September 08, 2019: Chembur, Mumbai, Maharashtra
September 08, 2019: Chembur, Mumbai, Maharashtra -Blood Donation Camp by Sant Nirankari Blood Bank, Mumbai
7 photos · 17 views