Կողբի թ 2 միջն դպրոց
2016. Փետրվար. Տավուշի մարզի Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում կազմակերպվեց բաց դաս ինֆորմատիկա առարկայից
6-րդ դասարանում: Դասն անցկացրեց ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Արմինե Աբովյանը:
Նպատակը` ա) Ճանաչել համակարգչային սարքավորումները:
բ) Գիտենալ դրանց թվային բնութագրերը:
գ)Իմանալ ապահով համացանցի կանոնները:
Խնդիրները`
1. Տարբերակել, թե որ գործողությունների կատարման համար անհրաժեշտ է համացանց և ո՞ր գործողությունների կատարման համար ոչ:
2.Իմանալ համացանցի ոսկե կանոնները:
Դասին մասնակցեց 19 աշակերտ, կիրառվեց խմբային աշխատանքի մեթոդը:
Խմբային մեթոդով անցկացվեց անվտանգության, հաղորդակցության և կիբերհետապնդման թեմաների վերաբերյալ թեստային աշխատանք,
Խաչբառի լրացում, մեթոդների արդյունավետության գնահատում,
Դիդակտիկ նյութերի մատչելիության գնահատում:

2015. Փետրվար. Ապահով Համացանցին նվիրված բաց դասը Տավուշի մարզի Կողբի թ 2 միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանում: Բաց դասը անցկացրեց ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Արմինե Աբովյանը: Ավելին տես՝ www.safe.am կայքում:
6 photos · 85 views