new icn messageflickr-free-ic3d pan white
ลานทำสังฆทาน วัดญาณเวศกวัน | by The SW Eden (สว อิเฎล)
Back to photostream

ลานทำสังฆทาน วัดญาณเวศกวัน

วัดญาณเวศกวันเป็นวัดที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

เน้นการแสดงธรรมเทศนา และห้ามมิให้มีการขอหวยแบบวัดทั่วไปบางวัด

ทำให้มีประชาชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลั่งไหลเข้ามาทำสังฆทานเป็นจำนวนมาก

อีกเหตุผลหนึ่งคือ ท่าน พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

เป็นเจ้าอาวาสที่นี่ ซึ่งท่านมีชื่อเสียงในการเขียนหนังสือ ตำรา

และการแสดงธรรมมาก ชาวพุทธที่มาฟังธรรมที่นี่ไม่ได้มุ่งฟังธรรมหาความสนุก

เพราะการพูดติดตลกถือเป็นการทำผิดศีลของพระสงฆ์เช่นกัน

ทุกคนที่เดินทางมาที่วัดญาณเวศกวันแห่งนี้ มุ่งฟังธรรมเพื่อหาความรู้

ความเข้าใจ ในพระไตรปิฎกทั้งสิ้น

492 views
0 faves
0 comments
Taken on January 1, 2013