21st century steel
Steel is a 21st century industry. Swansea University is at its heart.

The University was founded to meet the needs of the metal industries. Today, its work on steel is more important than ever.

Solar energy, buildings that power themselves, lighter steel for the next generation of cars: all these are areas where Swansea University researchers are working with the steel industry, developing tomorrow's technologies.

The familiar image of steelmaking is of blast furnaces and chimneys. Yet the modern steel industry also requires the lab, the lecture theatre and the latest research facilities, where materials can be tested and experts trained.

Swansea University has over 100 steel experts working directly with the industry, offering unrivalled expertise.

Brand-new research and testing facilities are now open at the University’s new Bay Campus, situated across the bay from the Port Talbot steelworks.

Swansea University is at the heart of innovation in steel.

*********
Dur - diwyddiant yr 21 ganrif

Mae dur yn ddiwydiant unfed ganrif ar hugain. Mae Abertawe wrth wraidd iddo.

Sefydlwyd y Brifysgol i ddiwallu anghenion y diwydiannau metel. Heddiw, mae ei gwaith ar ddur yn bwysicach nag erioed.

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol a'r diwydiant dur yn gweithio law yn llaw ar dechnolegau yfory

Mae'r Brifysgol yn ganolfan heb ei hail ar gyfer arbenigedd ymchwil ym maes dur, gyda 100 o arbenigwyr ymchwil.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig cyfleusterau ymchwil a phrofi newydd sbon ar Campws y Bae, ger y gwaith dur Port Talbot

Mae Prifysgol Abertawe wrth wraidd arloesi dur.
42 photos · 303 views