2015-10-17 Prof. Darshan Singh Khalsa @ Sikh Gurdwara DC
2015-10-17 Prof. Darshan Singh Khalsa @ Sikh Gurdwara DC.

(photos by Manjit Singh)
206 photos · 104 views
1 3