new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Cat/Cath

Professor Richard Johnston of Swansea University College of Engineering, who led the research, said:

 

“Using micro CT we can effectively carry out a post-mortem on these animals, more than 2000 years after they died in ancient Egypt.

 

With a resolution up to 100 times higher than a medical CT scan, we were able to piece together new evidence of how they lived and died, revealing the conditions they were kept in, and possible causes of death.

 

These are the very latest scientific imaging techniques. Our work shows how the hi-tech tools of today can shed new light on the distant past.”

 

*********************

 

Meddai'r Athro Richard Johnston o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, a fu'n arwain y gwaith ymchwil:

 

“Gan ddefnyddio microsganiau CT, gallwn i bob pwrpas gynnal archwiliad post-mortem ar yr anifeiliaid hyn, fwy na 2,000 o flynyddoedd ar ôl iddynt farw yn yr hen Aifft.

 

“Gan fod y sganiau hyn fwy na 100 o weithiau'n fwy eglur na sgan CT meddygol, gwnaethom lwyddo i gasglu tystiolaeth newydd o'r ffordd y byddent wedi byw a marw, gan ddatgelu eu hamgylchiadau byw, ac achosion marwolaeth posib.

 

“Dyma'r technegau delweddu gwyddonol diweddaraf. Mae ein gwaith yn dangos sut gall adnoddau technolegol cyfoes daflu goleuni newydd ar y gorffennol pell.”

 

3,530 views
0 faves
0 comments
Uploaded on August 20, 2020