Tel Aviv, Kfar Saba, and Netanya
Israel, April 2010.
71 photos · 58 views