Tereza Darmovzalová: MÍSTO
Vernisáž samostatné výstavy Terezy Darmovzalové, Pořádá Galerie U Mloka & PAF.
Zvláštní host: Vladimír Havlík, který vystoupil se svou performativní básní.


Tereza Darmovzalová (*1990) ve své volné tvorbě pracuje s malbou, videem a především fotografií. Pro instalaci v Galerii U Mloka nazvanou MÍSTO se rozhodla využít sérii minimalistických studií prostorových kompozic. S těmi nakládá sochařským způsobem, hraničícím až s architektonickým zásahem do sklepních prostor galerie.
Tereza Darmovzalová absolvovala ateliéry Alexandry Vajd (2013), Michala Pěchoučka (2014) a Jiřího Thýna (2014) na pražské Scholastice, v současnosti dokončuje studium Uměnověd na FF UPOL.


Tereza Darmovzalová: MÍSTO
Galerie U Mloka, Lafayettova 9, Olomouc
výstava: 2. 4. – 30. 5. 2015
vernisáž: 1. 4. 2015, 18.00
kurátor: Marie Meixnerová

Supported by Visegrad Fund, Czech Ministry of Culture, City of Olomouc and Olomouc Region.

V rámci Olomoucké muzejní noci (15. května 2015) proběhne přednáška autorky o vlastní tvorbě.

Tereza Darmovzalová
přednáška autorky o vlastní tvorbě
15. 5. 2015, 21.00

+_ galerieumloka.p-centrum.cz/
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tereza Darmovzalová: SPACE
In her creative practice, Tereza Darmovzalová (b. 1990) works in the media of painting and video and particularly in photography. In her installation SPACE prepared site-specifically for Gallery U Mloka, Darmovzalová approaches her minimalist series of spatial composition studies in rather sculptural manner. Three digital-prints-as-physical-objects become almost an architectural intervention into the space of the basement-based gallery.
Tereza Darmovzalová has studied in the studios of Alexandra Vajd (2013), Michal Pěchouček (2014) and Jiří Thýn (2014) at Scholastika, Prague. She is currently finishing her degree in Art History at the Philosophical Faculty of Palacký University, Olomouc.


Tereza Darmovzalová: SPACE
Gallery U Mloka, Lafayettova 9, Olomouc
exhibition: 2. 4. – 30. 5. 2015
opening: 1. 4. 2015, 6 pm
curated by: Marie Meixnerová


Organized by Gallery U Mloka & PAF. Supported by Visegrad Fund, Czech Ministry of Culture, City of Olomouc and Olomouc Region.

As part of the Olomouc Museum Night (May 15, 2015), the author will give a public talk and presentation on her artistic practice.


Tereza Darmovzalová, talk on art
15. 5. 2015, 9 pm
46 photos · 1 video · 87 views