new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged De sköna konsterna

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

foto: Ahmet Kurt

 

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)

 

Identifier: fotografiskavyer00sven

Title: Fotografiska vyer af Verldsutställningen och Midway Plaisance : hufvudbyggnader, portaler, utlandska, stats- och territorialbyggnader, vattenvyer bildhuggerier och malningar samt de mest anslående scenerna fran Midway Plaisance eller alla nationers gata : den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska Verldställningens Märkvärdigheter

Year: 1894 (1890s)

Authors: Svenska Tribunen

Subjects: World's Columbian Exposition (1893 : Chicago, Ill.)

Publisher: Chicago : Svenska Tribunen

Contributing Library: Abraham Lincoln Presidential Library

Digitizing Sponsor: CARLI: Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Interiör af Manu/akturbygguaden Den löi ta byggnad i liela »rerlden, den största ocli mest om- Hg för hela verlden rabrikater under etl enda tak, och ett ai arkitekturens största under i universum si lyder i korthet bi krifningen af denna kolossala byggnad. Vyen närofvan ar tu- gen frin galleri I unbiamvenyen frän ödei med det stora tornuret knappt skönjbart i ijerran. 9»

 

Text Appearing After Image:

Franska Departementet i Manufaktur- och Fria Konsternas byggnad, beläget i ena hörnet der detvenne stora avenyerna korsa hvarandra, var en af de mest anslående företeelserna bland utställningarnai denna enorma byggnad. Ingången, med dess sköna hvalfbåge och de omgifvaude dekorationerna,framkallade allmän beundran, och interiören motsvarade fullkomligt all förväntan.1 99

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Identifier: fotografiskavyer00sven

Title: Fotografiska vyer af Verldsutställningen och Midway Plaisance : hufvudbyggnader, portaler, utlandska, stats- och territorialbyggnader, vattenvyer bildhuggerier och malningar samt de mest anslående scenerna fran Midway Plaisance eller alla nationers gata : den mest omfattande och fullkomliga samling, som ännu utgifvits, af den Columbiska Verldställningens Märkvärdigheter

Year: 1894 (1890s)

Authors: Svenska Tribunen

Subjects: World's Columbian Exposition (1893 : Chicago, Ill.)

Publisher: Chicago : Svenska Tribunen

Contributing Library: Abraham Lincoln Presidential Library

Digitizing Sponsor: CARLI: Consortium of Academic and Research Libraries in Illinois

  

View Book Page: Book Viewer

About This Book: Catalog Entry

View All Images: All Images From Book

 

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

  

Text Appearing Before Image:

Franska Departementet i Manufaktur- och Fria Konsternas byggnad, beläget i ena hörnet der detvenne stora avenyerna korsa hvarandra, var en af de mest anslående företeelserna bland utställningarnai denna enorma byggnad. Ingången, med dess sköna hvalfbåge och de omgifvaude dekorationerna,framkallade allmän beundran, och interiören motsvarade fullkomligt all förväntan.1 99

 

Text Appearing After Image:

  

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Skulpturen finns placerad på Kristinaplatsen, Norrköpings konstmuseum, inköpt av Norrköpings stad för 210 000 kronor. Arne Jones, född i Borgsjö, Västernorrlands län. Utbildning i Kungliga Konsthögskolan. Professor vid Konsthögskolan från 1961-1971. Spiral åtbörd är placerad i en bassäng som mäter 10 x 10 meter och konstruerad så att den kommer i rotation med hjälp av vattnet.

Ursprungligen förslag till en tävling utlyst av Statens Kulturråd för utsmyckning av övre gården vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Tävlingen vanns av Stig Blomberg med förslaget Naturkraften, medan juryn avböjde Jones förslag med motiveringen att verket förmodligen var ogenomförbart.

Idén till skulpturen fick Jones bl a från en artikel om skruvens teknik i Kulturens årsbok 1952. I den första skissen roterade den yttre spiralen kring den inre, som var orörlig. Tanken var att skulpturens rörliga del skulle drivas av reaktionskraften från vattenstrålar. I slutversionen omsluter en fast yttre spiral en inre spiral som roterar med hjälp av en motor, och skulpturen är placerad i en bassäng i vilken vattnet strålar ner.

Spiral åtbörd förverkligades på initiativ av Aron Borelius, dåvarande chef för Norrköpings Museum. Skulpturen placerades på Kristinaplatsen framför museet 1961 och väckte en livlig debatt bland stadens invånare. Läs nedan:

"År 1954 inbjöds fem konstnärer, bland dem Arne Jones, till en tävlan om skulptural utsmyckning av Tekniska Högskolans övre skolgård i Stockholm, Juryn ifrågasatte emellertid, om Jones inte drivit sprödheten väl långt och om skulpturens skala var lämpligt avvägd. Man diskuterade nödvändigheten och önskvärdheten av rörelsemomentet vid en skulptur av angivna format, liksom man förmodade att utförandet kunde bli tek-niskt svårlöst, såväl beträffande den rörliga delen som vattnet… I sin tvekan konsulterade tävlingsjuryn två experter för att utröna de tekniska möjligheterna för vatteneffekten, liksom hållfastheten. Den ene av de tillfrågade professorerna förklara-de att driftsäkerheten vore tveksam. Den andra experten fann förslaget ur hållfast-hetssynpunkt innebärs sådana risker, särskilt med hänsyn till dess placering på en skolgård, att dess utförande icke kunde tillrådas! Tävlingsjuryn ansåg efter dessa utlåtande att förslaget icke kan komma till utförande."

 

Gösta Lilja: Konstvandriner 1963

 

"Nobbad skulptur i 3tockholms får hedersplats i Norrköping.

I somras utställdes skissen till 'Spiral åtbörd' i Båstad. Dit kom bl a museiche-fen Aron Dorelius i sällskap med borgmästare Lutteman i Norrköping. Deras intresse väcktes ögonblickligen. En konstkommitté, bestående av fem ledamöter med drätsel-kammarens ordförande Jarméus i spetsen, tillsattes för att utreda frågan. Det sätt nå vilket förslaget rotts i Land förtjänar all uppskattning. Norrköping har viset vägen."

 

Gunnar Hellman i Aftontidningen 13.3. 1956.

 

''Man skäms över den förflackning och den dekadens som tyvärr vidlåder alltför många utövare av de s k sköna konsterna i våra dagar. Och man blir förvånad och förargad över att de kommunala myndigheterna verkligen kan tillåta sig att handskas så vårds-löst med sina uppgifter som i detta fäll."

 

Ingvar Svensson

 

"Det är rent ut sagt ynkligt, att majoriteten av oss Norrköpingsbor verkligen skall vara så beskedlig och undersåtligt rädd för överheten, att den utan vidare sväljer sådana där gyckelmässiga manifestationer av kejsarens alla nyaste klädertrolleri."

 

Signaturen Parabel

 

"Konstnären Albert Sjöström förklarar rakt på sak: - Med konst har detta verk ingenting att skaffa. Och den bör absolut inte inköpas - det finns så mycket annat som man skulle kunna använde pengarna till och så mycket som är bättre."

 

Östergötlands Dagblad

 

''Jag har aldrig påstått att det är konst. Det är inte alls viktigt. Viktigt är däre-mot vilket intryck verket kommer ett Göra och där vill jag inte förneka att jag tror att det kommer att ta sig bra ut. Min skulptur Spiral åtbörd kommer att vrida sig precis på det sätt som jag har beräknat - och den kommer att hålla."

 

Arne Jones i intervju i Östergötlands Dagblad

 

"SF köpte Jones spiral. Två timmars debatt gav stor majoritet.

Jag ger därför tveklöst min röst för att Norrköping djärvt skall skapa ett nytt skönhetsvärde.

 

Konsten skall vara åt folket och inte åt finsmakarna. Många kommer att skratta åt detta verk och skrattet kommer i sista hand att riktas mot oss.

 

Referat av fullmäktigedebatten i Östergötlands Dagblad, 23.2 1956.

(texterna är delvis från www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/konstmuseum/offentlig)