Stichting Papua Erfgoed > Collections

Stichting Papua Erfgoed (PACE), is in september 2001 opgericht.
PACE ontsluit en digitaliseert Papua erfgoed: artefacten, documenten, boeken, films, foto’s en verhalen.
PACE doet dit in samenwerking met particulieren, musea en kerkelijke instellingen.


Visie van PACE

PACE streeft naar zorg, respect en aandacht voor het in Nederland aanwezig zijnde culturele erfgoed uit Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea). Als gedeeld erfgoed heeft het waarde voor de papoea's in Papua/in de diaspora en voor Nederlanders.
Dit erfgoed laat een grote rijkdom en verscheidenheid van Papua cultuurhistorie zien, die niet verloren mag gaan en optimaal toegankelijk gemaakt moet worden. Haar intrinsieke waarde staat buiten kijf.

Het Papua erfgoed is gedeeld erfgoed voor Nederland en Papua en tegelijkertijd een kennishulpbron op mondiaal niveau (global resource).

PACE streeft daarbij naar het opbouwen, onderhouden, versterken en samenwerken met een nationaal en internationaal netwerk van contacten die het Papua erfgoed een warm hart toedragen.

Missie van PACE

PACE verzamelt, beheert, ontsluit en digitaliseert alle vormen van Papua erfgoed en maakt dit erfgoed toegankelijk voor de papoea's in Papua en in de diaspora en voor alle geïnteresseerden in Nederland en internationaal.

PACE levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een infrastructuur in Papua die nodig is om erfgoed te behouden en te beheren.


Op deze wijze draagt PACE bij aan kennisoverdracht rondom Papua erfgoed en gaat versnippering in kennis op dit vlak tegen.


Website: www.papuaerfgoed.org/

Papua - Thema's

Papua - Thema's

6,883 photos

Foto's Jos Donkers

Foto's Jos Donkers

3,679 photos

Album Joop Sierat

Album Joop Sierat

726 photos

Foto's   H.W.H.Weeda

Foto's H.W.H.Weeda

279 photos

Willem Visser - Casuarinekust eind jaren 50

Willem Visser -...

64 photos

Albums 'Irian Jaya'

Albums 'Irian Jaya'

1,086 photos

Album Henk Geut

Album Henk Geut

293 photos

Papua New Guinea

Papua New Guinea

230 photos