new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Itagues

Title: Emblemata Florentii Schoonhovii I.C. Goudani, partim moralia, partim etiam civilia. Cum latiori eorundem ejusdem auctoris interpretatione. Accedunt et alia quaedam poëmatia in alijs poëmatum suorum libris non contenta

Identifier: goudanipartimmor00scho

Year: 1618 (1610s)

Authors: Schoonhoven, Florens, 1594-1648 Passe, Crispijn van de, d. 1670

Subjects: Emblems

Publisher: Goudae, Apud Andream Burier

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Hanc Emblemata. 117 Hanc Bonse mentis perturbatricera Opinioncra iWjicc ; (JuiaNubila ntens eflVinclaque frenfoH<ccnbiregnat.Itague ex prccepto Horatij 1 te ipfumConcute, num qua tibi vitiorum infeverit olimNatura, aut etiam confuetudo mala; NamqueNegleftis urendafiisc innafcitur agris* P % Malum 218 Florentji Schoonhovii Malum confilium confultori pelTimum. EMBLEMA XXXVIII.

 

Text Appearing After Image:

Cwflium auBori prtftum nocet: Hoc benequondamMonflrafli exemplo firpe Perille tuo. COMMEtfTARIVS. PErillus Athenienfium faber ingeniofifTimus, olim Phala-ridi,Agrigentinorum Tyranno ,taurum ex aere fabricavit,cui januam in latere pofuit,ut cum inclufus reus fubjecTisignibus torqueretur, mugitum, non hominis vocem vi-deretur emittere: quo invento, cum munus &pra?mium a cru-delifTimoTyranno , qui novis hominumtormentis delecTaba-tur, poftularct, in eo ipfo, ut eam pcenam primus experiretur,includi juffuSjac fuppofitis ignibiis cxuftus elt. VideOvid.Plin. Lib.34, Emblemata. 119 Lib.34. Cap.8. Quo exemplo monemur, malum confiliumconfultori effe peffimum. ■ Neque (enim) lex £quior ulla eji£«}m necis artifices arte perirefua.Polypus dum Conchse carnem captat, ipfe capitur, actenetur.Et bafilifcus dum fpeculum infpicit, fuo ipfius veneno, a fpecu-lo repercuffo,necatur.Sicfempermalitia maximam partem ve-neni fui bibit. Grseci dicunt ligh i j3a\yj, id eft, facra qusedam reseft confili

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Hippocratis... Opera quae apud nos extant omnia

Identifier: hippocratisoper00hipgoog

Year: 1546 (1540s)

Authors: Hipócrates

Subjects:

Publisher: apud Carolam Guillard ... & Gulielmu[m ] Desbois...

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ciaa me-i dica optima. Ham & ferramentis. & xiameatis optima, & medica* ■l meatis piurimis inueteratis com*! muniifima. Verum ad corpus nof-I fe oportet, quod Esec aut made-^ facit^aut frigefacit, aut calfacit. A-liiterveronuiiicommodatautde- f trim-eato eft potata. Vbi modicapotabiii ia fpoagia vreris, optimum ocuiis eft. Cutis ipfafaperne exaiceratur caiidae aiperfione. Pomentum corpo-ris totius aut partis. Catxs duix moiiitio,diftentx iaxatio,Beruoram,caraium,humorum fub cutem effuiio, fudoris fe-cretio. Hume&re proiatione,veiat nares,ve{icamvflatus»Iacarnare,attenaare,iiquefacere,miauere, coiorem reuoc^re , coiorem dilpergere. Somaiferum & ia caput, ^ inaEa.-eoauolfioaum , ten^oaum, mitigatiuum dolores ftupefacitauris.ocuiorum, & qurcuaque taiia. frigida caifacere, velutpix vicenbus, prxterquam a quibus fangais crumpit, aut e-rupturus eft,fraais,iuxatis, reiiquis quibus iinteoia fum mc-dicus.Capitis grauitati. Moderatio in vno quoqv, ae vitra— forquca^

 

Text Appearing After Image:

DE tlCiyiDCRVM VSV. ni , torqueamxJS.vclut c^lida corpori, cx exceita m vtraqae par - tem,v:tabvtraquenonabefr£C,comeaanoneexdea:mea-to^aut inuiili fada, veiurin lepida. Oportec eni^ dctr.iiie-xis aut vtiixtaiibus etiam fi lint vti,viquequo iuaenc, aur do-nec ixdant* Madefaaio itague & huLr.edatio.debiicr qaid Mddffj^cfl. Fngefadio vero & cclfactio, forte: veiates iote.^ ^^^^- Verum frigida calida exifteasjvelut potabilis aqua,debi- ^^g^^*le quid eft.Calida autem ne vltcrius pergac^vt vrat. iudicat -**-_ ^autem de iiis ipfe xgrocus,excepti.<: mutis,aut ieuiter iydera* Cx^^a-o.tis,aut ftupefadis,auc velut m vulnerib.perfngerati£,aur ni-miodoioreveyatis.iiiseDimli.^c fenfu noa p rcip^.uiirar.Nam non fentiunt hi perufti. Itemiue profunda? ^c magn:e^ laxationes.iamveroetiampedesdecidealtpcrfrigerai!, ex caiidjeperfufione.Sedhiscorpusperfuiimdexerr.fimiliter ^ ^^^^etiamfrigid^e. Harumautvtraruquepaucitas,debiieqaia ^-f-^^^*eft.Multicudo vero/orce.vcruntamen finere oportet, don

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Corporis humani disquisitio anatomica : in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis

Identifier: corporishumanidi00high

Year: 1651 (1650s)

Authors: Highmore, Nathaniel, 1613-1685

Subjects: Human anatomy Blood Anatomy Blood Circulation

Publisher: Hagae-Comitis : Ex officina Samuelis Broun

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

4?- ■

 

Text Appearing After Image:

Cujus refradionis neceffitatcm obliqua radiorum nbnnullorum inci-dcntia pofcit. Si enim nulli objedorum radii prceter direftos oculumpenetrarent ac cerncrentur; qui .\ latere offeruntur corneam folumpertr.infirent, & inter illam ac uveam perdcrcntur, utfig. i^. e. f.Kefraftione autem efficitur ut radii oblique incidentes, in cornca, me-duim cum fit multo aerc denfius^r-j-efradi ob denfitatem refte progre-dinequeant, fed vcrsus axjiii feu perpendicularc invertantur, hoc eft,perpcndiculari linex magis paralleli efficiantur ut fig. la. c. d. InCriftallino adhuc magis ad axim convergant, proptcr medii denfita-tcm, utin i<\ figur.i ( e- I. ) At^ue hoc modo radii qui Retinam,ac proindc vifioncm cffngerent, fi redo femper duccrentur, ad inti-macjusperducuntur. Nonnulli tamen adco obli^ue in corneam inci-dunt, utrcfradio inillanonfufficiat, ut Criftallino per pupillamde- diicatur. aJ^mtomic^e Libri III, Tars 11, 239 ducatur. ut fig. i^. g, h. Radii itague obliqui in Corne.i rcfrafli,ve

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: corporishumanidi00high

Title: Corporis humani disquisitio anatomica : in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis

Year: 1651 (1650s)

Authors: Highmore, Nathaniel, 1613-1685

Subjects: Human anatomy Blood Anatomy Blood Circulation

Publisher: Hagae-Comitis : Ex officina Samuelis Broun

Contributing Library: Francis A. Countway Library of Medicine

Digitizing Sponsor: Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

4?- ■

 

Text Appearing After Image:

Cujus refradionis neceffitatcm obliqua radiorum nbnnullorum inci-dcntia pofcit. Si enim nulli objedorum radii prceter direftos oculumpenetrarent ac cerncrentur; qui .\ latere offeruntur corneam folumpertr.infirent, & inter illam ac uveam perdcrcntur, utfig. i^. e. f.Kefraftione autem efficitur ut radii oblique incidentes, in cornca, me-duim cum fit multo aerc denfius^r-j-efradi ob denfitatem refte progre-dinequeant, fed vcrsus axjiii feu perpendicularc invertantur, hoc eft,perpcndiculari linex magis paralleli efficiantur ut fig. la. c. d. InCriftallino adhuc magis ad axim convergant, proptcr medii denfita-tcm, utin i<\ figur.i ( e- I. ) At^ue hoc modo radii qui Retinam,ac proindc vifioncm cffngerent, fi redo femper duccrentur, ad inti-macjusperducuntur. Nonnulli tamen adco obli^ue in corneam inci-dunt, utrcfradio inillanonfufficiat, ut Criftallino per pupillamde- diicatur. aJ^mtomic^e Libri III, Tars 11, 239 ducatur. ut fig. i^. g, h. Radii itague obliqui in Corne.i rcfrafli,ve

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

retrato de un amigo

 

portrait of a friend of mine

hasta en moto una flor saca una sonrisa...

retrato de una amiga

 

portrait of a friend of mine

This is the congregation of Itague in Medellin, Colombia. One of our Students goes there every weekend and preaches and work.