Eiropas Energoelektronikas asociācijas konference 2018
Attīstoties elektroenerģētikas nozarei un pieaugot atjaunojamo energoresursu īpatsvaram, arvien aktuālāks kļūst jautājums par viediem risinājumiem, lai nodrošinātu energoefektivitāti gan mājsaimniecībās, gan arī tautsaimniecībā. Enerģētikas un elektrotehnikas zinātnieki no visas pasaules 17.-21. septembrī tiekas Rīgā, energoelektronikai veltītajā zinātniskajā konferencē «EPE 2018», lai iepazītos ar jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem minētajā jomā.
25 photos · 542 views