new icn messageflickr-free-ic3d pan white
View allAll Photos Tagged "janos+kovacs"

This photograph has been awarded the "Special Prize", Bronze Medal at the the 46-th BENELUX Photo Salon 2011. The high resolution file is here.

Was exhibited at the 46-th BENELUX Photo Salon 2011.

 

Other 2 photos of mine were accepted and exhibited. You can find them here:

2) Eric le Mendiant

3) November Mourn

 

Vernissage: 10.09.2011 at 15.00 Kleinhulst 4, 9220 Hamme, Bruxelles, Belgium.

Exhibition on 14-15.09.2011 and 17-19.09.2011

  

46ste -BENELUX Fotosalon

“KONINKLIJKE FOTOKRING IMAGO “ HAMME” VZW

ERKEND BENELUX SALON BFF 2011/06 - CvB 2011/05- FLPA

Avec la collaboration :

- du Ministère de la Culture Flamande

- de l’ Administration Communale de Hamme

- de FIAP

- du C.V.B.

- de la B.N.A.F.V

- de la F.L.P.A.

- de la F.B.P.

- de Oost-Vlaamse Unie voor fotografie - de l’ O.V.U.

- De Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen - de l’ K.A.V.F.

 

My website | My Blog

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

     

Melléklet a "Nővilág" hoz 1860. Szeptember

Kiadja Heckenast Gusztáv

Nyomtatta Rohn Alajos, Pesten 1860

Alter Antal divattárából. Pesten

...

a DEENK gyűjteményéből való, ahol dolgozom

/Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár/

from Debrecen University Library collection

 

---

 

NŐVILÁG

hetilap a magyar hölgyek számára; szerkesztette 1857 jan. 8-tól, mikor a lap megindult, Vajda János; kiadó-tulajdonos volt Heckenast Gusztáv; divatképekkel és mintarajz-mellékletekkel; a rendes heti divattudósításokat Jósika Julia bárónő írta. (1863 jul. 1-től szept. 30-ig ideiglenesen Dalmady Győző szerkesztette). Megjelent hetenként egyszer 8-rét egy íves számokban Pesten; 1857 juliustól 4-rét alakban; 1861-től havonként kétszer, 1862-től háromszor és 1864 jan. 1-től ismét kétszer jelent meg rózsaszinü, utóbb fehér borítékban. Megszünt 1864 december 16.

Forrás: Pallas Nagylexikon

 

---

 

Antal Alter arrived in Budapest from Vienna in 1829. Although Budapest, as a city, lagged behind in development, Alter soon realized that there was a strong potential for fashion. Alter began his business by selling silk, velvet, and other fabrics, and gradually expanded into accessories such as cloaks and capes.

Alter's shop, which stood on the corner of Vaci utca, had large windows for display. The shop soon became very popular with the fashion-crazed crowd, as described by Richard Rado, the famous writer in the 19th century:

“Everyone, from the most wealthy, to the upper middle class… almost every woman visited the shop. The shop's name even extended beyond the country’s borders… Elisabeth of Bavaria (Sissi), wife of Francis Joseph I and Queen of the Austro-Hungarian monarchy, was also among its clients. The Prussian King, as well as the Prussian Prince, both patronized shop, and the latter made frequent purchases... The shop’s wide selection of fashion offered that everything one could only wish for from New York to Kamchatka.”

Even the shop’s window display was highly lauded. As described by Holgyfutar[4] in 1857:

“For those who have visited Vaci utca in the past few days, surely pedestrian was stopped by the magnificently-lit, wonderfully-colorful, and beautiful textiles in the shop windows. Here, we praise our first fashion entrepreneur, Antal Alter, who exhibits evening gowns with such glamour and beauty. Alter even used one part of the shop interior as an improvisational display, where garments were drenched in blinding light of the glimmering chandelier. His exhibits was always full of surprises, and they made the ladies visiting the shop often unsure as to where to focus their attention: to the elegant garments and refined textiles, or his stylish arrangement, which – because of its impeccable harmony – was as beautiful as a piece of landscape art.”

en.wikipedia.org/wiki/Alter_%C3%A9s_Kiss

 

---

 

ez is érdekes:

Alter és Kiss divatképek 1874-75ből

mek.oszk.hu/04500/04534/html/

 

---

 

ROHN ALAJOS

A múlt szazad ötvenes és hatvanas éveiben számos rajza jelent meg. így: Emléklap az első magyar terménykiállításra 1851, kőnyomat; Eger vár és város a XVI. században és Eger város jelenleg egy lapon, jelzése "Metsz. Rohn" 1854.; Az egri főegyház és Az egri lyccum "Metsz. Rohn" 1854; A kassai Erzsébet-templom képe "Fest. Medve, metsz. Rohn" ; Kecskemét. A város s a környékbeli tanyák képe, kőnyomat. A kolozsvári főtér, kőnyomat 1853; Miskolc város képe és Diósgyőr és várromjai egy lapon, kőnyomat. 1853. Orsóvá. A magyar korona leihelyének képe és tervrajza "Rajz. Chrismár", kőnyomat 1853; Szlatina. A Kniga-akna képe 1853; Buda. Dürer után rajz. Varsányi, 1853 ; Munkács város és környéke és A podheringi völgy egy lapon "Rajz. Varsányi"; III. Béla királynak Székesfehérvárott feltalált sírja, két lap "Rajz. Varsányi"; Toroczkó-Sz.-György. A várromok képe "Rajz. Klimkovics"; Boross Mihály író (sz. 1815.) kőnyomat 1857; Dobó István Egervar védője 1552. "Rajz. Kovács", kőnyomat; Gyöngyösy István költő, kőnyomat; Hires magyar személyek (Csák Máté, Báthory István, Martinuzzi György, Zrínyi Ilona, Wesselényi Ferencz, Zrínyi Miklós, Vörösmarty, Deák, Kazinczy, Markó, Liszt, Megyeri) ; Jósika Miklós báró, regényíró 17961865, kőnyomat; Koháry István báró, költő 16491731, kőnyomat. Szalay László történész 1864; Széchenyi Ferenc gróf "Ender festménye után kőre rajz. Rohn" 1855; Széchenyi István gróf. kőnyomat, 1860.

www.mke.hu/lyka/09/263-272-kronika.htm

Was exhibited at the Goodyear Salon, Luxembourg 2013, on 17 May 2013 at Centre Culturel Colmar-Berg, Luxembourg, 17 May 2013 19:00/

Press "l" to view on black.

 

For the latest updates please consult my blog.

  

My Website| My Blog| My Facebook

  

All images are protected by copyright ©2013 Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

I thought the House of Terror Museum in Budapest was a brilliantly realised museum, even before you've stepped inside the oppressive black canopy that's been added to the old building sets the tone. The suitably sombre weather actually helps for the image here.

 

More shots from Budapest here : www.flickr.com/photos/darrellg/sets/72157633231395473

 

From Wikipedia : "The museum was set up under the centre-right government of Viktor Orbán. In December 2000 the Public Foundation for the Research of Central and East European History and Society purchased the building with the aim of establishing a museum in order to commemorate these two bloody periods of Hungarian history.

 

During the year-long construction work, the building was fully renovated inside and out. The internal design, the final look of the museum's exhibition hall, and the external facade are all the work of architect Attila F. Kovács. The reconstruction plans for the House of Terror Museum were designed by architects János Sándor and Kálmán Újszászy. The reconstruction turned the exterior of the building into somewhat of a monument; the black exterior structure (consisting of the decorative entablature, the blade walls, and the granite sidewalk) provides a frame for the museum, making it stand out in sharp contrast to the other buildings on Andrássy Avenue."

nem tudom kibetűzni a hölgy nevét

 

1874.07.20.

 

Fényképészek / Photographers

 

Weinwurm Mátyás (1813-1897) és fiai,

Weinwurm Antal (1845-? ) és Weinwurm Ferenc

 

---

 

WEINWURM & SÖHNE

Photogr. Atelier

BUDA-PEST

STADT, KARLSGASSE No 2

und

KÖNIGSGASSE No 31.

 

---

 

Wenwurm Antal hirdetése a Vasárnapi Újságban 1895:

epa.oszk.hu/00000/00030/02138/pdf/02138.pdf

 

---

 

Fotó/város/történet

Híres fényképészek a városról

Párhuzamos nézőpontok: ahogy a várostörténész

és ahogy a fotótörténész látja

__________________________

SÁNDOR TIBOR - KINCSES KÁROLY

 

A Weinwurm-dinasztia pedig felfedezésre, rehabilitálásra és arra vár, hogy elfoglalja végre méltó helyét a magyar kultúrtörténetben. Az alapító Weinwurm Mátyás (1813-1897) és fiai, id. Weinwurm Antal (1845-? ) és Weinwurm Ferenc, akiket Bécsben természetesen Matthiasnak, Antonnak és Franznak szólítottak, idejöttek, fényképeztek, s meghonosítottak egy teljesen új és ismeretlen szakágat, a fotósokszorosítást. Fotólitográfia, fotóheliográfia, fotócinkográfia, chromo-autotípia... Mit meg nem tettek az emberek, csak hogy képet kaphassanak a világról! Egyre több polgár érezte úgy, hogy joga van ismereteket, képeket birtokolni a városról, ahol lakik, az országról, amelynek polgára és a világról, ahová talán soha nem juthatott el. S ezt a folyamatosan növekvő képigényt a fényképészek hihetetlenül bonyolult eljárásokkal próbálták kielégíteni, mígnem egy Karol Klič nevű cseh fel nem találta a mai sokszorosítási eljárások alapját, a klisét.

epa.oszk.hu/00000/00003/00013/kincses.htm

 

---

 

RÉGI MAGYAR

F É N Y K É P E Z É S

Írta

KREILISHEIM GYÖRGY

1941, Budapest

 

..."KITAPOSOTT ÚTRÓL két fényképész lépett le a

hatvanas években: id. Díváid Károly és Klősz

György. Mindketten gyógyszerészek voltak eredetileg, Klősz

Darmstadtból vándorolt be hazánkba, Díváidnak pedig apja

származott ide Reims környékéről. Midőn látták, hogy a

portrait-fényképészek szerfölött elszaporodtak, a fényképezésnek egy új ágát kezdték kultiválni, a szabadban való

fényképezést. Később, mikor már ezen a téren is túl sok

lett a konkurrens, mindegyikük a fényképi-úton való sokszorosításnak egy-egy faját vezette be hazánkba, még pedig

Divald a fénynyomást, Klősz pedig a kőnyomást. (Itt említjük meg, hogy a cinkográfia meghonosításának érdeme id.

Weinwurm Mátyás fényképészé.) Józan üzleti élelmessé-

güket mutatja az, hogy utódaik még ma is ezekben a sokszorosítási iparágakban tevékenykednek."...

mtdaportal.extra.hu/books/kreilisheim_gyorgy_regi_magyar_...

 

---

 

Fotóművészet 2005/3-4.

Festő fényképészek / Farkas Zsuzsa

 

"Akadémiai mesterek: Barabás Miklós, Borsos József, Brodszky Sándor, Canzi Ágost, Doctor Albert, Kovács Mihály, Landau Alajos, Mezei József, Mezey Lajos, Molnár József, Országh Antal, Szathmári Pap Károly, Ujházy Ferenc, Vastagh György, Zichy Mihály.

 

Kis mesterek: Alkér Ede, Bülch Ágoston, Csillagi Lajos, Fiala Antal, Gondy Károly, Gschwindt Róbert, Klimkovics Ferenc, Klösz György, Kohaut József, Koller Károly, Maszák Hugo, Mayer György, Nagy György, Oldal István, Pesky Ede, Plachy Ferenc, Perlgrund Ármin, Pósa Gusztáv, Rostagni Alajos, Schild Sándor, Schöfft Béla, Sikó Miklós, Udvardy Gyula, Vízkelety Béla, Weber Xaver Ferenc, Weininger József, Weinwurm Mátyás, Wünsche Emil, Záhor Lipót, Zoó János."

www.fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&vie...

 

---

 

Farkas Zsuzsa : Festő-fényképészek 1840-1880 c. könyve ajánlott irodalom

 

"A magyar fényképészek egy csoportjának, a "festő-fényképészeknek” tevékenységét, szerepét, jelentőségét tárgyalja ez a könyv. Ez a csoport 1840-1880 között, a fényképészet első negyven évében jelentős és meghatározó szerepet játszott. A fényképezés első évtizedeiben előnyt jelentett a festészeti előképzettség ahhoz, hogy első osztályú műveket, jelentős és sikeres életpályát, műhelyt tudjanak létrehozni. Ez a festőtársaság vonzódott leginkább a festmény-jellegű fotográfiák készítéséhez. A művészi fotográfia megteremtésének a vágya rendkívül erős volt bennük, festészeti akadémiai tudásukat, komponáló tehetségüket arra használták, hogy fejlesszék a technika által vezérelt új műipart. Céljuk az volt, hogy úgy tudják használni a gépeket, mint a litográfia a követ. A festmény-jellegű fényképek az elvárásoknak megfelelően tökéletesen tudtak simulni és alkalmazkodni a festészeti stílusokhoz és a divathoz. A festő-fényképészek csoportja fel akarta emelni a fényképészetet a műipar szintjéről a művészet, legalábbis a metszetek és a litográfiák mellé. A "festő-fényképészek” története csupán egy rövid, sajátságos fejezete a fénykép történetének. Az első húsz év feldolgozása során az alapvető problémák felvetésére koncentráltunk. Az 1860-1880 közötti időszakban a festő-fényképészek tevékenysége kiteljesedett, vezető akadémiai képzettségű festőművészeink, mint például Borsos József és Barabás Miklós, iparszerű fényképészeti tevékenységre tértek át. Sok más (közel hatvan művészről van adatunk) festőművész is próbálkozott stabil fényképészeti műhely kialakításával. Több festő társult fényképészmesterrel, s közös céget üzemeltettek. A képzőművészek között megjelentek a fényképet modellként használó festők is, mint például Munkácsy Mihály, aki több képéhez készíttetett előre elgondolt beállítás alapján, a kompozícióba illeszhető modellképeket."

 

East-German postcard by VEB Progress Filmvertrieb, Berlin, no. 578, 1957.Photo: Magyar-Film. Publicity still for Szakadék/Abyss (László Ranódy,1956).

 

Romanian-born actress Margit Bara (1928) was a beautiful star of the Hungarian theatre. She also appeared in 25 films between 1956 and 1975. In Hungary, she became a legend and is respected as one of the most talented Hungarian actresses of all time.

 

Margit Bara was born Margit Éva Bara in Cluj, Romania in 1928. In 1955 she moved to Hungary. One of her first films was the Hungarian film Szakadék (László Ranódy, 1956) with Ferenc Bessenyei. Shethen starred in the romantic drama Bakaruhában/In Soldier's Uniform (Imre Fehér, 1957). With this film the 1957 Karlovy Vary Film Festival was launched. Set during WW1, the story revolves around a Hungarian journalist (Ivan Darvas) who is required by law to wear his military uniform twice a week. Our hero falls in love with a similarly-uniformed young woman, never dreaming that she is a servant girl (Margit Bara) and, as such, ‘beneath his station.’ Other films in which she played the lead were Csempészek/Schmuggler (Félix Máriássy, 1958), and A tettes ismeretlen/Danse macabre (László Ranódy, László Nádasy, 1958) with Andor Ajtay. She had a supporting part in Ház a sziklák alatt/The House Under the Rocks (Károly Makk, György Hintsch, 1959). This film drama was one of the hits of the 1958 Venice Film Festival, and was equally well received at the San Francisco Film Festival. The film is considered by many to be director Makk's masterpiece. Janos Gorbe plays a soldier, sick of heart and mind, who returns to his home after a long and debilitating war. He finds that his wife is dead, and his son is now under the care of his sister-in-law, played by Irene Psota. An embittered hunchback, Psota tends to Gorbe's wounds and keeps him isolated from the rest of the village, hoping in this way that he will eventually fall in love with her. He doesn't, and tragedy is the result.

 

During the early 1960sm Margit Bara appeared in such Hungarian films as Katonazene (Endre Marton, György Hintsch, 1961).She had her international breakthrough with the Hungarian drama film Pacsirta/Drama of the Lark (László Ranódy, 1963), based a novel by Dezső Kosztolányi. It was entered into the 1964 Cannes Film Festival where the lead, Antal Páger won the award for Best Actor. Bara played the lead opposite Miklos Gábor in the Hungarian film drama Kertes házak utcája/A Cozy Cottage (Tamás Fejér, 1963) which was entered into the 1963 Cannes Film Festival. In 1966 she appeared in Hideg Napok/Cold Days (Andras Kovacs, 1966). Director Kovacs was a leading light of the new Hungarian cinema According to Hal Erickson at AllMovie Kovacs brought his “‘docudrama’ technique to this story which deals with the systematic slaughter of Jews and Serbians by Hungarian fascists during World War II. Kovacs is not quite a revisionist historian, but he does cast doubt on the "official" interpretations of this horrible human-rights violation. Nor is the audience allowed to slip into complacency: it comes as a shock to discover that many of the characters whom we're rooting for turn out to be the villains!”

 

One of Margit Bara’s final film, Jakob der Lügner/Jacob the Liar (Frank Beyer, 1975), is also one of her most famous works This East German-Czechoslovakian Holocaust film was based on the novel of the same name by Jurek Becker. Work on the picture began in 1965, but production was halted in the summer of 1966. Becker, who had originally planned Jacob the Liar as a screenplay, decided to make it a novel instead. In 1972, after the book garnered considerable success, work on the picture resumed. In a Jewish ghetto in German-occupied Poland, a man named Jakob (Vlastimil Brodský) is summoned to the Gestapo office on a charge he broke the curfew. As the soldier who sent him there merely played a prank on him, he is released, but not before hearing a radio broadcast about the defeats of the German Army. As no one believes he went to the Gestapo and came out alive, Jakob makes up another tale, claiming he owns a radio – a crime punishable by death. He then starts encouraging his friends with false reports about the advance of the Red Army toward their ghetto. The residents, who are desperate and starved, find new hope in Jakob's stories. But it all ends as the Germans deport the people to their death in the extermination camps. Jacob the Liar was the first ever East German film that was entered into the Berlin International Film Festival in West Berlin: in the XXV Berlinale, Vlastimil Brodský won the Silver Bear for Best Actor. It was also nominated for the Academy Award for Best Foreign Language Film at the 49th Academy Awards, the only East German picture ever to be selected. There was a malicious rumour campaign against her. In 1977, she decided to retire. In 2010 Margit Bara was honoured with the Kossuth Prize, a Lifetime Achievement Award. Margit Bara was married twice. First to actor Géza Halász and later to Dezső Gyarmati.

 

Sources: Hal Erickson (AllMovie) Wikipedia (English and Hungarian) and IMDb.

  

Dad's uncle, Gedeon Mészöly and his children: Laura, Dezső and Gedeon jr. The older girl is their cousin and the young woman probably the cousin's mother. Taken in Szeged.

(The oldest boy was killed in the war, in 1941.)

 

RPPC

 

Mészöly Laura, Mészöly Dezső és ifj. Mészöly Gedeon, apám unokatestvérei Szegeden, a fiatalasszony Zolnay Béla felesége (férje készítette a fotót). A jobb szélen a gyerekek édesapja, dédnagybátyám, Mészöly Gedeon látható.

 

Apjuk ekkor a szegedi egyetemen neves nyelvészprofesszora volt, híres tanítványai voltak: József Attila, Radnóti Miklós, Szerb Antal.

hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sz%C3%B6ly_Gedeon

www.c3.hu/~magyarnyelv/01-2/szathmari.htm

hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:M%C3%A9sz%C3%B6ly_Gedeon_...

 

Mészöly Laura, a későbbi festőművész, (Szádeczky-Kardoss Gézáné)

 

ifj. Mészöly Gedeon, szintén filológus lett, 1941-ben elesett.

 

Mészöly Dezső, később író, költő, műfordító, (többek között Villon- és Shakespeare-fordító).

www.mma.hu/membersform.php?koztestulet=1&ID=42

hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sz%C3%B6ly_Dezs%C5%91

www.kontextus.hu/kia/kia.php?ID=95&action=full

  

A képen szerintem a szeged-tápéi templom és a Tisza töltése látható.

 

A címzett Frideczky Józsefné Mattyasovszky Erzsébet, Genfben:

"Mattyasovszky Erzsébet régi felvidéki családban született 1893-ban Késmárkon, ahol apja járásbíró volt. Elvégezvén a polgári iskola négy osztályát, egy évig kereskedelmi tanfolyamra járt. Apja akarata ellenére szakított azzal az elõítélettel, hogy úrilány foglalkozást nem vállalhat, és a híres késmárki lenszövödében, a Wein gyárban dolgozott hat évig mint magyar-német-francia levelezõ. A napi nyolc órai munka mellett magánúton végezte el a gimnáziumot. Szülõhazájában szerette meg, életre szólóan, a természetet, különösen a hegyvidéket, nagy túrákat tett a Magas Tátrában és síelt, ami abban az idõben még szokatlan sport volt, különösen nõk körében.

1916-ban költözött Budapestre és iratkozott be az egyetemre, ez idõben magántanítványok nyelvoktatásával tartotta fenn magát. 1918 õszén ismerkedett meg az egyetem folyosóján Szabó Lõrinccel, õ volt a Verlaine-t boncolgató szeminárium Erzsikéje. 1919-ben részt vett Babits Mihály egyetemi elõadásain. 1921-ben tette le a szakvizsgát magyarból és németbõl, és doktorált német irodalomtörténetbõl, német nyelvészetbõl és filozófiából. 1922-ben szerezte meg tanári oklevelét.

Közben, 1919 decemberétõl kezdve a külügyminisztérium sajtóosztályán dolgozott, (a szomszédos szobák egyikében Dutka Ákos, A Holnap-antológia egykori költõje készítette a magyar lapszemlét). 1922 õszén Genfbe helyezték át, ahol a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) mellett a külügyminisztérium állandó képviseletet tartott fenn, itt szolgált 1930-ig. 1931-ben férjhez ment Frideczky Józsefhez, akit már korábbról ismert, mert 1920-tól - amellett hogy a budapesti érseki gimnáziumban tanított -, õ is a külügyminisztérium sajtóosztályán dolgozott.

Tekintettel házasságkötésükre a külügyminisztérium Mattyasovszky Erzsébetet 1930-ban Budapestre helyezte át. Férje 1931-ben a korabeli ún. LÁB-kölcsönre, saját tervei szerint, egyemeletes házat építtetett a Mártonhegyi út 15/f sz. telken. Itt éltek, 1934-ben született fiúkkal együtt, 1946-ig.

1946-ban Mattyasovszky Erzsébetet ismét a Népszövetséghez helyezték át, s ezért családjával együtt Genfbe költözött. Ahonnan többé nem is tértek vissza, mert kivándoroltak az „újhazá"-ba. Véglegesen Pennsylvaniában Pittsburgh környékén telepedtek le, ott éltek halálukig. Mattyasovszky Erzsébet 1968. szeptember 20-án halt meg. " Még több érdekesség itt: www.c3.hu/~iris/99-1/eder.htm

www.c3.hu/~iris/99-1/mattya.htm

  

A lap feladója: dr. Zolnai Béla irodalomtörténész, nyelvész professzor.

1927–1942 között alapította és szerkesztette a Széphalom című szellemtörténeti folyóiratot. A Széphalomnak jeles munkatársai voltak, köztük Szerb Antal, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós.

hu.wikipedia.org/wiki/Zolnai_B%C3%A9la#.C3.89letp.C3.A1ly...

hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9phalom_%28foly%C3%B3irat%29

 

A lapon köszönetet mond Mattyasovszky Erzsébetnek a Széphalom folyóirat számára küldött adományért. A Kör, amelyet a levelezőlapon emleget, a Dugonics Társaság volt, melynek tagja volt ő is és nagybátyánk, Mészöly Gedeon is.

 

"A legjelentősebb múltból átvett s folytatott intézmény ekkoriban kétségkívül a Dugonics Társaság volt. Szegednek ez a leghosszabb életű, értékek sorát is fölvonultató irodalmi társasága 1892-ben alakult meg, 1930-ban tehát több évtizedes múlt állt már mögötte. Fénykora azonban már elmúlt, Lázár György, Tömörkény, Móra után vezetése is „szolidabb", hogy ne mondjuk, szürkébb vezetők kezében volt. Elnöke 1937-ig az írókat támogató „literátus rendőrfőkapitány", a nagy bibliofil, Szalay József (1870-1937) volt, őt 1938-tól Várady Imre (1892-?), 1940-től Banner János (1888-1971) követte. Vezetésében alelnökként Homor István (1930—32) és Móra Ferenc (1930—34) majd Tonelli Sándor (1932-1940) és Sík Sándor (1934-44), titkárként Banner János (1930-36), Baróti Dezső (1940-41), Krammer Jenő (1941-44), főtitkárként pedig Diósi Géza (1936—40) és Firbás Oszkár (1940—44) vett részt. A vezetésnek az elnökön, alelnökön, főtitkáron és titkáron kívül még részese volt a pénztáros, az ellenőr, a számvizsgáló, valamint a tíztagú igazgatóság. E funkciók egy része persze valóságos szerep nélküli dekórumok voltak; a tényleges vezetést néhány ember végezte.

 

A társaságnak zárt taglétszáma volt, egy-egy időben legföljebb félszáz rendes tagja lehetett. Soraiban — bizonyos mértékig ez is új vonás — elég nagy volt a fluktuáció; az elhaló, eltávozó vagy a társaságból más okból kikerülő tagok helyére évről évre sok új tagot vettek föl. A változás irányait érzékeltetendő, érdemes az évenként fölvett új tagokat föl is sorolni. 1930: Sík Sándor, Galamb Sándor, Preszly Lóránd; 1931: Solymossy Sándor; 1932: Mészöly Gedeon, Iványi Béla, Magyar László, Berezeli A. Károly, Brunner Ödön; 1933: Eckerdt Elek, Ballá Jenő; 1934: Buday György, Csekey István, Diósi Géza, Kovács József, Surányi-Unger Tivadar, Tettamanti Béla, Ortutay Gyula, Baróti Dezső; 1936: Kisparti János; 1938: Eperjessy Kálmán, Firbás Oszkár, Greguss Pál, Kari János, Moór Elemér, Sándor István, Szent-Györgyi Albert, {662} Várady Imre, Várkonyi Hildebrand, V. Móra Panka; 1939: Buday Géza, Csallány Dezső; 1940: Antos Kálmán, Bálint Sándor, Beretzk Péter, Ditrói Gábor, Felvinczi Takács Zoltán, Mátrai Ferenc, Mester János; 1941: Ábrahám Ambrus, Bartucz Lajos, Borbély István, Kanyó Béla, Kozáky István, Krammer Jenő, Aldobolyi Nagy Miklós, Párducz Mihály, Révai József, Somogyi József, Vajtai István, Vinkler László; 1942: Balogh Ányos, Birkás Géza, Halasy-Nagy József, Koltay-Kastner Jenő, Madácsy László, Pálfy-Budinszky Endre. — Látható tehát, e másfél évtizedben szinte kicserélődött a tagság. S az is jellemző, a vezetőségben, az új tagok között látványos az egyetemiek előretörése.

 

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:93MHXuZWWuM...

  

...a debreceni MAG alkotó csoport kiállításának megnyitóján...

 

Időpont: 2014.01.22 - 2014.02.21

Helyszín: Belvárosi Közösségi Ház

 

A debreceni MAG alkotó csoport kiállítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Megnyitó: január 22-én, 18 órakor. Köszöntőt mond: Somogyi Béla alpolgármester. A kiállítást megnyitja: Láposi Terka. Közreműködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós népzenész. Helyszín: Belvárosi Galéria.

 

Képgaléria:

debrecenimuvkozpont.hu/?page=galeria&galeria_id=559

 

Tizenöt esztendeje mutatkozott be a MAG alkotó csoport a régi Mű-Terem Galériában. A tárlat csupán a csoport szempontjából volt bemutatkozás, hiszen a kiállítók majd’ mindegyikét jól ismerhette már akkor is a debreceni tárlatlátogató közönség. Bár a MAG csoport azóta sem vált hivatalosan alkotóközösséggé, tagjait a mai napig összeköti az a szellemi rokonság, amely a magyar művészeti örökség tudatos vállalását, az abból való merítkezést, képes anyanyelvi műveltségünk továbbépítését jelenti elsősorban. Makoldi Sándor, a MAG csoport meghatározó személyisége szavaival: szeretnék, ha művészetük nemcsak magyarországi, de láthatóan magyar is lenne…

A közel 30 kiállítót felvonultató tárlat újdonsága nemcsak másfél évtized újabb termésében érhető tetten, hanem az alkotást a kiállítók családjain belüli napi gyakorlatként megélő új nemzedék jelentkezésében, s hozzátehetjük, hogy a pedagógusként dolgozó „MAG-osok” tanítványai már nem is fértek be jelen válogatás keretei közé…

Bízunk benne, hogy a Magyar Kultúra Napján nyíló kiállítás üzenet lehet, hogy saját szellemi-művészeti örökségünk örök értékeinek aranytartalékából, magjából valóban magyar művészet szökkenhet szárba.

 

A kiállításon szereplő alkotók:

 

Bobonkáné Papp Antónia

Bobonka Kornél

Buka László

Földi Péter

Főnix Könyvműhely

Gyöngy Boglárka

Gyöngy Enikő

Gyöngy Ilona

Gyöngy János

Gyöngy Hajnal

Gyöngy Virág

Győri Balázs

Győri László

Horváth Bíbor

Horváth István

Kozmáné Bődi Ildikó

Lóczi Mézes Judit

Makoldiné Papp Gizella

Makoldi Sándor

Makoldi Sándor Gyula

Ötvös Tünde

Pikó Sándor

Szabó Antónia

Tulipán Tamás

Túri Bence

Túriné Makoldi Gizella

Túri Péter

Velényi Rudolf

Végvári József dr.

Virágh Anna

 

Január 29-én 17.30-19 óráig beszélgetésre nyílik mód az alkotókkal.

A kiállítás megtekinthető 2014. február 21-ig, hétköznapokon 9-18 óráig.

 

A kiállítás meghívója:

www.debrecenimuvkozpont.hu/admin/upload/file/2014/mag_kia...

 

---

 

Makoldi Sándor festő

Születési hely: Velden [D],

Születési dátum: 1945

 

1969: Tanárképző Főiskola, Eger; 1984: Kossuth Lajos Tudományegyetem, etnográfia szak, Debrecen. 1989: I. Zempléni Tárlaton Tokaj város díja; 1994, 1998: Tavaszi Tárlat, Debrecen nívódíja. Pályájának meghatározó élménye Csontváry Kosztka Tivadar székesfehérvári kiállítása volt, ahol a művek "energiavilága" ragadta meg. Később ugyanilyen elementáris erővel hatott rá a magyar népművészet. Az emberiség kultúrtörténetének egybeeső pontjai, az egyetemes jelenségek felismerése munkásságába új korszakot hozott. Első kiállításain a tér-idő-sebesség gondolatkört dolgozta fel absztrakt módon, különös jelentőséget adva a színeknek, a fluoreszkáló festékek effektusának, az UV-világításnak. Tudatosan törekedett a dinamika művészi megjelenítésére. A feszültség megőrzésével érzelmei egyre inkább a fogalmak felé terelődnek. A világegyetem misztikája és a dialektika, a kultúrkörök egybeesése, a népművészetből ismert jelképrendszerek foglalkoztatják, s ezekbe illeszti bele a magyar nép hagyományát, a millecentenáriumi gondolatkört. Szuggesztív egyéniség, több általa életre hívott csoport vezetője, kiállításokkal egybekötött, közösségi élményt nyújtó happeninget, samanisztikus bemutatót rendez (Sajógalgóc; 1996: Budatétény; 1996. augusztus 20.: Szerencs, Rákóczi-vár). A Debreceni Tanárképző Főiskola tanára.

Egyéni kiállítások

1971 • Művelődési Központ, Eger • Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest

1972 • Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Debrecen (betiltották)

1973 • Postás Művelődési Ház, Budapest

1975 • Horváth E. Galéria, Balassagyarmat

1976 • Kandó Kálmán Főiskola • Művelődési Központ, Szikszó • Művelődési Ház, Sátoraljaújhely (kat.)

1977 • Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

1978 • Komarov Terem, Szolnok • Művelődési Ház, Leninváros

1979 • Templom Galéria, Tokaj • Művelődési Központ, Hajdúnánás

1980 • Kernstok Terem • Tatabánya (kat.)

1981 • Művelődési Központ, Hajdúböszörmény

1985 • Csokonai Színház, Debrecen

1986 • Rákóczi-vár, Szerencs • Miskolci Galéria, Miskolc • Művészetek Háza, Sárospatak • Csontváry Stúdió [Makoldi Gizellával], Kiskunhalas

1987 • Kossuth Lajos Tudományegyetem [Földi Péterrel], Debrecen

1989 • Elán Galéria, Debrecen

1993 • BMW-Werk, Dingolfing (D)

1995 • Hatvani Galéria, Hatvan • Kossuth Lajos Tudományegyetem díszudvara, Debrecen (kat.) • Angyal u. 5., Szentendre

1996 • Rákóczi-vár, Szerencs

1997 • Przemyśl (kat.).

Válogatott csoportos kiállítások

1988 • Agrártudományi Egyetem, Debrecen

1989 • Gödöllői Galéria, Gödöllő • Thionville (FR) • Kelet-európai művészek, Landsberg (Német Szövetségi Köztársaság)

1992 • Magyar Mitológia, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

1994-1998 • Ezüst négyszög, Festészeti Biennálé, Kárpátok Eurorégió kiállítás, Przemyśl (PL)

1996 • Táltosnéző [Gyöngy Enikővel, Makoldi Gizellával, Makoldi Sándor Gyulával, Túri Péterrel], Budatétényi Galéria, Budapest

1998 • MAG-csoport kiállítása, MŰ-Terem Galéria, Debrecen.

Művek közgyűjteményekben

Herman Ottó Múzeum, Miskolc

Landsberg Museum (D)

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Köztéri művei

Világoszlop (fa, 1983, Sajógalgóc főtere)

díszkút (1989, Tokaj, Hajdú köz)

Szepsi Lackó Máté (portrédombormű, 1993, Tokaj, Fő tér)

kompozíció (pannó, 1994-1995, Szerencs, házasságkötő t.)

festett kazetták (1998, Budapest, V. ker., szakorvosi rendelőintézet).

Irodalom

FÁBIÁN L.: (kat., bev. tan., Művelődési Ház, Sátoraljaújhely, 1976)

THOMA L.: (kat., bev. tan., Kernstok Terem, 1980)

PAP G.: Álom születés elõtt, a Makoldi család..., Debreceni Napló, 1992. december

LÜKŐ G.-FÖLDI P.-PAP G.-KOVÁCS I. B.: ~ (gyűjteményes kiállítás kat., Debrecen, 1995)

KOVÁCS I.: (kat., bev. tan., Przemyśl, 1997).

Film

Harcképek (MTV l, 1996).

 

Goda Gertrúd

artportal.hu/lexikon/muveszek/makoldi-sandor-820

 

„Példát mutatott nekem a magyar népművészet, ami a hajdani egységes, nemzeti művészetünkről megmaradt, hogy hogyan fejezheti ki az ember egyetemes élményeit, gondolatait „közérthetően”. Hiszen maga a népművészet is kollektív, azaz közérthető volt abban a közegben, amiben született-máskülönben nem fogadták volna be! Nyilvánvalóvá vált, hogy mi vagyunk a hibásak abban, hogy ma már nem értjük - de szerencsére voltak, akik útmutatást adtak hozzá, bebizonyítva hogy mégis lehet érteni. (Huszka József, Lükő Gábor, Pap Gábor…) És a népi hitvilág, saját népünk világképe is irányadóul szolgált, s a régi szokások, a még használatban lévő szöveges emlékek is magyarázzák a képi üzeneteket. Ezek a figyelmeztetések az egész élet területéről egységes rendszerben áramlanak felénk - miért van az, hogy a saját nemzetünk képi üzenetét mégsem értjük, vagy nem eléggé?”

Makoldi Sándor

 

Makoldi Sándor 2010-ben Magyar Művészetért Díjban részesült.

 

Interjú a művésszel:

debrecenplus.hu/cikkek/mutat/interju-makoldi-sandor-festo...

 

egy blogbejegyzés képekkel 2010ből

smaragdszem.blogspot.hu/2010/09/makoldi-sandor-kiallitasa...

Architect: Frigyes Kovács, 1899.

Built for David Löbl.

 

"A Nagymező utca 26-os szám alatti ház, amely a Thália Színház szomszédja, 1899-ben Kovács Frigyes építész tervei szerint épült. Az építtető pedig Löbl Dávid volt, nyomdatulajdonos, akinek nem sokkal ezelőtt égett le tekintélyes nyomdai üzeme. Megvette hát ezt a telket és egy háromemeletes, modern épületet emeltetett. Homlokzatára az akkor divatozó Herkulesek és Kariatidák helyett Gutenberg János profilját faragtatta, mely arc fölött asszonyok babérkoszorút tartanak. A gyönyörű ház első emeletén a teljes utcai és részben udvari fronton volt a család új lakása, annak rendje és módja szerint tükörajtókkal, viráglugasos erkéllyel és természetesen egy külön vendégszobával, mert hát hol máshol is szállhatnának meg a vidéki üzletfelek, mint Löbl mesternél. De a tulajdonos mégsem a lakásra, hanem a földszinten található nyomdaüzemre volt a legbüszkébb. Ez modern, kettős üvegtetővel bírt, gépek, dombornyomó osztály, csomagolási részleg, papírraktár és még ki tudja, mi tartozott hozzá. És az üzlet ment. Sokáig. Később a homlokzatra a Löbl Dávid név mellé kikerült: és Fiai.

A Löbl-família olyan vállalkozás volt, amely kulturált vevőkör számára akart dolgozni, de nem vetette meg az üzletet sem. Kisüzem néhány emberrel, ám azok héberül, görögül és latinul is tudtak szedni. A 20. század első felében épp ezért nyomtattak Faludyt, Szerb Antalt, meg József Attilát is. Ez utóbbi azonban nem tartozott a szedők kedvence közé. "Fennmaradt róla, hogy az utolsó utáni pillanatban is változtatott, javítgatott művein, bejárva a nyomdába, őrületbe kergetve az ott dolgozókat. Olyannyira, hogy végül már valósággal dugdosták előle a kéziratokat… "

 

imaginebp.hu/index.php?csatorna=&irany=novekvo&st...

Topaz Labs Filters used:

Clarity/Architectural Collection/Interior

 

By the end of the Ottoman occupation in 1686, Pest, a mostly Magyar-inhabited market town at the meeting point of important trade routes, lay in ruins, but in a few decades it regained strength. At that time, the stern stone blocks of a redoubt for the defence of the city stood in the area of today's Vigadó tér, which was on the northern boundary of Pest. In 1789 the redoubt was demolished so as to be replaced by a theatre building, however , it was not built for quite a while due to lack of funds. The Pest public nevertheless, did not cease demanding a ballroom, and, so, finally, Mihály Pollack was commissioned to start construction in 1829. This building, the predecessor of today's Vigadó, proved to be one of the finest pieces of neoclassical architecture in Pest, and it came to be called the Redoute.

 

The Redoute was opened in January 1833 with a grand ball, yet, for all merriments, it was also a venue of the highest culture – the only concert hall in Pest at the time.

Both Johann Strauss the Elder and the Younger and Ferenc Erkel performed here several times. It was also here that Ferenc Liszt gave the first concert after the great flood of 1838 for charity. The Redoute however was to have a short career; in May 1849, it fell victim to the the artillery fire of the invading Austrian troops. In 1859 Frigyes Feszl was commissioned to design a new building, with which he sought to create a Hungarian style. The new edifice, now called Vigadó, was opened in 1864.

 

The façade of the palace is decorated by the Hungarian Coat of Arms and the likenesses of outstanding figures in Hungarian history. The pillar statues were sculpted by Károly Alexy. The frescos inside the building were painted by Károly Lotz and Mór Than. The latter's painting entitled Attila's Feast was the first artwork to have been based on János Arany's epic poem, Death of Buda (1863).

After the Austro-Hungarian Compromise of 1867, the city leased the Vigadó, which then hosted a variety of programmes, including city council meetings.

 

Two or three decades following its opening, the Vigadó had a busy schedule of balls. Its managers thought up all kinds of ways to make their programme stand out among others. They thus put up ice balls, fancy-dress parties with characters from the novels of Mór Jókai or pageants of the events of Hungarian history. The most luxurious ball to be hosted at the Vigadó was the one organized by the National Rowing and Sailing Association in 1870, with a rich order of dances, lavish props, a sailor-suit military band, and a goldfish pool. The most noteworthy ball was the one commemorating István Széchenyi, known in Hungary as "the greatest Hungarian". In 1867 Emperor Franz Joseph attended the banquet hosted by the Vigadó in honour of his coronation, and it was also here that Budapest was born by the merger of the old cities of Pest, Buda and Óbuda (old Buda).

 

The Vigadó also developed a rich concert life. Ferenc Liszt was soon to return to its concert hall, when he was invited to conduct his oratorio, The Legend of Saint Elisabeth on the occasion of the 25th anniversary of the Pest-Buda Conservatory. The five-hundred-strong choir came together from various Pest and rural choral societies. The Vigadó hosted the first all-Liszt concert in Hungary in 1869, and it was here that he conducted the premier of the orchestral versions of Mihály Vörösmarty's great poem "Appeal" and the Hungarian National Anthem, Ferenc Kölcsey's "Hymn". At the Vigadó celebration of his half-century artistic career, Liszt was presented with a gold laurel wreath and a number of foreign awards, including honorary membership of the St. Petersburg Academy of Music. In 1875 Liszt and Wagner co-organized a concert to raise funds for the construction of the Bayreuth Theatre (Festspielhaus).

 

The Vigadó also hosted performances by the likes of Johann Strauss Jr., Mascagni, Dvořak, Debussy, and Arthur Rubinstein. Ernő Dohnányi had his first solo concert here. Béla Bartók and Annie Fischer made their debuts here in 1905 and 1932 respectively. Richard Strauss conducted from the rostrum of the Vigadó several times, and Prokofiev also appeared on its stage as a pianist.

From among the Hungarian conductor celebrities, János Ferencsik conducted the Philharmonic Orchestra for the first time here in 1938. The last foreign guest conductor to appear here before the end of the war was Herbert von Karajan in 1944.

Beside classical music, jazz had also founds its way into the Vigadó programme. Teddy Sinclair conducted the Savoy Orphée band with a flashlight as a baton in 1928, and an outstanding twenty-four-piano jazz concert was organized here by the Saxon Concert Office in the spring of 1937.

The building of the Vigadó was seriously damaged in World War II, and again its future was called into doubt. Experts rallied to save it, this "the unique masterpiece of romantic architecture conceived in the revolutionary spirit of the struggle for freedom". Finally, in 1954 the Vigadó building was declared a National Monument, and the authorities permitted its reconstruction in the late fifties. However, János Kádár and his accolades declared several times that the money would be better spent on building schools.

 

The main auditorium of the Vigadó would now shine in its original beauty had the frescos and sculptures been restorable. The main staircase, the lobby and the music room have been fully restored to their former grandeur. This jewel of the Danube bank was also provided with new spaces: a lecture and an exhibition hall on the fifth floor and a terrace on the sixth floor with a magnificent view of Buda.

 

World-famous performers to appear on the stage of the new Vigadó included György Cziffra, Dénes Kovács, Eszter Perényi, Miklós Szenthelyi, and Sviatoslav Richter. Ken-Ichiro Kobayashi conducted the Hungarian State Symphony Orchestra here as well.

 

Thank you all for visiting my image, for favourites and kind remarks, your kindness is very much appreciated!

 

All images are protected by copyright law! :copyright: by Irene Steeves 2017. All site content is registered with my country's Intellectual Property Office and protected under the Federal Copyright Act. No part of this website may be used in whole or in part without express permission from Irene Steeves.

  

Gyula Kiss Kovács, 1958

vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=ST&record=...

 

János Bottyán (1643, Esztergom, Hungary – September 27, 1709), also known as Blind Bottyán, Vak Bottyán János was a Hungarian kuruc general.

Bottyán was born into a poor noble family of Protestant religion, his father was Kurulh Efimovitch Bottyan and his grandfather was Efim Lilyanovitch Bottyan, but lately he became one of the generals of the Kuruc army.

He fought against the Ottomans under the Habsburgs in the liberation of Buda. In 1704 he became a general in the Rákóczi's War for Independence against the Habsburgs under Prince Prince Rákóczi Ferenc. Previously fought against the Kurucs in the battle of Zvolen. He is referred to as "blind" because he lost an eye while fighting the Ottomans.

Source: Wikipedia

számomra sajnos ismeretlen kisgyermek vizitkártyája

 

...itt is a lábacskák... :-)

 

Verso

 

ZÁHOR LIPÓT

fényképész, aranyozó

és festő

EGERBEN

 

***

 

Farkas Zsuzsa : Festő-fényképészek 1840-1880 c. könyve ajánlott irodalom

 

"A magyar fényképészek egy csoportjának, a "festő-fényképészeknek” tevékenységét, szerepét, jelentőségét tárgyalja ez a könyv. Ez a csoport 1840-1880 között, a fényképészet első negyven évében jelentős és meghatározó szerepet játszott. A fényképezés első évtizedeiben előnyt jelentett a festészeti előképzettség ahhoz, hogy első osztályú műveket, jelentős és sikeres életpályát, műhelyt tudjanak létrehozni. Ez a festőtársaság vonzódott leginkább a festmény-jellegű fotográfiák készítéséhez. A művészi fotográfia megteremtésének a vágya rendkívül erős volt bennük, festészeti akadémiai tudásukat, komponáló tehetségüket arra használták, hogy fejlesszék a technika által vezérelt új műipart. Céljuk az volt, hogy úgy tudják használni a gépeket, mint a litográfia a követ. A festmény-jellegű fényképek az elvárásoknak megfelelően tökéletesen tudtak simulni és alkalmazkodni a festészeti stílusokhoz és a divathoz. A festő-fényképészek csoportja fel akarta emelni a fényképészetet a műipar szintjéről a művészet, legalábbis a metszetek és a litográfiák mellé. A "festő-fényképészek” története csupán egy rövid, sajátságos fejezete a fénykép történetének. Az első húsz év feldolgozása során az alapvető problémák felvetésére koncentráltunk. Az 1860-1880 közötti időszakban a festő-fényképészek tevékenysége kiteljesedett, vezető akadémiai képzettségű festőművészeink, mint például Borsos József és Barabás Miklós, iparszerű fényképészeti tevékenységre tértek át. Sok más (közel hatvan művészről van adatunk) festőművész is próbálkozott stabil fényképészeti műhely kialakításával. Több festő társult fényképészmesterrel, s közös céget üzemeltettek. A képzőművészek között megjelentek a fényképet modellként használó festők is, mint például Munkácsy Mihály, aki több képéhez készíttetett előre elgondolt beállítás alapján, a kompozícióba illeszhető modellképeket."

muzeumantikvarium.hu/item/festo-fenykepeszek-1840-1880

  

Fotóművészet 2005/3-4.

Festő fényképészek / Farkas Zsuzsa

 

"Akadémiai mesterek: Barabás Miklós, Borsos József, Brodszky Sándor, Canzi Ágost, Doctor Albert, Kovács Mihály, Landau Alajos, Mezei József, Mezey Lajos, Molnár József, Országh Antal, Szathmári Pap Károly, Ujházy Ferenc, Vastagh György, Zichy Mihály.

 

Kis mesterek: Alkér Ede, Bülch Ágoston, Csillagi Lajos, Fiala Antal, Gondy Károly, Gschwindt Róbert, Klimkovics Ferenc, Klösz György, Kohaut József, Koller Károly, Maszák Hugo, Mayer György, Nagy György, Oldal István, Pesky Ede, Plachy Ferenc, Perlgrund Ármin, Pósa Gusztáv, Rostagni Alajos, Schild Sándor, Schöfft Béla, Sikó Miklós, Udvardy Gyula, Vízkelety Béla, Weber Xaver Ferenc, Weininger József, Weinwurm Mátyás, Wünsche Emil, Záhor Lipót, Zoó János."

www.fotomuveszet.com/index.php?option=com_content&vie...

    

ernst museum - pixels

 

hungarian mtv and műcsarnok launched a joint project to introduce young visual artists – painters, sculptors, photographers – to a broader public, to make young people familiar with the approaches and works of artists who recently started out on their careers. each week, "pixel portrait" presented an artist, in the form of an illustrated five-minute interview.

the curators who proposed the artists for the interviews now select the best works for the exhibition called "pixels", including those that earned the most popular votes. the display owes its concept to the interviews and the artists selected by the viewers, so the works and the interviews – the latter can also be seen at the exhibit – will focus on the personalities and roles of the artists, as well as those fundamental issues that intrigue this generation. the exhibition, which features diverse media, and the tv project that preceded it, are admittedly attempts to open young people’s eyes to the fact that artists of their own age have very similar interests and means of self-expression. it is our hope that this joint initiative with the tv channel that presents and represents visual culture in a unique fashion will bring a new, open-minded audience to contemporary art.

(from the website of ernst museum/műcsarnok)

 

exhibitioned artists:

albert ádám, asztalos zsolt, batykó róbert, borsos róbert, czene márta, fodor jános, galbovy attila, hidvégi áron, kokesch ádám, komlovszky-szvet tamás, kovács budha tamás, orosz klára, ötvös zoltán, péli barna, sipos eszter, stark attila, sudár péter, szabó eszter

 

you can get more information here:

mucsarnok.hu/

 

and you can watch some of the "pixel portraits" here:

www.mtv.co.hu/show.aspx?ShowID=14

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Blues Express 2012.

 

Click My Website below to see more.

  

My website | My Blog | Facebook

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Blues Express 2012

 

Click My website below to see more.

 

My website | My Blog | Facebook

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

A szeszfőzde udvarában van ez a régi típusú budi, János barátom leírása szerint ilyen vol valaha a pitvarosi iskola udvarán is, de ismerős lehet a régi állomásokról is akár. Egyik oldalt egy pottyantós-ülőhelyes szakasz, a másikon csak egy vályú a földön és legfeljebb egy lakkfestékkel csípőmagasságig szürkére festett fal...

 

Old style community restroom: a "gravity-style" cabin on one side, just a shallow ditch at the gray lackiered wall on the other. Used to be typical at rural railway stations and even small schoolyards.

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Blues Express 2012.

 

Click My website below to see more.

  

My website | My Blog | Facebook

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Tartalomjegyzék

 

Előszó

(Erdősi Gyula)

Bevezetés

Ladó László professzor úr emberi hagyatéka

Rövid életút

Barátok és tisztelők emlékezései

• A Magyar Szervezéstudományi Iskola egyik központi alakja (Magyari Beck István)

• Aki vállalta a fáradságos újrakezdést (Kindler József)

• Az EDLA egyik alkotója (Pompéry Béla)

• A korai magyar számítástechnika előfutára ( Havass Miklós)

• Befejezetlen történet ( Kovács Győző)

• Kis epizódok, életre szóló emlékek ( Dózsa Lajos)

• Meglátta a nagyot a kicsiben, a sokat a kevésben (Trethon Ferenc)

• Munkakapcsolatunk magyarázata (Michelberger Pál)

• Távoli, mély tisztelet (Chikán Attila)

• Számunkra ő volt a professzor (Dobák Miklós)

• Ahogy én láttam a professzor urat ( Mészáros Tamás)

• A hagyományok tisztelete és az új problémák iránti fogékonyság (Balaton Károly)

• Három találkozás (Barakonyi Károly)

• A fiatalokat támogatta ( Farkas Ferenc és Poór József)

• Sokaknak világított (Gaál Zoltán)

• Magvető, aki százszoros termést hozott ( Henczi Lajos)

• Emberséges volt az embertelenségben, a jövő látnoka volt a katedrán, bölcs tanító és kutató a tudományban (Herczeg János)

• Beengedtek a szomszéd vár kincseskamrájába ( Iványi Attila Szilárd)

• Az új szak megteremtője (Menyhárt József)

• Az egyenes út ( Szintay István)

• A pontosság mintaképe (Szűts István)

• Ladó László, a visszacsatoló professzor ( Vecsenyi János)

• A közlekedéstudományok doktora volt (Westsik György)

Munkatársak és tanítványok emlékezései

• Az első és utolsó találkozás ...és ami közte volt ( Bálint Sándor)

• Közvetlen munkatársait atyai gondossággal tanította, nevelte ( Farkas András)

• Kapcsolatunk meghatározta az életem, a munkám és a személyiségem alakulását ( Kapitány András)

• A világot rendszerben kell megismerni (Kiss Péter)

• Időskori találkozások ( Koltai Tamás)

• Emlékezetes évek voltak ( Maczó Kálmán)

• Gondolkodásmódja harminc évvel előzte meg korát ( Nahlik Gábor)

• Miért tiszteltem a professzor urat? (Zámori Zoltán)

• Az emberek együtt szebbé és értelmesebbé tehetik világunkat ( Agárdi György)

• Találkozások és emlékezetes esetek (Baross Szabolcs)

• Poeta doctus in economica ( Bendzsel Miklós)

• Felejthetetlen tanáregyéniség (Csatlós Árpád)

• Értéknormát adó professzor úr ( Fodor Árpád)

• A tanszéken kapott szemlélet meghatározó lett további tevékenységünkben ( Forgács András)

• Aki elindított a pályámon ( Gábori László)

• Óráin sokszor volt szemléltetés (Hajtman Olaf)

• Prosperálásra csak azoknak van esélyük, akik képesek az önálló gondolkodásra ( Heisler András)

• Minden találkozás hozzátett valamit a diplomámhoz (Jelinek Tamás)

• Kezdetek és kiteljesedésük ( Kátai István József)

• Érdeklődéssel figyelt bennünket és követte sorsunkat (Kelle Antal)

• Nem halat kaptunk, hanem annak ismeretét, hogyan lehet halászni (Kiss Sándor)

• Örülök, hogy ezt a szakot választottam (Majercsik Krisztina)

• A diplomavédésem ( Pető János)

•A kevesek egyike (Práger Péter)

• Vezérigazgató képzés? ( Sugár Karolina)

• A nagy lehetőség ( Szórád József)

• Nem tanított, hanem tudást adott ( Tóth László)

Tanítványok rövid emlékezései

.

 

Dr. Péceli Gábor Úr

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, rektor

 

Tisztelt Rektor Úr!

 

Kezdeményezzük, hogy a hogy a BME Q épület egyik nagyelőadótermét Ladó László professzorról nevezzék el. Az alulírott kezdeményezők indokai az alábbiak:

erdsigyula.blogspot.hu/2013/08/dr-peceli-gaborhoz-bme-rek...

Dr. Ladó László professzor iskolateremtő volt, a Magyar Szervezéstudományi Iskola (MSZI) egyik megalapítója. A Cambridge-i International who’s who in education című kiadvány szervezési és vállalati gazdaságtan tárgykörbe tartozó munkáit emeli ki, amelyekkel tudományos iskolát teremtett. Akadémiai doktori fokozat birtokában megvalósította a graduális és posztgraduális szervező specialistaképzést a Műegyetemen. Tudta, hogy az országnak nagyon sok képzett szakemberre lesz szüksége. A Termelési rendszer és a gazdasági mérnöki szakon végzett mérnökök hiánypótló szerepet töltöttek be. Amit elkezdett a szervező mérnökképzés létrehozásával a Műegyetemen és több mint 22 éven át megvalósított, az, ma már természetes, létező, mindennapi valóság a nappali képzésben. A menedzsment tudományterületén karok, szakok jöttek létre, amelyekre országosan is többszörös a túljelentkezés.

 

Kitűnő tanár volt. Kontaktust keresett és talált mindig hallgatóságával, a passzív résztvevőket aktivizálta azzal, hogy rendre bevonta őket a tananyag feldolgozásába. Mindig csapatban dolgozott, csapatkapitányként képezte, nevelte munkatársait. Szerette a fiatalokat, ahogy öregedett, egyre inkább. Bevonta őket elképzeléseibe, figyelemmel kísérte törekvéseiket. Segítette munkájukat és szívesen menedzselte azokat, akikben fantáziát látott.

 

A könyvírást nem tekintette munkának, hobbija volt. Minden szabad idejét ennek szentelte. Több tucat könyvet és kétszáznál is több publikációt írt. Alapműveire, Szervezéselmélet és –módszertan. A vezetés szervezési funkciója, A komplex iparvállalati tervezés módszertana, Teljesítmények és ráfordítások (tervezés, mérés, értékelés) stb. nagyon sokan hivatkoznak ma is. A szervezési modellek megalkotásával világossá tette, hogy másképpen kell eljárni az új szervezetek létrehozása esetén, és másképpen a meglévő rendszerek, szervezetek továbbfejlesztésekor. A vezetésével kialakításra kerültek a szervezési modellek, és az azokhoz illeszkedő, azokat szolgáló résztechnikák, s ezzel a szervezési eszközöknek olyan tárháza jött létre, amely már alkalmas volt komplex problémák megoldására. Kialakultak azok a modern alkotás-lélektani módszerek és eljárások, amelyek a vegyes szakember-összetételű teamek munkáját segítették.

 

Mi a kezdeményezők és a kezdeményezés támogatói sokat köszönhetünk Ladó László professzor Úrnak. Nem csak a szűken vett szakmánkban, hanem emberi tartásában is példát mutatott nekünk. Kezdeményezzük a nevének megörökítését az Egyetem Q épületében, hogy értékes munkásságát és szellemi hagyatékát a jövő generáció figyelmébe ajánlhassuk.

 

Budapest, 2011. március 25.

 

A kezdeményezésünket a volt tanítványok, kollégák és tisztelők köréből az alább felsoroltak támogatják:

www.flickr.com/photos/96837946@N07/collections/7215763435...

 

Agárdi György okl. gépészmérnök

Balaton Károly Dr. BCE egyetemi tanár, DsC

Bálint Sándor Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, ügyvezető igazgató

Bánsághi Tamás okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, fővárosi önkormányzati képviselő

Barakonyi Károly Dr. PTE professor emeritus, DsC, MTA Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság elnöke

Baross Szabolcs okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Berey András Dr. okl. gépészmérnök, okl. közgazdász, CsC

Bernhardt Tibor okl. gépészmérnök

Berzlánovits Péter okl. vegyészmérnök

Chikán Attila Dr. BCE egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Csatlós Árpád okl. gépészmérnök

Csatlós Árpádné okl. gépészmérnök

Csévi Károly okl. gépészmérnök

Detrekői Ákos Dr. BME rector emeritus, MTA rendes tagja

Dimény Erzsébet Ilona Dr. okl. közgazdász, Pannon Egyetem pénzügyi és controlling tanszékvezető

Dobóczky András okl. gépészmérnök

Dobozi Andrea okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Drótos György Dr. BCE tanszékvezető egyetemi docens, PhD

Erdősi Gyula Dr. okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, CsC

Farkas András Dr. Óbudai Egyetem, főiskolai tanár PhD

Fejéregyházi Sándor Dr. okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Fekecs Béla Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, CsC, ügyvezető igazgató, EON Business Services Ltd.

Fekete Zsigmond okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Fodor Árpád okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, Certified Value Specialist, Professional in Value Management

Frajka Béla Dr. okl. villamosmérnök, CsC

Gergely Mária okl. gépészmérnök

Gönczi Péter okl. gépészmérnök

Grafjódi László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Grosz Péter okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, Huntraco Zrt. vezérigazgató

Halász György okl. mérnök

Harnisch Zsuzsa okl. gépészmérnök

Heisler András okl. gépészmérnök, mérnök közgazdász

Henczi Lajos Dr. okl. gépészmérnök, főiskolai tanár, PhD

Iványi Attila Szilárd Dr. BCE egyetemi tanár, DsC

Kádár Katalin Dr. okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kapitány András Dr. okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Kárpáti Péter okl. gépészmérnök, ingatlan vállalkozó

Kasza Jenő Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kátai István József okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kelemen József főtitkár, Közép-Európa Klub

Kelle Antal képzőművész-artformer, okl. gépészmérnök

Kiscsordás Attila okl. gépészmérnök

Kiss Gábor Dr. okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök

Kiss Sándor okl. gépészmérnök, MBA

Kocziszky György Dr. Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, CsC

Kocsis József Dr. BME professor emeritus, DsC

Korom Sándor okl. gépészmérnök, mérnök közgazdász

Kosaras Csaba Gyárfás Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Kovács Győző Dr. Corvinus egyetem díszdoktora

Kovács László okl. gépészmérnök

Kurina János okl. gépészmérnök

Küsz András okl. gépészmérnök, vezetési és controlling tanácsadó

Küszné Scheuring Judit okl. gépészmérnök, gazdasági igazgató

Lafferton Kálmán okl. gépészmérnök, könyvkiadó

Lorschy András okl. gépészmérnök, ügyvezető

Lorschy Csilla okl. gépészmérnök

Magyar Béla okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Magyar László okl. gépészmérnök, főmérnök

Magyari Beck István Dr. BCE professor emeritus, CsC

Majercsik Krisztina okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Makó Csaba Dr. Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, DSC

Martinez Ferenc Dr. okl. gépészmérnök, okl. mérnök közgazdász

Mezey Gyula Dr. BCE egyetemi docens, PhD

Michelberger Pál Dr. Óbudai Egyetem, egyetemi docens, dékán helyettes

Nádor György Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Nagy Endre okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Nahlik Gábor Dr. okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök, CsC

Nemes Ferenc Dr. SZIE egyetemi tanár, DsC

Nemestóthyné Molnár Anna okl. gépészmérnök, mérnök tanár

Németh Balázs Dr. okl. gépészmérnök, PhD, Kvalikon Kft. ügyvezető igazgató,

Németh István okl. villamosmérnök, Controlling Kft. ügyvezető igazgató

Noszkay Erzsébet Dr. Prof. Dr. habil CsC, a Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke

Óhegyi Katalin közgazdász tanár

Perlaki Jenő okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Poór József Dr. SZIE egyetemi tanár, CsC

Pozsonyi Géza okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Rácz Lajos okl. mérnök

Sártory Márta okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Scheuring Imréné okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Sólyomvári Nándor okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Sugár Karolina Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke

Szabó Gyula okl. gépészmérnök

Szász Attiláné Bárdy Zsuzsa okl. gépészmérnök

Szeleczki Károly Dr. okl. közgazdász

Szentimrey Gáborné okl. mérnök

Szép László okl. gépészmérnök, építőipari vállalkozó

Szilas Ádám ny. vezérigazgató

Szórád József Dr. NYME c. egyetemi tanár, PhD

Szűts István Dr. Óbudai Egyetem egyetemi docens, CsC

Takács István okl. gépészmérnök, általános iskolaigazgató

Tánczos Katalin Dr. BME egyetemi tanár, DsC

Tatai Ilona Dr. ny. vezérigazgató

Tibay György Dr. SZIE egyetemi tanár, PhD

Tóth Tihamér okl. gépészmérnök

Trethon Ferenc Dr. VE Professor Emeritus

Vajna Zoltán Dr. az MTA rendes tagja

Vámos Tibor Dr. az MTA rendes tagja

Vecsenyi János Dr. BCE egyetemi tanár, CsC, Kisvállalkozás - fejlesztési Központ igazgató

Véry Zoltán SZIE c. egyetemi docens, GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet

Walterné Lukács Mária Dr. okl. közgazdász

Wirth Gyula Dr. közgazdász lapszerkesztője, CsC

Wirthné Dr.Wohlmuth Edit Dr. fog- és szájbetegségek szakorvosa

Zámori Zoltán Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, ügyvezető igazgató

erdsigyula.blogspot.hu/

 

U.i.:

Kedves kollégák,

Ladó László szeptember 6.-án lenne 94 éves.

Emlékét sokféleképpen lehet megőrízni. Harsányi Istvánról a BME díjat alapított, amit az egyetemek tanévnyítóján osztják ki.

Ladó professzorral a BME vezetése méltatlanul bánt, munkásságának hasznát sokan élvezik ma is. A menedzserképzést (Termelési rendszerszak, szervezőmérnök képzés) Ő indította el. Ma műszaki menedzsernek hívják? Ez is indokolja, hogy végre "rendszerváltás" legyen már a BME-n!

www.innovacio.hu/3e_hu_2012.php

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagyva gyalog mentünk be a főtérre és vissza, útközben fényképezgetve.

 

Egy szép régi bérház a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában a Mária Valéria (volt Ságvári Endre) utca sarkán. "Belvárosi borozó" - 20-30 éve is így nézett ki a cégér...

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Blues Express 2012.

 

Click My website below to see more.

  

My website | My Blog | Facebook

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Blues Express 2012.

 

Click My website below to see more.

  

My website | My Blog | Facebook

 

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagyva gyalog mentünk be a főtérre és vissza, útközben fényképezgetve.

 

Régi szép házak a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában az ún. "palotasoron". Ebben az épületben ma a Raiffeisen Bank működik, de gyermekkoromban és nagyon sokáig aztán is a város legnagyobb gyógyszertára volt itt, mellette pedig a Tiszavirág Presszó (ahol anyósom felszolgáló volt a hatvanas-hetvenes években), ahol még gyermekként sokszor fagyiztunk.

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Kapualj a Szántó Kovács János utcai házban - hagyományos szárazkapubejárásos polgári ház Hódmezővásárhelyen.

 

Traditional closed-yard old family home in Hodmezovasarhely, our new home. This is "under the covered gate" - the only entrance to the walled garden inside.

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagyva gyalog mentünk be a főtérre és vissza, útközben fényképezgetve.

 

Régi szép házak a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában az ún. "palotasoron". Pékség és a Budapest Bank épületei.

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Szépen felújított régi épületek a volt "palotasoron" Hódmezővásárhelyen, a Rapcsák András utcában.

 

Nicely renovated old buildings in the Rapcsak Andras Street in Hodmezovasarhely.

2007. október 25.-én Ladó László iskolateremtő professzor elhunyt.

Sokan kísértük utolsó útjára.

 

Egy félévvel később megérkezett, amit mindig vártunk, de hiába.

Miniszteri kitüntetést kapott az Egyetemen.

Együtt örültünk a családdal.

 

Hála Molnár Károly (1944-2013) rektor úrnak!

  

Dr. Péceli Gábor Úr

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, rektor

 

Tisztelt Rektor Úr!

 

Kezdeményezzük, hogy a hogy a BME Q épület egyik nagyelőadótermét Ladó László professzorról nevezzék el. Az alulírott kezdeményezők indokai az alábbiak:

erdsigyula.blogspot.hu/2013/08/dr-peceli-gaborhoz-bme-rek...

Dr. Ladó László professzor iskolateremtő volt, a Magyar Szervezéstudományi Iskola (MSZI) egyik megalapítója. A Cambridge-i International who’s who in education című kiadvány szervezési és vállalati gazdaságtan tárgykörbe tartozó munkáit emeli ki, amelyekkel tudományos iskolát teremtett. Akadémiai doktori fokozat birtokában megvalósította a graduális és posztgraduális szervező specialistaképzést a Műegyetemen. Tudta, hogy az országnak nagyon sok képzett szakemberre lesz szüksége. A Termelési rendszer és a gazdasági mérnöki szakon végzett mérnökök hiánypótló szerepet töltöttek be. Amit elkezdett a szervező mérnökképzés létrehozásával a Műegyetemen és több mint 22 éven át megvalósított, az, ma már természetes, létező, mindennapi valóság a nappali képzésben. A menedzsment tudományterületén karok, szakok jöttek létre, amelyekre országosan is többszörös a túljelentkezés.

 

Kitűnő tanár volt. Kontaktust keresett és talált mindig hallgatóságával, a passzív résztvevőket aktivizálta azzal, hogy rendre bevonta őket a tananyag feldolgozásába. Mindig csapatban dolgozott, csapatkapitányként képezte, nevelte munkatársait. Szerette a fiatalokat, ahogy öregedett, egyre inkább. Bevonta őket elképzeléseibe, figyelemmel kísérte törekvéseiket. Segítette munkájukat és szívesen menedzselte azokat, akikben fantáziát látott.

 

A könyvírást nem tekintette munkának, hobbija volt. Minden szabad idejét ennek szentelte. Több tucat könyvet és kétszáznál is több publikációt írt. Alapműveire, Szervezéselmélet és –módszertan. A vezetés szervezési funkciója, A komplex iparvállalati tervezés módszertana, Teljesítmények és ráfordítások (tervezés, mérés, értékelés) stb. nagyon sokan hivatkoznak ma is. A szervezési modellek megalkotásával világossá tette, hogy másképpen kell eljárni az új szervezetek létrehozása esetén, és másképpen a meglévő rendszerek, szervezetek továbbfejlesztésekor. A vezetésével kialakításra kerültek a szervezési modellek, és az azokhoz illeszkedő, azokat szolgáló résztechnikák, s ezzel a szervezési eszközöknek olyan tárháza jött létre, amely már alkalmas volt komplex problémák megoldására. Kialakultak azok a modern alkotás-lélektani módszerek és eljárások, amelyek a vegyes szakember-összetételű teamek munkáját segítették.

 

Mi a kezdeményezők és a kezdeményezés támogatói sokat köszönhetünk Ladó László professzor Úrnak. Nem csak a szűken vett szakmánkban, hanem emberi tartásában is példát mutatott nekünk. Kezdeményezzük a nevének megörökítését az Egyetem Q épületében, hogy értékes munkásságát és szellemi hagyatékát a jövő generáció figyelmébe ajánlhassuk.

 

Budapest, 2011. március 25.

 

A kezdeményezésünket a volt tanítványok, kollégák és tisztelők köréből az alább felsoroltak támogatják:

www.flickr.com/photos/96837946@N07/collections/7215763435...

 

Agárdi György okl. gépészmérnök

Balaton Károly Dr. BCE egyetemi tanár, DsC

Bálint Sándor Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, ügyvezető igazgató

Bánsághi Tamás okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, fővárosi önkormányzati képviselő

Barakonyi Károly Dr. PTE professor emeritus, DsC, MTA Vezetés - és Szervezéstudományi Bizottság elnöke

Baross Szabolcs okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Berey András Dr. okl. gépészmérnök, okl. közgazdász, CsC

Bernhardt Tibor okl. gépészmérnök

Berzlánovits Péter okl. vegyészmérnök

Chikán Attila Dr. BCE egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

Csatlós Árpád okl. gépészmérnök

Csatlós Árpádné okl. gépészmérnök

Csévi Károly okl. gépészmérnök

Detrekői Ákos Dr. BME rector emeritus, MTA rendes tagja

Dimény Erzsébet Ilona Dr. okl. közgazdász, Pannon Egyetem pénzügyi és controlling tanszékvezető

Dobóczky András okl. gépészmérnök

Dobozi Andrea okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Drótos György Dr. BCE tanszékvezető egyetemi docens, PhD

Erdősi Gyula Dr. okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, CsC

Farkas András Dr. Óbudai Egyetem, főiskolai tanár PhD

Fejéregyházi Sándor Dr. okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Fekecs Béla Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, CsC, ügyvezető igazgató, EON Business Services Ltd.

Fekete Zsigmond okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Fodor Árpád okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, Certified Value Specialist, Professional in Value Management

Frajka Béla Dr. okl. villamosmérnök, CsC

Gergely Mária okl. gépészmérnök

Gönczi Péter okl. gépészmérnök

Grafjódi László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, vezető tanácsadó

Grosz Péter okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, Huntraco Zrt. vezérigazgató

Halász György okl. mérnök

Harnisch Zsuzsa okl. gépészmérnök

Heisler András okl. gépészmérnök, mérnök közgazdász

Henczi Lajos Dr. okl. gépészmérnök, főiskolai tanár, PhD

Iványi Attila Szilárd Dr. BCE egyetemi tanár, DsC

Kádár Katalin Dr. okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kapitány András Dr. okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Kárpáti Péter okl. gépészmérnök, ingatlan vállalkozó

Kasza Jenő Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kátai István József okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Kelemen József főtitkár, Közép-Európa Klub

Kelle Antal képzőművész-artformer, okl. gépészmérnök

Kiscsordás Attila okl. gépészmérnök

Kiss Gábor Dr. okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök

Kiss Sándor okl. gépészmérnök, MBA

Kocziszky György Dr. Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, CsC

Kocsis József Dr. BME professor emeritus, DsC

Korom Sándor okl. gépészmérnök, mérnök közgazdász

Kosaras Csaba Gyárfás Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Kovács Győző Dr. Corvinus egyetem díszdoktora

Kovács László okl. gépészmérnök

Kurina János okl. gépészmérnök

Küsz András okl. gépészmérnök, vezetési és controlling tanácsadó

Küszné Scheuring Judit okl. gépészmérnök, gazdasági igazgató

Lafferton Kálmán okl. gépészmérnök, könyvkiadó

Lorschy András okl. gépészmérnök, ügyvezető

Lorschy Csilla okl. gépészmérnök

Magyar Béla okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Magyar László okl. gépészmérnök, főmérnök

Magyari Beck István Dr. BCE professor emeritus, CsC

Majercsik Krisztina okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Makó Csaba Dr. Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, DSC

Martinez Ferenc Dr. okl. gépészmérnök, okl. mérnök közgazdász

Mezey Gyula Dr. BCE egyetemi docens, PhD

Michelberger Pál Dr. Óbudai Egyetem, egyetemi docens, dékán helyettes

Nádor György Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, igazgató

Nagy Endre okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Nahlik Gábor Dr. okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök, CsC

Nemes Ferenc Dr. SZIE egyetemi tanár, DsC

Nemestóthyné Molnár Anna okl. gépészmérnök, mérnök tanár

Németh Balázs Dr. okl. gépészmérnök, PhD, Kvalikon Kft. ügyvezető igazgató,

Németh István okl. villamosmérnök, Controlling Kft. ügyvezető igazgató

Noszkay Erzsébet Dr. Prof. Dr. habil CsC, a Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesületének elnöke

Óhegyi Katalin közgazdász tanár

Perlaki Jenő okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Poór József Dr. SZIE egyetemi tanár, CsC

Pozsonyi Géza okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Rácz Lajos okl. mérnök

Sártory Márta okl. gépészmérnök, ügyvezető igazgató

Scheuring Imréné okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Sólyomvári Nándor okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök

Sugár Karolina Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elnöke

Szabó Gyula okl. gépészmérnök

Szász Attiláné Bárdy Zsuzsa okl. gépészmérnök

Szeleczki Károly Dr. okl. közgazdász

Szentimrey Gáborné okl. mérnök

Szép László okl. gépészmérnök, építőipari vállalkozó

Szilas Ádám ny. vezérigazgató

Szórád József Dr. NYME c. egyetemi tanár, PhD

Szűts István Dr. Óbudai Egyetem egyetemi docens, CsC

Takács István okl. gépészmérnök, általános iskolaigazgató

Tánczos Katalin Dr. BME egyetemi tanár, DsC

Tatai Ilona Dr. ny. vezérigazgató

Tibay György Dr. SZIE egyetemi tanár, PhD

Tóth Tihamér okl. gépészmérnök

Trethon Ferenc Dr. VE Professor Emeritus

Vajna Zoltán Dr. az MTA rendes tagja

Vámos Tibor Dr. az MTA rendes tagja

Vecsenyi János Dr. BCE egyetemi tanár, CsC, Kisvállalkozás - fejlesztési Központ igazgató

Véry Zoltán SZIE c. egyetemi docens, GTK Pénzügyi és Számviteli Intézet

Walterné Lukács Mária Dr. okl. közgazdász

Wirth Gyula Dr. közgazdász lapszerkesztője, CsC

Wirthné Dr.Wohlmuth Edit Dr. fog- és szájbetegségek szakorvosa

Zámori Zoltán Dr. okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, ügyvezető igazgató

erdsigyula.blogspot.hu/

 

U.i.:

Kedves kollégák,

Ladó László szeptember 6.-án lenne 94 éves.

Emlékét sokféleképpen lehet megőrízni. Harsányi Istvánról a BME díjat alapított, amit az egyetemek tanévnyítóján osztják ki.

Ladó professzorral a BME vezetése méltatlanul bánt, munkásságának hasznát sokan élvezik ma is. A menedzserképzést (Termelési rendszerszak, szervezőmérnök képzés) Ő indította el. Ma műszaki menedzsernek hívják? Ez is indokolja, hogy végre "rendszerváltás" legyen már a BME-n!

www.innovacio.hu/3e_hu_2012.php

 

Van Harsányi István díj!

  

Harsányi Istvánnak szerencséje volt azzal, hogy Fáth János (1922-) 1971-ben a szabad világot választotta, mert ezzel megnyílt a lehetősége arra, hogy az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék vezetője legyen.

1949- ben Harsányi István alapította a BME Villamosmérnöki Karán Üzemi Tervgazdaságtan tanszéket, amely négy év után 1953-ban megszűnt. Kérdés, hogy miért?

Már 40 éves, amikor négy év után be kellett fejeznie a tanszék vezetését.

Kívülről hoztak tanszékvezetőt a 31 éves közgazdászt, a Gazdasági és Műszaki Akadémia Ipargazdaságtan Tanszék tanszékvezető tanárát, Fáth Jánost, aki első lépésben átvette az Üzemi Tervgazdasági Tanszéket, majd még ugyan ebben az évben, 1953-ban megalapította az Ipari Üzemgazdasági Tanszéket. Fáth János a nagyvállalati vezetés módszertanával foglalkozott. 1956-ban létrehozta a gazdasági mérnökképzést, amely az MBA elődjeként tekinthető. A tanszékre kiváló szakembereket vett fel: Kindler József, Kocsis József, Papp Ottó, Deli László, Kiss István és Ladó László került a tanszékre. Mindannyian ismert szakemberek, MTA doktorok és kandidátusok.

1965- tól Fáth János hivatalosan külföldön tartózkodott (az UNIDO szakértőjeként), a tanszéket távollétében helyettese vezette. 1968-íg Fáth János tanszékvezető volt. Ezután a tanszék vezetését Harsányi István vette át, egészen 1978-íg ő volt tanszékvezető.

Fáth János 1971- ben nem jött haza (disszidált), amit egy tanszéki értekezleten jelentették be, ekkor hangzott el az elhíresült mondás: "a gazembertől az igaz embert csak egy i betű választja el!"

Nem sokaknak, csak a rendszerhez igazán hű oktatóknak adatik meg, hogy pályafutásuk során két tanszéknek is vezetőjük legyen. Harsányi Istvánnak megadták!

Harsányi István nem volt iskolateremtő tudós.

Távol állt tőle még az innováció fogalma is, nem hogy a menedzsmentje! Viszont Harsányi elkötelezett híve, kiszolgálója volt a rezsimnek, a tanszékvezetést is ennek köszönhette. Valószínű, hogy a róla szóló díjat alapítók ezt az elkötelezettséget honorálják a Harsányi István díjjal! (1956 után különösen a BME-n, ahonnan a Forradalom elindult "Vezetéssel" csak elkötelezett oktatóknak lehetett foglalkozni, Harsányinak igen, Ladónak nem! Ladónak ezért jutott a szervezés. Nem véletlen, hogy nincs írás Harsányi István munkásságáról, mert, hogy tele van a szovjet elvtársakra való hivatkozással).

A fentiek ellenére Harsányi professzorra való emlékezés országos, évente kiosztásra kerülő Harsányi István díjjal történik!

 

Ki volt Harsányi István?

(1913-1985)

Az érettségi megszerzése után irodai munkát vállalt, majd 1936-ban beiratkozott a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre. Itt 1940- ben közgazdász oklevelet, 1941-ben egyetemi doktori oklevelet is szerzett. 1961-ben Harsányi professzor kandidátus lett.

1933-1938 között a Magyar Ipar és Kereskedelmi Rt.-nél volt tisztviselő,

1938-tól 1945-ig az INDORG Pszichotechnikai Intézetlaboratórium vezetőjeként a korszerű üzemszervezés kérdéseivel foglalkozott.

1945-től 1947-ig belügyminiszteri biztosként tevékenykedett a JOINT szociális intézménynél.

1947-1949 között a Munkatudományi és Racionalizálási Intézet igazgatóhelyettese

 

Elkötelezett híve volt a rendszernek, karrierjét is ennek köszönheti.

Harsányi az MSZMP tagja volt, pártfunkciót azonban nem töltött be. A szocialista országok vezetéssel foglalkozó irodalmat jól ismerte, amelyeknek a munkásságában jelentős szerepe volt.

 

Főbb művei:

mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC05727/06009.htm

•Üzemi tervgazdálkodás (Bp., 1950);

•Gépgyárak tervezése, szervezése (Bp., 1955);

•Iparvállalatok vezetése, tervezése, szervezése (Szerk, Bp., 1955);

•Üzemgazdaságtan (Bp., 1958);

•A szervezés és vezetés tudományos alapjairól. Irányzatok-iskolák (Bp., 1974);

•A vállalati vezetéselmélet és módszertan I. A vezetés modellje, a tőkés management első és második fejlődési szakasza Bp. 1985. Mérnöktovábbképző Intézet (116 oldal);

•A vállalati vezetéselmélet és módszertana II. A tőkés gazdálkodás új szervezeti formái, Bp. 1983. Kézirat (64 oldal)

Láthatóan számottevő publikációja nem volt. Többségében kézirat.

Önálló, alapműnek számító könyvvel nem rendelkezett. Tanítványaiból munkatársat - Gyökér Irént kivéve - nem nevelt, miért is többek mellett ezért sem tekinthető iskolateremtőnek.

 

Emlékét mégis Harsányi István díj őrzi, amit az ország több egyetemén a diplomaosztó ünnepségén adják át.

 

Ki volt Ladó László, akinek nincs emlékezete a BME-n!

Ladó László a Magyar Szervezéstudományi Iskola (MSZI) iskolateremtője.

Az alkotó munka szervezése területén újat hozott létre, amit könyveikben adott közre. Generációk munkájukban alkalmazták Ladó professzortól tanultakat.

 

A legszebb gondolatok Ladó Lászlóról Dobák Miklósé:

Számunkra ő volt a Professzor!

www.flickr.com/photos/96837946@N07/9429541722/in/set-7215...

 

Magyari Beck István ír az MSZI -ről, és Ladó Lászlóról, az MSZI alapító atyáról:

www.flickr.com/photos/96837946@N07/9512183556/in/set-7215...

 

A fenti tények ellenére munkásságukat Kövesi professzor meg sem említi a tanszékünk "Történetünk"-ében a tanszéki honlapon:

www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/tortenetunk.pl?lan=hu

 

Susánszky Jánosra a Miskolci Egyetemen, Máriás Antalra a Corvinus Egyetemen - sok oldalú módon - évente emlékeznek. Mindketten a BME-ről indultak el egyetemi oktatói pályájukon.

Kövesi János már 20 éve a tanszékvezető a Ladótanszéken, lett volna ideje, hogy létrehozza Ladó Lászlónak emlékezetét, de se díj, se tanterem, semmi nincs, amely munkásságára emlékeztetne! Annak ellenére nincs semmi, hogy a tanszékünk valamikori "anyakara", a BME Gépészmérnöki Kar, ahol Fáth János tanszékét alapította, messzemenően elismeri Ladó professzor munkásságát:

www.flickr.com/photos/96837946@N07/9476112847/in/set-7215...

 

Minden egyetem ápolja nagyjai emlékét, csak a BME Ladóét nem!

Vajon miért nincs semmi a BME-n ami Ladó Lászlóra emlékeztet?

Miért nincs Ladó munkássága a helyén?

Mert nem volt jó elvtárs!?

Vagy lehet, hogy Ladó professzort egyszerűen csak a dékán nem kedveli?

 

Tisztelt Urak, ez 2013-ban megengedhető?

www.flickr.com/photos/96837946@N07/collections/

Bármi is a válasz, a tény, az tény marad.

A BME-n a rendszerváltás Ladó László esetében még messze nem következett be.

 

Ma még nem mondhatjuk:

Ladó professzor Úr,

Isten hozott a Műegyetemen!

www.flickr.com/photos/96837946@N07/collections/7215763537...

 

Valójában ki is Prof. Kövesi János (1952-), aki Harsányira igent, Ladóra nemet mondott?

www.mvt.bme.hu/cgi-bin/imvttest/szemely.pl?id=1&lan=hu

 

Kövesi János végzés után 1976-ban, amikor még Harsányi István volt a tanszékvezető, a BME KISZ titkáraként "bemaradt" a tanszéken, a vegyész csoport tagja lett.

Nem a tanszék, nem Kindler József választotta, ő választotta a mi tanszékünket.

Kövesinek 1976-tól 1983-ig nincs nyoma a tanszéken. A BME MSZMP második embereként, szervező párttitkárként - később - nemzetközi osztályvezetőként, félállásban a tanszék adjunktusa.

 

Ladó László sokat tett azért, hogy az utódok, a dékán ma a BME GTK-n diplomákat osszon! Ő egyetlen állami kitüntetést nem kapott az un. rendszerváltás után sem.

Nekünk ők a példaképeink.

Az állami kitüntetések rendjében ők nem példaképek, ők nem kaptak "Köztársasági Érdemrend Tiszti kereszt"-et, mert életükben a munkahelyeik, a BME vezetése nem terjesztette fel őket kitüntetésre. A múlt ezen a téren is folytatódik!?

 

Mit kér Ladó László tudásközössége?

www.flickr.com/photos/96837946@N07/sets/72157634543475385/

 

Miután Ladó Lászlónak még mindig nincs emlékezete a BME-n, mit lehetne tenni?

Sokat!

Lehetne például Harsányi István díj mellett Ladó László díj, amit évente, minimum a BME GTK diplomaosztó ünnepi ülésen lehetne átadni a legtehetségesebb, leginnovatívabb diákoknak! Persze országosan jobb lenne, ahogy Harsányi professzornak van, mert, hogy Ladó László kisugárzása országos!

 

Az iskolateremtő Ladó László professzor című könyv tartalomjegyzéke:

Előszó

Bevezetés

Ladó László professzor úr emberi hagyatéka (Erdősi Gyula)

Rövid életút

Barátok és tisztelők emlékezései

• A Magyar Szervezéstudományi Iskola egyik központi alakja (Magyari Beck István)

• Aki vállalta a fáradságos újrakezdést (Kindler József)

• Az EDLA egyik alkotója (Pompéry Béla)

• A korai magyar számítástechnika előfutára ( Havass Miklós)

• Befejezetlen történet ( Kovács Győző)

• Kis epizódok, életre szóló emlékek ( Dózsa Lajos)

• Meglátta a nagyot a kicsiben, a sokat a kevésben (Trethon Ferenc)

• Munkakapcsolatunk magyarázata (Michelberger Pál)

• Távoli, mély tisztelet (Chikán Attila)

• Számunkra ő volt a professzor (Dobák Miklós)

• Ahogy én láttam a professzor urat ( Mészáros Tamás)

• A hagyományok tisztelete és az új problémák iránti fogékonyság (Balaton Károly)

• Három találkozás (Barakonyi Károly)

• A fiatalokat támogatta ( Farkas Ferenc és Poór József)

• Sokaknak világított (Gaál Zoltán)

• Magvető, aki százszoros termést hozott ( Henczi Lajos)

• Emberséges volt az embertelenségben, a jövő látnoka volt a katedrán, bölcs tanító és kutató a tudományban (Herczeg János)

• Beengedtek a szomszéd vár kincseskamrájába ( Iványi Attila Szilárd)

• Az új szak megteremtője (Menyhárt József)

• Az egyenes út ( Szintay István)

• A pontosság mintaképe (Szűts István)

• Ladó László, a visszacsatoló professzor ( Vecsenyi János)

• A közlekedéstudományok doktora volt (Westsik György)

Munkatársak és tanítványok emlékezései

• Az első és utolsó találkozás ...és ami közte volt ( Bálint Sándor)

• Közvetlen munkatársait atyai gondossággal tanította, nevelte ( Farkas András)

• Kapcsolatunk meghatározta az életem, a munkám és a személyiségem alakulását ( Kapitány András)

• A világot rendszerben kell megismerni (Kiss Péter)

• Időskori találkozások ( Koltai Tamás)

• Emlékezetes évek voltak ( Maczó Kálmán)

• Gondolkodásmódja harminc évvel előzte meg korát ( Nahlik Gábor)

• Miért tiszteltem a professzor urat? (Zámori Zoltán)

• Az emberek együtt szebbé és értelmesebbé tehetik világunkat ( Agárdi György)

• Találkozások és emlékezetes esetek (Baross Szabolcs)

• Poeta doctus in economica ( Bendzsel Miklós)

• Felejthetetlen tanáregyéniség (Csatlós Árpád)

• Értéknormát adó professzor úr ( Fodor Árpád)

• A tanszéken kapott szemlélet meghatározó lett további tevékenységünkben ( Forgács András)

• Aki elindított a pályámon ( Gábori László)

• Óráin sokszor volt szemléltetés (Hajtman Olaf)

• Prosperálásra csak azoknak van esélyük, akik képesek az önálló gondolkodásra ( Heisler András)

• Minden találkozás hozzátett valamit a diplomámhoz (Jelinek Tamás)

• Kezdetek és kiteljesedésük ( Kátai István József)

• Érdeklődéssel figyelt bennünket és követte sorsunkat (Kelle Antal)

• Nem halat kaptunk, hanem annak ismeretét, hogyan lehet halászni (Kiss Sándor)

• Örülök, hogy ezt a szakot választottam (Majercsik Krisztina)

• A diplomavédésem ( Pető János)

•A kevesek egyike (Práger Péter)

• Vezérigazgató képzés? ( Sugár Karolina)

• A nagy lehetőség ( Szórád József)

• Nem tanított, hanem tudást adott ( Tóth László)

Tanítványok rövid emlékezései

 

Több mint 70 -en emlékeztek Ladó Lászlóról!

A könyvbemutatón a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó termében több mint 100 voltak.

   

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagyva gyalog mentünk be a főtérre és vissza, útközben fényképezgetve.

 

Régi szép házak a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában az ún. "palotasoron". Ebben az épületben egy olcsó áruk boltja és két kocsma működik, korábban sokáig műszaki bolt volt benne (Zenebutik, ami valaha az Andrássy úton egy kapualjban volt az órásüzlet mellett).

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

HUNGARY - CIRCA 1977: stamp printed by Hungary, shows Picture by Janos Szanto Kovacs "Agrarian Movement Pioneer", circa 1977

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Az első színházi szeánszot Fábián Péter és Benkó Bence vezénylik le, a K2 Társulat vezetői. Szárnyaik alá befér bárki, aki szeretne. Az alkotás jegyében gyűlik össze két csapat, hogy a szó szimpatikus értelmében vett "színházat csináljanak", és este bemutassák előadásaikat a magunk örömére. Aki jelentkezni szeretne, írjon az Attention - A helynek bátran. :)

 

A kerekasztal résztvevői:

Tóth János Gergely

Fábián Péter

Benkó Bence

Moderál: Haynal Ákos

 

"Égő szoba,

tükör, kemence,

fölmutatott gyönyörü vasgolyó,

szeplős tökély,

világszép sántikáló lányok,

ragyogjatok, ragyogjatok!"

/Pilinszky: Fohász/

 

fotó: Kovács Márton

Szépen felújított régi épületek a volt "palotasoron" Hódmezővásárhelyen, a Rapcsák András utcában.

 

Nicely renovated old buildings in the Rapcsak Andras Street in Hodmezovasarhely.

Szépen felújított régi épületek a volt "palotasoron" Hódmezővásárhelyen, a Rapcsák András utcában.

 

Nicely renovated old buildings in the Rapcsak Andras Street in Hodmezovasarhely.

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagyva gyalog mentünk be a főtérre és vissza, útközben fényképezgetve.

 

Régi szép házak a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában az ún. "palotasoron". A Budapest Bank és a Sárkány Játékbolt is itt működik ebben a szép épületben.

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Szerdán szabadságot vettem ki és így én mehettem délben a kislányomért az iskolába. Az autót otthagytam és ketten gyalog mentünk be a főtérre, útközben fényképezgetve.

 

Egy szép régi bérház a Rapcsák András (volt Szántó Kovács János) utcában a Mária Valéria (volt Ságvári Endre) utca sarkán. "Belvárosi borozó" - 20-30 éve is így nézett ki a cégér...

 

This Wednesday I took a day off, so I could go and pick up my daughter from school. We went for a walk and I took some pictures in the city of Hodmezovasarhely, Hungary.

Funky P Live at Blues Express 2012

 

Click on link "My website" below to see more.

My website | My Blog | Facebook

 

All images are protected by copyright © Janos KOVACS. All rights reserved.

If you want to use these pics, please contact me at:

office@jkovacsphotography.com

1