flickr-free-ic3d pan white

90wiews 88 comment 21fav =)

chùa là...=[[

ai thấi đẹp thì fav fav mãh liệx nha ..

fav đy là tuôi píc ơn suốt đời =]]

dĩ nhyn sẽ rep lại

níu ai thưog zUn thỳ f.s cho zUn đêy..zUn píc ơn lắm đoá nha.. ^^

....là lá la...

Bday to me♥

sẽ koá hỳh up cho mọy ngừj ^^~ zĩ nhyn sẽ Gốc hếc chĩ gép ảh jốg như trên vì đăg Bn+ ngừj ta fake hỳh wá

tớj ngày up hỳh mog mọj ngừj c.m zùm nha ..tks all lúm nè

(...)

nè nè..nój choa ck nge

vk chờ đợi kái ngàj nàj lâu lúm lun ùi đóa píc k ck...chắc đóa sẽ là ngàj hp nhứt đúg k ck nhỉ?

sih nhựt mà..

v là v chờ ngàj nàj lâu lắm lun òy ák..mỏi mòn..mòn mỏi Với Luyện =]]

níu koá 1 đìu uớc trog ngàj sn thỳ e sẽ uớc cho 2cta

còn ck thỳ s?

hay là chĩ ngỹ tớj đìu khác..ngĩ tớj kái xa vời vợi?

vk mog cta sẽ mãj mãj pên nhau nhé...^^~ êu đồ hâm hâm of lòg zk...

   

Niick : pe_moon_angel39

-------------------------------------------------------

cuộc pà 8 hài huớc vô tộj vạ kủa 2ngừj điên

dám kiu tuôi hôy hả? dìm ck luôg cho píc =]]]

 

8h30...

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: gì nữa đây

BUZZ!!!

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: hi

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: hôg mún nc thỳ thoj

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: mún

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: nhìu nhìu kaka

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ngại gê

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hihi ngại gì

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: vk nèk

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: dạaaaaaaaa

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: kêu v kái mô chi?

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: =]]

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: kiu vk nc chứ chi

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ồh

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: tũơg mún ăn tuơj nuốt sốg v

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ^^

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: người vk hôi lắm ăn chết ck à hê hê

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ờ hôy lắm

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: mớj tắm kách đây 2 tjếg thỳ s k hôy choa đc

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hùi nãy tắm có dùng lây boy k

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: hôk

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: chứ gì

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: kóa lây girl àh =]]

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: mai ra mua cục sữa tém lây boy tắm

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: chi z

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: đảm bão hương thơm mê ly mấy chàng chết chét

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ngừj ta tắm kục đó để pọ chéc lây từ ngừj nàj sag ngừj khác nên họ mớj gọj là ' lây boy'

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: dịk tạm là pọ chét lây sag boy chứ k pao h` lây sag girl

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: :T

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ?

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: gỳ đây

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hum có gì

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: í chữj v đjên chứ gì

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: píc ùi..chữj thầm trog chất xám chứ gỳ

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: khùng sách thùng chạy lung tung

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: tộy ngịp..h` v moj píc c khùg

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: h mới bít hả

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ùa đóa

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: có muộn quá hum

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: gô

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: gôg

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: hôg

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: ghi mà cũng ghi sai 2 3 lần

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: sớm đũ để kịp từ chốy c trc khj c kầu hôn v

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: quê quá

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: kệ tuôi nha

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: tuôj k kóa học lớp 1

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hehe nhớ nha!

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: mà nhảy sag lớp 9

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: nên mớj k bíc vjết..ok?

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: mà ck có cầu hôn vk đâu mà kịp từ chối

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: nhớ nhaz hôg

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: v chờ đóa

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: chờ tớj khj kầu hôn v đj...

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: là...

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: gì

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: v ứ chịu đâu

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: chứ gì

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hehe

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: kuời dê wá ha

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: chờ tới khi cầu hôn vk thì lúc đó vk quên mất tiu ồi lúc đó D.Y như điên

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ^^

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: D.Y là kái chi chi

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: là đồng ý đó vk khùng

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ờ tuôj khùg

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: màk koá ngừj nc w tuôj

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: khùng nc vs điên mà lại

BUZZ!!!

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: gê wá

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: nc w' wỹ thỳ có

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...:

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: nãy h` nc mà ck kứ hiện hìh woài nha

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: ủa hỳh như trăg đêm nay đã rằm âuz

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: =]]

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: hihi tại nhìn thấy sa sa hình của vk cầm 2 cây nhanh chứ hum phải cái ống hút nên tới ngữi nhanh đó mà

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: z thôy v chạy đây

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg

ツ!: v pận ùj♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

»»-»-Çũñg…¥ï…Çhữ…Ñghèø…Ñêñ…Tüï…Mất…€m -«-«« »»-»- ...: chạy đường mô

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: chạy zô hầm

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!: jữ káj mền w' kái gjuờg

♀sUzUn●yêu thươg xen lẫn yêu thươg ツ!:

 

nè. hại não lắm nha...ngừj khùg nc w ngừj điên nữa khổ thjệc,êu là êu chồg e lúm nha...=]]

 

******Nếu ngày mai em quay bước ra đi

Anh có buồn hay nhớ thương hờn giận ????

Anh có chạy theo, níu kéo bàn tay nhỏ

Kéo em về với hơi ấm lòng anh????

Nếu ngày mai em chẳng nhớ mình là ai.....

Anh có còn đến bên em dịu dàng như thế????

Anh có cùng em đi tiếp con đường đó

Để tìm về miền kí ức cho em ????

Nhưng nếu 1 mai em về với cát bụi

Thì anh ơi, anh đừng khóc nhé anh!

Giọt lệ ấy mãi làm em lo sợ..........

Sợ gót chân mình còn vướng bụi trần gian

Nếu ngày mai em trở thành cát bụi

Còn yêu em, xin anh hãy mỉm cười !!!

3,840 views
21 faves
88 comments
Taken on May 27, 2012