poznanskieinwestycjemiejskie > Collections

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Folwarcznej, od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej, ul. Stalowej, na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Piwnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Stalowej, Piwnej i Kobylepole.