Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Sẽ có thêm nhiều đối tượng người có công được hưởng ưu đãi

    Newer Older

    Ngày 21/11, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã có buổi làm việc với các thành viên trong ban soạn thảo dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

    phamthihaichuyen.net/bo-truong-pham-thi-hai-chuyen-se-co-...

    keyboard shortcuts: previous photo next photo L view in light box F favorite < scroll film strip left > scroll film strip right ? show all shortcuts