Cluster bombs safely destroyed near the Rockpile

    Newer Older

    Our EOD Team No.2 today safely destroyed eight BLU-26 cluster bombs in Thuong Lam Village, Cam Thanh Commune of Cam Lo District. The demolition took place on an acacia plantation near the Rockpile (also known as Elliot Combat Base) which served as an important U.S. Army and Marine Corps observation post and artillery base from 1966 to 1969. In response to reports from local villagers who confirmed they had encountered cluster bombs while planting, last Thursday RENEW deployed two technical survey teams, CMRS No. 19 and 20, to map out confirmed hazardous areas. After three working days, RENEW teams have surveyed 127,500 square meters and uncovered 41 cluster bombs and four other munitions.

    www.landmines.org.vn

    Đội xử lý bom mìn lưu động số 2 của chúng tôi hôm nay phá hủy an toàn tại chỗ 8 quả bom bi loại BLU-26 ở thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ. Vụ hủy nổ diễn ra trên khu đất trồng keo gần đồi Rockpile (còn gọi là căn cứ Elliot) từng là điểm quan sát và căn cứ pháo binh của Thủy quân lục chiến Mỹ từ 1966 đến 1969. Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân địa phương báo cáo từng gặp phải bom bi trong lúc trồng rừng, hôm thứ Năm tuần trước RENEW triển khai hai đội khảo sát kỹ thuật, CMRS số 19 và 20, để xác định khu vực khẳng định nguy hiểm. Sau ba ngày làm việc, các đội RENEW đã khảo sát được 12,7 ha và phát hiện 41 bom bi và 4 vật liệu nổ khác.

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts