Ciarga - Refugis
El Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria (CIARGA) és un equipament museogràfic singular i de referència, relacionat amb l’aviació i la Guerra Civil, que s’emplaça a Santa Margarida i els Monjos, al Parc de la Memòria, on hi havia hagut l’aeròdrom republicà dels Monjos, i al costat d’un dels refugis més ben conservats de la Guerra Civil.

És un equipament cultural integrat dins la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya i dedicat a explicar la història i el desenvolupament de l’aviació republicana a la Guerra Civil espanyola (1936-1939), la important intervenció estrangera en els dos bàndols, la guerra aèria al front i a la reraguarda i tots aquells esdeveniments significatius propis del context de la Guerra Civil i l’Aviació a Catalunya. Fent una especial incidència en els aspectes constructius, humans, organitzatius i de funcionament dels aeròdroms militars.
19 photos · 214 views