Aikido Shinryukan Hombu Dojo Auckland New Zealand
If it's not fun then it's not AIKIDO
89 photos · 149 views