new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Itagues

Title: Hippocratis... Opera quae apud nos extant omnia

Identifier: hippocratisoper00hipgoog

Year: 1546 (1540s)

Authors: Hipócrates

Subjects:

Publisher: apud Carolam Guillard ... & Gulielmu[m ] Desbois...

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

ciaa me-i dica optima. Ham & ferramentis. & xiameatis optima, & medica* ■l meatis piurimis inueteratis com*! muniifima. Verum ad corpus nof-I fe oportet, quod Esec aut made-^ facit^aut frigefacit, aut calfacit. A-liiterveronuiiicommodatautde- f trim-eato eft potata. Vbi modicapotabiii ia fpoagia vreris, optimum ocuiis eft. Cutis ipfafaperne exaiceratur caiidae aiperfione. Pomentum corpo-ris totius aut partis. Catxs duix moiiitio,diftentx iaxatio,Beruoram,caraium,humorum fub cutem effuiio, fudoris fe-cretio. Hume&re proiatione,veiat nares,ve{icamvflatus»Iacarnare,attenaare,iiquefacere,miauere, coiorem reuoc^re , coiorem dilpergere. Somaiferum & ia caput, ^ inaEa.-eoauolfioaum , ten^oaum, mitigatiuum dolores ftupefacitauris.ocuiorum, & qurcuaque taiia. frigida caifacere, velutpix vicenbus, prxterquam a quibus fangais crumpit, aut e-rupturus eft,fraais,iuxatis, reiiquis quibus iinteoia fum mc-dicus.Capitis grauitati. Moderatio in vno quoqv, ae vitra— forquca^

 

Text Appearing After Image:

DE tlCiyiDCRVM VSV. ni , torqueamxJS.vclut c^lida corpori, cx exceita m vtraqae par - tem,v:tabvtraquenonabefr£C,comeaanoneexdea:mea-to^aut inuiili fada, veiurin lepida. Oportec eni^ dctr.iiie-xis aut vtiixtaiibus etiam fi lint vti,viquequo iuaenc, aur do-nec ixdant* Madefaaio itague & huLr.edatio.debiicr qaid Mddffj^cfl. Fngefadio vero & cclfactio, forte: veiates iote.^ ^^^^- Verum frigida calida exifteasjvelut potabilis aqua,debi- ^^g^^*le quid eft.Calida autem ne vltcrius pergac^vt vrat. iudicat -**-_ ^autem de iiis ipfe xgrocus,excepti.<: mutis,aut ieuiter iydera* Cx^^a-o.tis,aut ftupefadis,auc velut m vulnerib.perfngerati£,aur ni-miodoioreveyatis.iiiseDimli.^c fenfu noa p rcip^.uiirar.Nam non fentiunt hi perufti. Itemiue profunda? ^c magn:e^ laxationes.iamveroetiampedesdecidealtpcrfrigerai!, ex caiidjeperfufione.Sedhiscorpusperfuiimdexerr.fimiliter ^ ^^^^etiamfrigid^e. Harumautvtraruquepaucitas,debiieqaia ^-f-^^^*eft.Multicudo vero/orce.vcruntamen finere oportet, don

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Title: Corporis humani disquisitio anatomica : in qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula plurimis typis novis

Identifier: corporishumanidi00high

Year: 1651 (1650s)

Authors: Highmore, Nathaniel, 1613-1685

Subjects: Human anatomy Blood Anatomy Blood Circulation

Publisher: Hagae-Comitis : Ex officina Samuelis Broun

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

4?- ■

 

Text Appearing After Image:

Cujus refradionis neceffitatcm obliqua radiorum nbnnullorum inci-dcntia pofcit. Si enim nulli objedorum radii prceter direftos oculumpenetrarent ac cerncrentur; qui .\ latere offeruntur corneam folumpertr.infirent, & inter illam ac uveam perdcrcntur, utfig. i^. e. f.Kefraftione autem efficitur ut radii oblique incidentes, in cornca, me-duim cum fit multo aerc denfius^r-j-efradi ob denfitatem refte progre-dinequeant, fed vcrsus axjiii feu perpendicularc invertantur, hoc eft,perpcndiculari linex magis paralleli efficiantur ut fig. la. c. d. InCriftallino adhuc magis ad axim convergant, proptcr medii denfita-tcm, utin i<\ figur.i ( e- I. ) At^ue hoc modo radii qui Retinam,ac proindc vifioncm cffngerent, fi redo femper duccrentur, ad inti-macjusperducuntur. Nonnulli tamen adco obli^ue in corneam inci-dunt, utrcfradio inillanonfufficiat, ut Criftallino per pupillamde- diicatur. aJ^mtomic^e Libri III, Tars 11, 239 ducatur. ut fig. i^. g, h. Radii itague obliqui in Corne.i rcfrafli,ve

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

hasta en moto una flor saca una sonrisa...

Dans le quartier de Piazza. Le plus ancien hôtel de la ville, date de 1905. Il fut construit par l'Impératrice Taitu, femme de Menelik II pour héberger les hôtes de marque.

This is the congregation of Itague in Medellin, Colombia. One of our Students goes there every weekend and preaches and work.