Shrikhand Trek (4-9 july 2015)
(17150 feet) Himachal Pradesh
25 photos · 418 views