3 Day Solo Bike Tour
Photos from a 3 day bike tour. Took the Amtrak to Santa Barbara...rode to Lake Casitas via 150 then to Ojai, Sulphur Springs, Santa Paula and Ventura...then PCH to Redondo Beach!
59 photos · 6,298 views