Представяне на проектите "Initiation à la professionnalisation" на франкофонските програми в Стопанския факултет с участието на френското аташе по университетското сътрудничество, проф. Жан-Жак Сегара
Представяне на проектите "Initiation à la professionnalisation" на франкофонските програми в Стопанския факултет с участието на френското аташе по университетското сътрудничество, проф. Жан-Жак Сегара

www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/st...
15 photos · 25 views