Intervenció arqueològica a la torre medieval de Campelles (Ripollès)
El 6 d’octubre de 2015, un equip es va iniciar la intervenció arqueològica de la torre de Campelles (Ripollès). Els treballs, que han durat un mes aproximadament, han posat al descobert una torre circular i una cisterna just al punt més alt de la zona arqueològica. La referència documental més antiga que es tenia pertanyia al segle XI, però mai s’havia portat a terme la comprovació arqueològica. En aquesta intervenció s’ha pogut documentar arqueològicament aquesta defensa militar i constatar que va estar en ús fins el s.XIX. L’altra estructura que s’ha excavat ha estat una cisterna de 4 metres de profunditat i que encara conserva el revestiment de morter de calç interior.
3 photos · 95 views