Nhà bạt tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 2018 của VNPT
Nhà bạt tại Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 2018 của VNPT
Chi tiết: www.nghiaphat.vn/khach-hang/nha-bat-tai-le-mit-tinh-ky-ni...
11 photos · 3 views