Macro
Taken with E-PL1 and Konica Hexanon Macro 55mm plus extension tube
10 photos · 3 views