new icn messageflickr-free-ic3d pan white
M16 anti-personnel mine | by Project RENEW
Back to photostream

M16 anti-personnel mine

RENEW/NPA techinal survey team no. 14 on Tuesday located two items of American-made M16 anti-personnel mine while searching for cluster munition remnants in Co Luy Village of Hai Ba Commune, Hai Lang District. Known as a 'bouncing betty' among Americans and 'jumping jack' among Australians and New Zealanders combating in Viet Nam, the M16 mine was a fearsome weapon. When triggered, a charge in its base caused the mine to leap in the air and explode - sending metal fragments in a 360 degree radius, which could cause fatal injuries up to 100 metres. The mines were safely destroyed on Wednesday by our EOD team.

#bouncingbetty #jumpingjack #antipersonnelmine #clustermunitions

Đội khảo sát kỹ thuật số 14 của RENEW/NPA hôm thứ Ba đã phát hiện hai quả mìn M16 của Mỹ trong khi đang khảo sát dấu vết bom chùm tại thôn Cổ Luỹ, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng. Lính Mỹ, Úc và New Zealand tham chiến tại Việt Nqm gọi là mìn nhảy vì khi được kichd hoạt khối thuốc trong đáy khiến quả mìn nhảy lên và phát nổ - bắn mảnh ra xung quanh và tầm sát thương trong phạm vi 100m. Hai quả mìn này đã được đội huỷ nổ phá huỷ an toàn trong ngày thứ Tư.

671 views
0 faves
0 comments
Uploaded on February 25, 2017