SGH Warsaw School of Economics > Collections

Klasa Akademicka SGH to program, w ramach którego współpracujemy z wyróżniającymi się liceami w całej Polsce. Stwarzamy uczniom szansę na kontakt ze światem akademickim i poznanie oferty edukacyjnej naszej uczelni. Więcej informacji na www.sgh.waw.pl/klasaakademicka.