Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

    Newer Older

    Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Thìn, ngày 13/1/2012, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã có chuyến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cùng đi với Bộ trưởng có Cục trưởng Cục Người có công Hoàng Công Thái, đại diện Văn phòng Bộ và đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Dũng.

    phamthihaichuyen.net/bo-truong-pham-thi-hai-chuyen-tham-v...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts