you can't hide it all (2009..) amtr
You can't hide it all!

My latest work frequently touches upon intimacy in the anonymous environment of the Internet. This installation deals in more detail with the environment of amateur pornography. The fact that many women and men, amateur pairs (a term used in communities) via their Internet profiles and galleries share their sex life is already nothing new. I was, however, captivated by the manner in which they at least partially conceal their identity, their face and personal items that are important to them - a photograph on the wall of their bedroom, a pendant on their chest, a plush toy from their childhood - by the simplest, amateur, graphical means. Even despite all of their efforts to conceal a part of their privacy, I still have the feeling as if I, with a battery in hand, was spying in their kitchen and living room. “You can’t hide it all!”
The effort to transfer this feeling of mine into the installation lead me to the construction of a completely new solution of masking in real time with the use of infra light. The technical solution of the installation is only as complicated as it necessarily has to be. From the perspective of the complexity of some of today’s installations in my field, the principle is almost trivial. In my work, I strive for balance between the message and technical difficulty. The solution of this installation is a prototype and opens up for me further wider use in the connecting of virtual and physical space.


Všechno neschováš!

Moje poslední práce se často dotýkají intimity v anonymní síti internetu. Tato instalace se blíže věnuje prostředí amatérské pornografie. Fakt, že mnoho žen a mužů, amatérských párů (termín užívaný v komunitách) se prostřednictvím svých internetových profilů a galerií dělí o svůj sexuální život, není již nic nového. Mne však zaujal způsob jakým alespoň částečně zakrývají svoji identitu, jejich tvář a osobní věci, které jsou pro ně důležité - fotka na zdi jejich ložnice, medailonek na hrudi, plyšák z dětství - a to těmi nejjednoduššími, amatérskými, grafickými prostředky. I přes všechny jejich snahy zakrýt část jejich soukromí, mám stále pocit jako bych jim potají, s baterkou v ruce, slídil v jejich kuchyni a obývacím pokoji. „Všechno neschováš!“
Snaha přenést tento můj dojem do instalace, mne přivedla ke konstrukci zcela nového řešení maskování v reálném čase pomocí infra světla. Technické řešení instalace je tak složité jak jen musí nutně být. Z pohledu složitosti některých dnešních instalací v mém oboru se jedná o princip až triviální. Ve svých pracích se snažím o rovnováhu mezi sdělením a technickou náročností. Řešení této instalace je prototypem a otvírá mi další širší užití při propojování virtuálního a fyzického prostoru.


atari is pebe, leden 2009
www.pebe.cz
62 photos · 1,904 views