2021 TROFEI MES

2 albums

2020 TROFEI MES

3 albums

EUROPEAN RACE ALPE ADRIA

1 album

2019 TROFEI MES

6 albums

2018 TROFEI MES

6 albums

SUPERBIKE MASTER TROPHY

1 album

2017 TROFEI WHEELUP MES

7 albums

2017 PROVE LIBERE MES EXPERIENCE

6 albums

2016 TEAM GOELEVEN

1 album

2016 PROVE LIBERE MES EXPERIENCE

4 albums

2016 TROFEI MES

6 albums

2015 TEAM GOELEVEN

1 album

2015 TROFEI MES

5 albums

2014 TEAM GOELEVEN

1 album

STORIA MES

4 albums

2014 TROFEI MES

12 albums

2013 TROFEI MES

6 albums

2012 TROFEI MES

8 albums