Atmosfera / Atmosphere
Zjawiska i obiekty widoczne w ziemskiej atmosferze: chmury, halo, tęcze, pioruny... / Phenomena and objects visible in Earth's atmosphere: clouds, halos, rainbows, lightnings...
113 photos · 37 views
1