Worlds as fragments / Světy jako fragmenty (diplom, process)
en:

With his diploma project Worlds as Fragments Prokop Bartoníček has launched an experimental science-informed mission. Its leading motif is an exploration of behavioural dynamics of the matter. The author has focused on time-based processes of emergence and decline in a perspective of permanent reconfiguration in substantial entities.
An impressive installation features a fluid “planetoid” that is put in motion via changes in its magnetic field. The perception renders a feeling of being in touch with cosmic forces beyond physical laws, as we commonly know them.
Falling apart of one entity, unpredictable trajectories that particular parts follow as well as recurring accumulation into new sets: All these processes happen in real time and on appropriate scale.
The project is an artistic version of the proof that reality is all process-based with its fractal structure remaining a source of fascination for people around the world. At the same time, the project is a distinctive contribution to the debate concerning spatial co-ordination, serving as an invitation to enter subatomic nanoterritories where complex configurations take place.
Once again in his promising career, the author dares to face and deliver a challenging technical solution linked to a sincere interest in mediating a new kind of experience on the side of audience. This time let us enjoy together a “galactic tempo” the patterns and rhythm of which could as well be identified as that obscure object of our desire.
Pavel Sedlák / Process and Reality, 2010

cz:

Prokop Bartoníček se se svým diplomním projektem Světy jako fragmenty vydal na experimentální, vědecky informovanou misi, jejímž ústředním motivem je průzkum dynamiky chování hmoty. Autor se koncentruje na v čase se odehrávající procesy vzniku a zániku ve smyslu nekončícího dělení a permanentní rekonfigurace různých hm...otných celků.
Vizuálně působivá instalace změnami magnetického pole rozpohybované fluidní „planetky“ vyvolává emoci kontaktu s vesmírnými silami, které se vymykají fyzikálním zákonům, jak je běžně známe. Rozpad jednoho celku na několik částí, putování jednotlivých částí po nespočítatelných trajektoriích a opětovná kumulace částí v nový celek – to vše se odehrává v reálném čase a patřičném měřítku.
Projekt je uměleckou verzí důkazu procesuální konstituce reality, jejíž fraktálová povaha je zdrojem pokračující fascinace lidí na celém světě. Je zároveň svérázným příspěvkem do debaty o uspořádání prostoru a pozvánkou do subatomárních nanoteritorií, kde probíhají komplexní konfigurační pohyby.
Autor se již poněkolikáté odhodlal spojit náročné technické řešení se zájmem o zprostředkování nového typu divácké zkušenosti. Tentokrát se jedná o „galaktické tempo“, jehož rytmus a zákonitosti by mohly být oním tajemným předmětem naší touhy.
Pavel Sedlák / Proces a realita, 2010
68 photos · 1,272 views