställer en inoljad man med gnistan i ögat som ligger på en säng med halvt öppen skjorta med en kvinnas hand på bröstet, dock den andra bilden är på en kvinna in oljade nakna underkropp med en parfym i skrevet. Desutom finns det fler bilder till den kampanj som är bara på kvinnokroppar. Det finns en tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors framställning i reklamen som inriktar sig till en manlig publik.

Bilden finns i olika kampanjformat men använd mest för herrtidningar. Just dessa bilder är fotade rakt fram ifrån och på ena bilden är kvinnas underkropp centrerat i mitten så parfymen ska bli mer i fokus. De har även ändvänt blixt för att få deras in oljade kroppsdelar mer förföriska och mer attraktiva.

Tom ford har många olika sorters reklamer som involverar nakna eller halv nakna kvinnor, men inte som denna kampanj. Det finns också män som är med på de andra kampanjerna som också är nakna men det visas inte upp i denna kampanj, utan att det är bara en man som ligger bekvämt på en säng.

Syftet med den här bilden är att framföra så parfym verkar sexig och sensuell, samt att försöka sälja den till Singel män som vill känna sig åtrå bara. Jag antar att reklamen är till män runt 20-35 års ålder som inte helt har stadgat sig i livet helt, ungefär som ungkarlar. Antagligen är sammanhanget mellan de två bilderna är att mannen blir mer åtrå bar för att han använder parfymen, dock tycker jag att det är väldigt vagt framfört.

  

Tom Ford är lite berömd för att framhäva med nakenhet och sexisms i sina kampanjer. Som dessa bilder finns det andra reklam kampanjer som har ungefär samma innehåll men mindre grova.

Kvinnan är helt irrelevant till parfymen. Kvinnans roll i kampanjbilden blir mer utpekad som ett sexuellt objekt som säljer, samt att bilden i säg är inte speciellt smickrande. Kvinnan har egentligen inget med själva herr parfymen att göra utom att bilden uttrycker att man blir mer sexig ut av parfymen. Parfymen är insatt på ett privat ställe som gör bilden något motbjudande och mer opassande. Dessutom finns det fler bilder till denna kampanj som är just på nakna kvinnokroppar som har inget med själva parfymen att göra. Pågrund av att inte ens parfymen är med på bilden med mannen, känns det mer som de försöker sälja kvinnorna på bilderna än parfymen. Hon ses mer som ett sexuellt objekt som framträds för att charma den manliga åskådaren att köpa denna produkt.

  

Mannen skall framstå som mäktig, mystisk och stark, men på bilden är han in oljad och ska framstå som sexig, men de ser mer ut som han är svettig och irriterad. Dessutom handen som skall föreställa som att smeka honom eller att greppa tag i honom, ser mer ut som att den stödjer sig på honom istället och att halva tummen från handen försvinner. Det kan också vara att tummen som försvinner bakom kavajen men det ser mer ut som de har råkat klipps bort den. Bilderna ska nog framstå som lite lyxiga men de blir mer åt de smutsiga och ofräscha hållet.

  

Tom Ford har själv anser att det inte är något fel på reklamen och tycker att samhället överreagerar. Runt 2007 så slog han tillbaka mot alla kommentarer om hans reklam, genom att ta en ny bild på en man med parfymen mellan skinkorna. Denna bild publicerades i den amerikanska tidningen Out.

Hans kommentar till var:

  

‘’Det finns en dubbelmoral när det gäller att visa nakna kvinnor och nakna män. När folk säger till mig, "Du objektifierar kvinnor", svarar jag att jag objektifierar alla, säger Tom Ford’’

  

Själv hade jag valt att ta bort kvinnas roll i det hela, för att det är en herrparfym och det är mannen vi skall framställa och locka till att köpa. Visst, sex säljer men jag själv anser att kvinnas parti i denna bild är onödig och grotesk. Och även om sex säljer kunde man valt än mer passande bild till parfymen än detta som de visar. Jag anser att man kan uttrycka sexualitet och sensualitet utan nakenhet. Varför behöver kvinnan vara naken och skreva för att vara sexig? Eller är detta bara en enkel utväg för att tjäna pengar?

  

Mannen själv är ju där för att sälja dessutom, så varför inte använda honom mer. Han är ju trots allt relevant till bilden. Finns många olika saker jag skulle kunna ändra, helst hela motivet om jag skall vara ärlig men jag vill inte spåra ur från temat.

 

Jag hade användt bilden på mannen för att den är ändas den som har en koppling med själva herr parfymen och jag skulle tagit bort glansigheten för att få bort den ofräscha känslan. Dessutom skulle jag nog mer ha velat att han såg något gladare och piggare ut, för hur han ser ut nu är inte speciellt lockande eller förföriskt.

Jag har också andra förslag, med mannen ståendes med en mörk bakgrund rakt fram ifrån eller att mannen står vilande mot en väg med händerna i fickorna med huvudet hakan utåt med lite framåt lutad över kropp.

Jag kan tänka mig ett foto med en man (med ryggen mot kameran) med kostym som står på ett tak mitt i natten med massor skyskrapor i bakgrunden som inte ska vara i fokus så de blir som små glittrande ljus.

 

Nakenhet : Bergen Jernbanestasjonen : 17. april 2010

 

Fotograf: Sandra Jecmenica

Var og så Kalenderpikene med jobben i går. Hadde ingen store forventninger, men ble svært positivt overrasket! Anbefaler alle som har mulighet til å få med seg siste forestilling som vises i kveld på Centralteateret!

 

Forestillingen bygger på en sann historie.

 

fra oslonye.no: Det begynner veldig trist: Annies mann er kreftsyk. Venninnene samler seg i et brennende ønske om å bidra med midler til kreftsaken, da den vanvittige idéen kommer: Hva med en kalender med bilder av damene mens de utfører huslige sysler - uten klær! Skepsisen er stor, men til slutt stiller de opp alle som en.

 

Resten er historie: Kalenderne blir revet vekk, og suksessen er et faktum. Kvinnene fra Yorkshire opplever sitt livs eventyr, med internasjonal berømmelse.

Ektemenn og avkom, for ikke å snakke om bygdedyret, har sine problemer med å takle nakenhet og berømmelse, men må til slutt kapitulere.

Standarden er satt, menn har begynt å kle av seg. Dette blir en god kveld!

Bara kroppar video från Feministiskt forum är klar! Titta på hemsidan barakroppar.blogspot.com och sprid! #femforum #femforum13 #feminism #kroppar #kroppen #normer #nakenhet, via Instagram bit.ly/15DWhK6

Identifier: skmtbildenochd00lauruoft

Title: Skämtbilden och dess historia i konsten

Year: 1910 (1910s)

Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940

Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History

Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt

Contributing Library: Robarts - University of Toronto

Digitizing Sponsor: MSN

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

24. Skämtbild fkan ktt dambadhus. Teckning af Alb. Diirer. således en liknande gest, hvarmed Gozzoli samtidigt på sin be-kanta kyrkogärdsfresk låter ;vla vergognosa di Pisa» hycklandedölja sitt ansikte, under det att hon nj-fikct söker uppfånga nå-got af gubben Noaks nakenhet. Äfven badhusen voro under 1400-talet föremål för skämt-tecknarnas mycket grofkorniga infall. Den vackra, här afbildadeteckningen af Albrecht DCrer (147i —1528) inskränker sig tillatt skämtsamt visa faran af att ej följa det Gcetheska ordet »dieAlten, die sich klug verhiillen», ty den fetlagda gamla gummantill höger har en otvet\-dig om ock omedveten komik. I fönstret 30 SKÄMTBILDER UNDER 1400-TALET.

 

Text Appearing After Image:

25. Striden om byxorna. Kopparstick af den tyske konstnären Israel van INIeckenen t omkr. 1500. till vänster skymtar en man, som gläder sig att se de ungdom-ligare damerna i ohöljd skönhet (bild 24). På en annan Durerteckning ser man en herre enligt sedenomkring 1500 gå in i ett dambadhus och bjuda de ogeneradedamerna på förfriskningar. Detta var ett omtyckt nöje viddenna tid och roade mycket särskildt söderifrån kommandefrämlingar. Man ser således, att både den makabra, den gro-teska, den satiriska och den erotiska skämtbilden funnos fulltutbildade under 1400-talet. 31 Skämtbilder under 1500-talet, Under 1500-talet utbildades delustigheter, som berörts i föregåendekapitel, och åtskilligt nytt tillkom.\isserligen dateras den första politiskaskämtbilden 1499, men den hör redani uppfattning till det sekel, vid hvarströskel den tillkom. Det var en franskgrav}r föreställande ett spelparti, därkonung Ludvig XII af Frankrike, Hen-rik VII af England, päfven Alex

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

"Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako, vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka?"

 

"Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?"

 

"Who shall separate us from the love of Christ? Could oppression, or anguish, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?"

 

Rom. 8:35

Alva har ett tvångsmässigt behov av att vara ärlig, nästan som ett känslomässigt Tourettes. Och hon måste skriva om det som känns.

Hon skriver så att hjärtat brinner och det gamla försvinner, och ur sig själv skapar hon berättelser om kärlek, längtan och sex, om nakenhet och vardags-poesi.

Det är...

 

www.vulkanmedia.se/butik/bocker/naken-av-alva-vintersjo/

Identifier: skmtbildenochd00lauruoft

Title: Skämtbilden och dess historia i konsten

Year: 1910 (1910s)

Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940

Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History

Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt

Contributing Library: Robarts - University of Toronto

Digitizing Sponsor: MSN

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

23- Tvä djäflar tillhviska den döende: i>TÄ\K pa din skattI^ (Intende TESAURO) OCH »SÖRJ FÖR DINA VÄNNER!» (PrOVIDEAS AMICIS).Träsnitt ur Ars moriendi, utgifven på 1400-talet. 29 SKAMTBILOFR UNI>ER 1400-TAI.F.T.

 

Text Appearing After Image:

24. Skämtbild fkan ktt dambadhus. Teckning af Alb. Diirer. således en liknande gest, hvarmed Gozzoli samtidigt på sin be-kanta kyrkogärdsfresk låter ;vla vergognosa di Pisa» hycklandedölja sitt ansikte, under det att hon nj-fikct söker uppfånga nå-got af gubben Noaks nakenhet. Äfven badhusen voro under 1400-talet föremål för skämt-tecknarnas mycket grofkorniga infall. Den vackra, här afbildadeteckningen af Albrecht DCrer (147i —1528) inskränker sig tillatt skämtsamt visa faran af att ej följa det Gcetheska ordet »dieAlten, die sich klug verhiillen», ty den fetlagda gamla gummantill höger har en otvet\-dig om ock omedveten komik. I fönstret 30 SKÄMTBILDER UNDER 1400-TALET.

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

 

Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.

 

Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

 

I counsel you to buy from me gold refined by fire, that you may become rich; and white garments, that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness may not be revealed; and eye salve to anoint your eyes, that you may see.

 

REVELAITION 3:18

Nakenhet : Bergen Jernbanestasjonen : 17. april 2010

 

Fotograf: Sandra Jecmenica