Majak

    Prev Next

    En dag åker vi till grannbynn Majak. Vi skulle lämna över pengar till Oskar and Zina Norberg för en gravsten de ordnat till Oskars bror Emil.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts