Tribuna d'Arqueologia 2015-2016. "Noves troballes a l’entorn de l’església de Santa Maria de Camps (Fonollosa)"
Entre els mesos de gener i setembre de 2015 s’ha dut a terme una intervenció arqueológica a la Plaça de Santa Maria de Camps que ha permès localitzar una zona de necrópolis ubicada cronològicament entre l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana; restes d’un edifici destinat a la producció agropecuària d’època baix medieval i finalment un espai cementirial datat entre el segles XVII i XIX. Les noves troballes permeten determinar l’ocupació de l’espai en un moment anterior al segle X, moment en que hi ha les primeres notícies documentals referents al nucli de Camps.
15 photos · 55 views