Sopars amb Estrelles - Ponència de Lluís Sala i Genoher
Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1989). Ha col•laborat amb l’Institut d’Ecologia Aquàtica del aleshores anomenat Col•legi Universitari de Girona (1987-1989) i també amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 1989-1993), en un projecte de regeneració i reutilització d’aigües per al reg de camps de golf. El 1993 comença a treballar als serveis tècnics del Consorci Costa Brava per contribuir a desenvolupar la reutilització planificada en el seu àmbit territorial, a més de coordinar-ne els treballs de recerca aplicada. Des de 2012 treballa també en l’àmbit de l’abastament d’aigua potable en alta. Entre 1995 i 2003 ha actuat com a secretari i editor del butlletí del Water Reuse Group de la International Water Association (IWA), grup del qual n’és el vicepresident per al període 2009-2013. És autor o co-autor de diverses publicacions i comunicacions sobre regeneració i reutilització d’aigües, tant en revistes i congressos nacionals com internacionals, així com d’una publicació tècnica sobre reutilització d’aigües per al reg de camps de golf (1997). Els treballs més recents inclouen l’avaluació dels criteris de sostenibilitat en la reutilització de l’aigua, així com de la millora dels processos de desinfecció. Ha estat el vicepresident del Comitè Organitzador de la 8th IWA International Conference on Water Reclamation & Reuse que va tenir lloc a Barcelona el Setembre de 2011.
6 photos · 776 views