poznanskieinwestycjemiejskie > Collections

Celem zadania inwestycyjnego jest dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z wyposażeniem oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem. Zasadnicze prace zostaną poprzedzone kompleksowym audytem ppoż. oraz wykonaniem nowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów.