new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged Akademisk konst

Only counting books I read (or soon-ish will have read) in their entirety…

Faves: 8.

Best: "All things bright and beautiful" by James Herriot, I suppose…? :)

Below are starting dates, titles, authors, and some quotes / comments that I could think of. :p Hopefully I have not typo-ed up the quotes too badly.

 

--------------------------------------------

 

5-Feb-2018: 1. Statistik för hälsovetenskaperna by Göran Ejlertsson

I became completely lost halfway through this stats book. Also, didn't bother to read the quiz bits and appendices, FTR.

 

--------------------------------------------

 

9-Feb-2018: 2. Konsten att fejka arabiska: En berättelse om autism by Lina Liman

Fave!

 

"Det känns som att skriven svenska är mitt modersmål, och talad svenska mitt andraspråk."

 

"Även när det är relativt tyst hemma går jag på helspänn, eftersom jag när som helst kan drabbas av oönskade ljud. Jag har alltid tyckt att det är märkligt att bostäder marknadsförs med tillgångar som balkong och hiss, tvätt- och diskmaskin och utsikt och läge och ljusinsläpp och takhöjd och fönsterdjup och stuckaturer - utan att ljudbilden nämns med så mycket som ett ord."

 

"Föreställ dig att du föds med en skada i benet. Du kan ta dig fram med kryckor, men växer upp med övertygelsen att om du bara tränar tillräckligt hårt och utmanar dig själv tillräckligt ofta, så kommer du en dag att kunna gå som alla andra. Du släpper kryckorna och faller, gång på gång. Du envisas med att ta trapporna även när det finns hiss och är så utmattad när du väl kommer fram att du inte ens orkar med det som var ditt egentliga mål. Du kämpar så hårt för att bli som alla andra att du bara glider ännu längre ifrån dem. Och du hatar dig själv för att du inte orkar träna hårdare, mer, oftare, hatar dig själv för att du inte kan bättre.

Så, efter många år, inser du att du kanske har valt fel taktik. Du börjar ta hänsyn till din skada, inte genom att lägga dig ned och ge upp, utan genom att förlika dig med dina begränsningar och använda dig av kryckor, hissar och hjälpande händer."

 

--------------------------------------------

 

23-Mar-2018: 3. All things bright and beautiful by James Herriot

Fave!

 

"Most dogs love car riding but to Sam it was a passion which never waned - even in the night hours; he would gladly leave his basket when the world was asleep, stretch a couple of times and follow me out into the cold. He would be on to the seat before I got the car door fully open and this action became so much a part of my life that for a long time after his death I still held the door open unthinkingly, waiting for him. And I still remember the pain I felt when he did not bound inside."

#liedowntrynottocrycryalot

 

"I studied Jeff Mallock as I always did with a kind of wonder. He had spent the greater part of his forty odd years delving in decomposing carcasses, slashing nonchalantly with his knife at tuberculous abscesses, wallowing in infected blood and filthy uterine exudates yet he remained a model of health and fitness. He had the clear eyes and the smooth pink skin of a twenty year old and the effect was heightened by the untroubled serenity of his expression. To the best of my knowledge Jeff never took any hygienic precautions such as washing his hands and I have seen him enjoying a snack on his premises, seated on a heap of bones and gripping a cheese and onion sandwich with greasy fingers."

 

--------------------------------------------

 

24-Apr-2018: 4. The cuckoo's calling by Robert Galbraith (a pseudonym :D )

 

--------------------------------------------

 

6-Jun-2018: 5. The Clan of the Cave Bear by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English.

 

--------------------------------------------

 

7-Jul-2018: 6. The valley of horses by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English.

 

--------------------------------------------

 

27-Jul-2018: 7. Vi bara lyder: En berättelse om Arbetsförmedlingen by Roland Paulsen

Fave!

 

"Hur attraktiv lönearbetets tillvaro än ter sig för den som hamnat utanför, och hur mycket partierna än förenar sig bakom det allt annat överskuggande målet att 'skapa jobb', finns nämligen en sanning lika välkänd som nedtystad: de flesta av oss skulle aldrig gå till de jobb vi för tillfället har om vi var fria från ekonomiskt tvång.

Den andel som skulle kunna tänka sig att fortsätta med sina nuvarande jobb om de oförmodat blev ekonomiskt oberoende har sedan femtiotalet gått från att omfatta hälften av den arbetande befolkningen till en knapp tredjedel. Bland denna tredjedel finner man oss som i offentliga sammanhang tillåts uttala sig om arbetets mening: forskare, journalister och politiker. Yrkesgrupper för vilka fritid och arbete flyter samman, som kan gå på middagar, läsa böcker eller resa runt jorden och kalla det för 'arbete'.

Utanför vår sfär upplevs arbetet främst som ett tvång och så ser det ut i hela världen. Enligt en Gallup-studie från 2013 upplever ungefär 13 procent av jordens lönearbetande befolkning att de har ett utvecklande och engagerande arbete. Men den stora majoriteten har, som rapportförfattarna beskriver det, mentalt 'checkat ut' från jobbet, och 24 procent är direkt fientligt inställda till sina jobb."

 

--------------------------------------------

 

29-Jul-2018: 8. On the origin of species by Charles Darwin

"One evening I visited another community of [Formica] sanguinea, and found a number of these ants returning home and entering their nests, carrying the dead bodies of F. fusca (showing that it was not a migration) and numerous pupae. I traced a long file of ants burthened with booty, for about forty yards, to a very thick clump of heath, whence I saw the last individual of F. sanguinea emerge, carrying a pupa; but I was not able to find the desolated nest in the thick heath. The nest, however, must have been close at hand, for two or three individuals of F. fusca were rushing about in the greatest agitation, and one was perched motionless with its own pupa in its mouth on the top of a spray of heath, an image of despair, over its ravaged home."

#liedowntrynottocrycryalot

 

--------------------------------------------

 

7-Oct-2018: 9. Anesthesia and analgesia for veterinary technicians (5th edition) by John A. Thomas & Phillip Lerche

I haven't finished this one yet...

 

--------------------------------------------

 

23-Oct-2018: 10. Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse by Nanna Gillberg

Fave!

 

"Diskussionen om likhet kontra olikhet har skiftat över tid och med de ideologier som vid olika tillfällen dominerat. Under de senaste decennierna har det ansetts angeläget att poängtera likhet, och detta synsätt har varit normerat på det svenska feministfältet. Värt att komma ihåg är emellertid att eventuella olikheter blir ett hot mot jämställdhetsambitioner först när olikheterna används för att legitimera en viss samhällsorganisering. Förekomsten av biologi behöver inte förnekas för att förneka biologin som en utgångspunkt för rättfärdigande av en ojämställd samhällsorganisering. Med jämställdhet som mål är likhets-/olikhetsdiskussionen mindre relevant eftersom förändringspotentialen i denna är så begränsad. Det väsentliga är att eventuella likheter eller olikheter mellan män och kvinnor aldrig kan tillämpas som utgångspunkt för eller rättfärdigande av en samhällsorganisering baserad på kvinnlig underordning och manlig överordning."

 

"Att pojkar och flickor registrerar och internaliserar samhällets signaler om vad som utifrån uppdelningen i manligt och kvinnligt är normalt syns exempelvis i barns reaktioner på att flickor tar plats. När flickor tar 40 procent av talutrymmet i en grupp eller om flickor utgör omkring 40 procent av en grupp uppfattar såväl pojkar som flickor att flickor är i majoritet eller dominerar."

 

"I en studie inom den akademiska världen undersöktes huruvida kön spelade roll i rekryteringen av nya forskare. För att studera detta genomfördes ett experiment, där samma ansökan från en påhittad person som sökte en tjänst som 'lab manager' skickades ut till 127 professorer inom ämnena fysik, kemi och biologi, i olika delar av USA. Ansökan skickades till både manliga och kvinnliga professorer inom ett brett åldersspann. Varje ansökan innehöll exakt samma underlag av cv och referenser. Det enda som skilde de två ansökningarna åt var att personen som sökte tjänsten i 63 av utskicken presenterades som John och i de resterande 64 som Jennifer.

De 127 professorerna ombads bedöma den sökande utifrån allmän kompetens och anställningsbarhet, vilken lön de såg som rimlig att erbjuda och hur mycket mentorskap de tyckte att den sökande förtjänade. Professorerna fick inte veta syftet med experimentet, endast att deras feedback skulle delas med den sökande. För att försäkra sig om att resultaten i grupperna skulle vara jämförbara matchades de två professorsgrupperna efter ålder, vetenskapligt fält, kön och position i sin organisation.

De identiska ansökningarna från John och Jennifer gav inte identiska resultat. Både manliga och kvinnliga professorer bedömde konsekvent John som mer kompetent och mer anställningsbar än Jennifer. Professorerna satte också en högre ingångslön på John och erbjöd honom mer karriärmentorskap än Jennifer. Professorernas kön och ålder hade ingen signifikant effekt på skillnaderna i bedömningen: unga som gamla, män som kvinnor bedömde den kvinnliga sökanden mer negativt än den manliga.

Liknande resultat har framkommit i en rad studier om hur människors bedömning av kompetens, duglighet och auktoritet påverkas av den bedömda personens kön."

 

--------------------------------------------

 

9-Nov-2018: 11. Svart kvinna by Fanna Ndow Norrby

Fave!

 

--------------------------------------------

 

27-Dec-2018: 12. The mammoth hunters by Jean M. Auel

Fave! And a re-read, although this was the first time I read it in English. I like books 1-2 better than books 3-4 (and I remember very little of book 5 which I've only read once and I haven't read book 6 yet so OMFSM DO NOT SPOIL KTHX), but yeah...

 

---------------------------------------

Vegan FAQ! :)

 

The Web Site the Meat Industry Doesn't Want You to See.

 

Please watch Earthlings.

Bilden är från Norrköpings kommuns stadsarkiv.

 

Föddes 1917 i Linköping och dog 1994.

 

Efter studentexamen i Gävle 1935 avlade Thord Plaenge Jacobson fil.lic-examen i konsthistoria 1950 men lämnade den akademiska världen samma år och blev folkbibliotekarie. Han var rektor på Statens biblioteksskola 1969-1971, stadsbibliotekarie i Norrköping 1971-1975 och stads- och länsbibliotekarie i Linköping 1975-1980.

 

Han var Uppsala studentkårs vice ordförande 1943-1944, ordförande i Svenska folkbibliotekarieförbundet 1955-1961 och ledamot i två statliga utredningar inom biblioteksområdet under 50- och 60-talen. För Plaenge Jacobson innebar biblioteket mycket mer än för många av hans samtida. Som en av de första insåg han att även biblioteken måste marknadsföra sig och vara mera offensiva i den offentliga debatten. Alla sorters levande musik hörde hemma på biblioteket, tyckte han, och även alla sorters utställningar och många andra kulturyttringar. Sådana åsikter var inte direkt vanliga just då. Han var med om att inviga det nya stadsbiblioteket 1973 med Tage Erlander som invigningstalare.

SERIEFRÄMJANDETS FORUM

March 4, 2007

 

Index » Serieteori och forskning » Roy Lichtenstein

 

#1

2007-03-04 14:15:02

Cadial

Avstängd

 

Registrerad: 2007-02-16

Inlägg: 237

Webbsida

Roy Lichtenstein

Jag tillhor den skara som alltid trodde att pop-artgurun Roy Lichtenstein utnyttjade serieteckningens schabloner som bildsprak. Mark val UTNYTTJADE, inte kopierade. Den intressante serieskaparen Eddie Campbell (firar idag 100 dagar som bloggare, nat for seriewikin, fast han trottnar val snart, som vanligt!?) skrev den 4 februari pa sin blog (eddiecampbell.blogspot.com) om David Barsalou, som haller pa att dekonstruera Lichtenstein genom att forsoka visa att denne faktiskt kopierade publicerade serierutor rakt av. Manga av dessa serier var inte signerade, helt enligt praxis i datidens USA. Resten ar, som alla vet, historia: Lichtenstein hanger pa moderna museer varlden over bredvid Andy Warhol och company medan serietecknarna tigger i gathornen. Jag fann de olika sidorna med och av Barsalou lite svarnavigerade, men Campbell visar med ett bra exempel pa hur "stolden" (min benamning) kan ta sig ut. En kul rubrik i artikeln lyder: "Det finns ingen exakt kopia", vilket far mig att tanka pa Salvador Dalis Mona Lisa, den dar med mustaschen...

 

Rent allmant tycker jag Eddie Campbell ar en intressant serieskapare och teoretiker, bl a genom sitt Manifesto och andra intressanta artiklar for finkannarna, allt inom bekvamt avstand pa hans egen blog.

Senast redigerat av Cadial (2007-03-04 14:25:55)

 

#2

2007-03-04 15:33:44

Wakuran

Moderator

 

Från: Stockholm

Registrerad: 2006-05-10

Inlägg: 5090

Re: Roy Lichtenstein

Jag förstår inte helt vad det har med temat att göra, men sak samma, det är inte första gången folk går OT... =S

 

Barsalous bildexempel kan f.ö. beskådas här!

 

Edit: Flyttad tråd

 

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

 

#3

2007-03-04 21:16:11

Cadial

Avstängd

 

Registrerad: 2007-02-16

Inlägg: 237

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Tack Wakuran for att du lade ut bilderna! Jag tyckte att Lichtenstein borde passa in under Serieteori och forskning (fast jag absolut inte ville blanda ihop det med Referensbocker! Borde en ny trad ha skapats da, hur gor man det?).

Lichtensteins plats under serieteoridiskussionen tycker jag berattigas genom det faktum att manga som har forsokt hoja upp seriernas status, ungefar fran infantila till seriosa, ofta har hanvisat till Lichtenstein (jag ar inte helt saker, men tror att bade Sture Hegerfors och Scott McCloud kan raknas hit). Om detta geni (Lichtenstein) kan inspireras av serierna, tycks man resonera, sa kan serierna minsann inte vara sa infantila!

Nu faller detta argument pa att Lichtenstein uppenbarligen inte alls var nagot konstgeni som lat sig inspireras av serierna: Istallet var han en simpel copycat! Vill man vanda pa det, sa har serierna VERKLIGEN slagit sig in i konstvarlden och hanger pa museerna, aven om det ar i form av daligt utforda kopior.

Om amnet har diskuterats forut har pa forumet skulle jag garna vilja veta var man kan lasa om det?

Senast redigerat av Cadial (2007-03-04 21:20:07)

 

#4

2007-03-04 22:04:50

Wakuran

Moderator

 

Från: Stockholm

Registrerad: 2006-05-10

Inlägg: 5090

Re: Roy Lichtenstein

Man väljer "Skapa ny tråd", men jag är moderator för den här avdelningen, så jag fixar det...

Kopplingen mellan Lichtenstein/högkultur och serier/lågkultur har väl kritiserats ett flertal gånger, iofs?

 

Ethno-postmodernism in an Albert Speer pattern dominates.

 

#5

2007-03-04 23:08:29

Linus van Pelt

Medlem

 

Registrerad: 2005-03-24

Inlägg: 553

Re: Roy Lichtenstein

Hm, nu har jag inte läst Campbells framställning men jag har alltid gått och trott att Lichtenstein visserligen kopierade serierutor ganska rakt av (med vissa renodlingar) men att han inte heller förnekade det eftersom han arbetade utifrån ett konstbegrepp som inte gick ut på "originalitet" och "estetik" eller andra egenskaper hos verket eller konstnären, utan menade att konstverkets status uppkom genom att en "institution" tillskrev någonting ett konstnärligt värde. Även massproducerade kommersiella varor och vad som traditionellt kallats plagiat kunde alltså vara konst om de bara behandlades som det. Så i den bemärkelsen finns det väl ingenting att avslöja eller förfasa sig över.

 

#6

2007-03-05 11:28:13

Cadial

Avstängd

 

Registrerad: 2007-02-16

Inlägg: 237

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Linus van Pelt skrev:

Även massproducerade kommersiella varor och vad som traditionellt kallats plagiat kunde alltså vara konst om de bara behandlades som det. Så i den bemärkelsen finns det väl ingenting att avslöja eller förfasa sig över.

Kanske inget att forfasa sig over, men i fallet med t. ex. Marcel Duchamp, som bl. a. signerade konservburkar (som i samma ogonblick forvandlades till konstverk), sa kanns det som om han forholl sig till massproduktionens tidsalder pa ett "arligare" satt an Lichtenstein som plagierade redan existerande konstverk (serierutor skapade av tankande, kreativa manniskor) rakt av.

Senast redigerat av Cadial (2007-03-05 11:32:10)

 

Offline

 

#7

2007-03-05 11:39:13

Göran Semb

Administrator

 

Registrerad: 2005-03-20

Inlägg: 3097

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Cadial skrev:

Om amnet har diskuterats forut har pa forumet skulle jag garna vilja veta var man kan lasa om det?

forumet.serieframjandet.se/viewtopic.php?id=1117

 

(Via sökfunktionen i översta blå rubrikraden.)

 

Oh, to be a wombat in the summertime.

 

#8

2007-03-05 19:23:36

Cadial

Avstängd

 

Registrerad: 2007-02-16

Inlägg: 237

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Tack Goran, nu har jag fatt seriesveriges asikter i amnet!

 

#9

2007-03-11 14:30:58

Magnus J

Medlem

 

Från: Linköping

Registrerad: 2005-04-20

Inlägg: 357

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Att Lichtensteins målningar "borde" höja seriemediets status är helt feltänkt. Att han kopierade serierutor berodde ju just precis på att de sågs som del av en kommersiell populärkultur långt från den riktiga konsten. (Jämför med hur Warhol målade soppkonserver!) Så dessa målningar säger absolut inte "titta vilka konstnärliga kvalitéer som finns i serierna!", utan snarare är de att se som konceptkonst, symboler för hur den kommersiella populärkulturen genomsyrar det moderna samhället liksom för detta samhälles allmäna ytlighet.

 

För att framhäva seriernas ytlighet gjorde Lichtenstein också flera ändringar i sina verk, i förhållande till originalen. Så blev t.ex. brunetter till blondiner och namn som "George" eller "Thomas" i pratbubblorna byttes ut mot namn som "Brad" eller "Chuck".

 

Mer att läsa om saken finns i boken "High & Low" av Gopnik och Varnedoe. (Recension på följande adress: panguu.web.surftown.se/serier/high_low.html)

 

#10

2007-03-12 07:19:34

Magnus K

Medlem

 

Från: Älvsjö

Registrerad: 2005-04-27

Inlägg: 736

Re: Roy Lichtenstein

Panguu skrev:

Att Lichtensteins målningar "borde" höja seriemediets status är helt feltänkt. Att han kopierade serierutor berodde ju just precis på att de sågs som del av en kommersiell populärkultur långt från den riktiga konsten. (Jämför med hur Warhol målade soppkonserver!) Så dessa målningar säger absolut inte "titta vilka konstnärliga kvalitéer som finns i serierna!", utan snarare är de att se som konceptkonst, symboler för hur den kommersiella populärkulturen genomsyrar det moderna samhället liksom för detta samhälles allmäna ytlighet.

 

För att framhäva seriernas ytlighet gjorde Lichtenstein också flera ändringar i sina verk, i förhållande till originalen. Så blev t.ex. brunetter till blondiner och namn som "George" eller "Thomas" i pratbubblorna byttes ut mot namn som "Brad" eller "Chuck". )

Speciellt för Lichtenstein var hans intresse för den enskilda serierutan som bild. Just den bildens utryck alltså. Sånt som de elastiska linjerna, de onomatopoetiska orden, den handtextade texten. Raster var han fullständigt fascinerad av och gjorde målningar som bara bestod av olika slags raster.

 

Det nya för pop-konstnärerna var alltså att de ansåg att populärkulturens bildvärld var lika intressant, eller intressantare, än den seriösa. På den tiden 60-talet, ansågs det nytt och chockerande. Men det väckte också ett intresse för populärkulturen, och därmed serierna, som nåt intressant och värt att studera. Så t ex hittade jag tillbaks till serierna på det sättet. Jag studerna konsthistoria på den tiden....

 

'And what is the use of a book,' thought Alice, 'without pictures or conversations?'

Lewis Carroll

 

#11

2007-03-23 12:06:16

Magnus J

Medlem

 

Från: Linköping

Registrerad: 2005-04-20

Inlägg: 357

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Magnus K skrev:

Speciellt för Lichtenstein var hans intresse för den enskilda serierutan som bild. Just den bildens utryck alltså. Sånt som de elastiska linjerna, de onomatopoetiska orden, den handtextade texten. Raster var han fullständigt fascinerad av och gjorde målningar som bara bestod av olika slags raster.

Jag har nog alltid uppfattat popkonstnärernas uttalade fascination för populärkulturen som i mycket en ren pose. Och i vilket fall så är det ju även i det du skriver uppenbart att Lichtenstein inte hade något nämnvärt intresse för serier som sådana. Faktum är förresten att den framstående sociologen Bourdieu har skrivit om just detta, dvs. att den legitima kulturens representanter ibland kan ta till sig "lägre stående" kulturformer, men att de då uteslutande intresserar sig för formelement och gör det på villkor att kulturformen i sig står så långt från den legitima kulturen att gränsen inte riskerar att suddas ut.

 

Med detts sagt är det dock inte omöjligt att Lichtensteins konst i praktiken, på omvägar, kan ha bidragit till en uppvärdering av seriemediet.

 

#12

2007-03-23 14:16:14

Mikael Sol

Medlem

 

Från: Stockholm

Registrerad: 2005-03-24

Inlägg: 3338

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Jag har hört att Warhol inte heller var särskillt intreserad av att äta Cambells soppa.

 

Mina åsikter här speglar Svenska Kyrkans åsikter som jag är medlem i sedan födsel.

 

#13

2007-03-24 15:21:51

Magnus K

Medlem

 

Från: Älvsjö

Registrerad: 2005-04-27

Inlägg: 736

Re: Roy Lichtenstein

Panguu skrev:

Jag har nog alltid uppfattat popkonstnärernas uttalade fascination för populärkulturen som i mycket en ren pose. Och i vilket fall så är det ju även i det du skriver uppenbart att Lichtenstein inte hade något nämnvärt intresse för serier som sådana. Faktum är förresten att den framstående sociologen Bourdieu har skrivit om just detta, dvs. att den legitima kulturens representanter ibland kan ta till sig "lägre stående" kulturformer, men att de då uteslutande intresserar sig för formelement och gör det på villkor att kulturformen i sig står så långt från den legitima kulturen att gränsen inte riskerar att suddas ut.

Den slutsatsen har du inget underlag för att dra. Bourdieu talar bara om "konstnären" som socialt objekt och inte den enskilda människan. Det kan mycket väl vara så att Lichtenstein både är intresserad av serier som bild och serier som konstform.

 

I ett fall, Öyvind Fahlström, vet vi att det var så. Han använde sig av seriefigurer i sin konst, men gillade också serierna som sådana. Så t ex var han en av de förste inom kultureliten som upptäckte de amerikanska undergroundserierna.

 

'And what is the use of a book,' thought Alice, 'without pictures or conversations?'

Lewis Carroll

 

#14

2007-03-25 10:24:05

Pär Johansson

Medlem

 

Från: Stockholm (Blackeberg)

Registrerad: 2006-06-29

Inlägg: 303

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Ja, Fahlström använde bl.a. Krazy Kat och MAD, och är i sin tur en inspirationskälla för Pirinen, som lär ha hittat Socker-Conny i det stora verket Opera ...

 

www.fahlstrom.com/

 

Också en elegant design eller en seriesida kan väl f.ö. ha ett estetiskt värde, även om de är massproducerade (serier är ju vanligtvis massproduktion och inte unika konstverk med tillhörande Benjaminsk "aura").

Senast redigerat av pj_composer (2007-03-25 10:24:42)

 

Offline

 

#15

2007-03-30 11:35:16

Magnus J

Medlem

 

Från: Linköping

Registrerad: 2005-04-20

Inlägg: 357

Webbsida

Re: Roy Lichtenstein

Magnus K skrev:

Den slutsatsen har du inget underlag för att dra. Bourdieu talar bara om "konstnären" som socialt objekt och inte den enskilda människan. Det kan mycket väl vara så att Lichtenstein både är intresserad av serier som bild och serier som konstform.

Jag drar ingen slutsats när jag refererar till Bourdieu utan återger bara vad han faktiskt skriver. (Vill du ha källangivelse kan du få det.)

 

Jag är för övrigt väl bekant med hans teorier efter att helt nyligen ha använt mig av dem i en magisteruppsats. Och någon klar skiljelinje mellan konstnären som socialt objekt och den enskilda människan i denna roll kan jag inte se att hans teori tillåter. Den vikt han lägger vid människors bakgrund (habitus) måste rimligen innebära att de två i praktiken flyter samman. Fast även om man drar en klar skiljelinje mellan de två har jag svårt att se relevansen i din kritik i förhållande till vad jag faktiskt skrev. Så länge den nu inte ska förstås som ett utfall i syfte att försvara din position som akademisk auktoritet inom seriefältet...

 

Men givetvis är det en möjlighet att enskilda konstnärer avviker från den allmänna tendensen. Jag har aldrig haft för avsikt att förneka den saken. Det är bara det att du själv skrev: "Speciellt för Lichtenstein var hans intresse för den enskilda serierutan som bild. Just den bildens utryck alltså." Vilket helt naturligt fick mig att tänka på Bourdieu, när jag nu ändå hade honom i huvudet.

 

Sidor: 1

Index » Serieteori och forskning » Roy Lichtenstein

 

forumet.serieframjandet.se/viewtopic.php?pid=32014