Olympic summer games Berlin 1936 | Olympiska sommarspelen Berlin 1936
Sommaren 1936 var inte som andra somrar för 19-åriga Stina Grönwall från Trosa. Den sommaren var hon en av 1200 gymnaster som åkte från Sverige till Berlin för att visa upp sina gymnastikkunskaper vid en stor uppvisning i samband med de olympiska spelen. Under tiden passade hon på att fota till sitt fotoalbum.

Samtidigt var Europa på väg in i andra världskriget, Hitler mobiliserade. Olympiaden i Berlin var oerhört välregisserad och nådde för första gången flera miljoner människor. På våren hade Hitlers soldater ockuperat Rhenlandet – tvärs emot Versaillesavtalet, och fler invasioner skulle följa. Och för första gången, på tyskt initiativ, fördes den olympiska elden, OS-facklan, från Olympia i Grekland till Berlin.

Bildtexterna inom citationstecken är Stinas egna kommentarer i albumet.The summer of 1936 was a once in a lifetime experience for 19 year old Stina Grönwall from Trosa, Sweden. That summer she was one of 1200 gymnasts who travelled from Sweden to Berlin to present their gymnastics skills in a large gymnastic show during the Olympic Games. She took the opportunity to take photos of the historical event to her photo album.

Meanwhile Europe was on its way into World War II, Hitler mobilized. The Olympic Games in Berlin was extremely well directed and reached several million people for the first time. In the spring, Hitler occupied the Rhineland with his soldiers – in spite of the Versailles Agreement. Further invasions would follow. And for the first time, on the initiative of Germany, the Olympic flame was brought from Olympia in Greece to Berlin.

Stinas own comments from the album are marked with quotation marks.
57 photos · 631 views