جان استوارت، خبرنگار معروف آمریکایی سر صحنه فیلم «گلاب» درباره جنبش سبز ایران. بخش هایی از این فیلم در اردن در حال تهیه است.

    Newer Older

    جان استوارت، خبرنگار معروف آمریکایی سر صحنه فیلم «گلاب» درباره جنبش سبز ایران. بخش هایی از این فیلم در اردن در حال تهیه است. on.fb.me/1dnQTkQ

    sammasiha, day.bayday, and armanfallah added this photo to their favorites.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts