PAF 2005
www.pifpaf.cz/cs/paf-2005


Rozsah Přehlídky animovaného filmu se v roce 2005 rozšířil na 23 bloků. Byly představeny výrazné osobnosti českého a světového animovaného filmu – švýcarský animátor Georges Schwizgebel, matadorka slovenské animace Jaroslava Havettová, spolupracovník Jana Švankmajera Bedřich Glaser. Nové technologie a média byly představeny v blocích věnovaných studiím Cabinet a Altar Interactive, tvorbu počítačových her představil Jakub Dvorský (Amanita Design). Spojení hudby a animovaného filmu byl věnován rovněž workshop Cyrila Podolského, oblast průniku animovaného filmu a jiných žánrů zastupovalo na PAF 2005 několik bloků – animaci a experimentálnímu filmu se věnovali český klasik videoartu Petr Skala a newyorský filmař Henry Hills.

PAF hosté 2005:
Milan Cais, Jakub Dvorský, Bedřich Glaser, Jaroslava Havettová, Henry Hills, Adrian Kukal, Monika Načeva, Tomáš Petráň, Cyril Podolský, Petr Protivánek, Marta Svobodová, Georges Schwizgebel, Stanislav Ulver, Rudolf Urc, Miroslav Wanek a ostatní

________________________________________

www.pifpaf.cz/en/paf-2005

The festival of Film Animation took place from the 9th to 11th of December 2005 and in comparison with the last year's festival, it was extended to 23 blocks.
Distinctive personalities of Czech as well as international animated cinematography were introduced – the Swiss animator Georges Schwizgebel, the Slovak animator Jaroslava Havettová, Jan Švankmajer's collaborator Bedřich Glaser. New technologies and media were introduced within the blocks dedicated to Cabinet and Altar Interactive studios, the production of computer games was introduced by Jakub Dvorský (Amanita Design). Cyril Podolský's workshop dealt with interconnection of music and animated films; the intersection of animated films and other genres was represented within several blocks – Czech videoart classic Petr Skala and New York filmmaker Henry Hills dealt with animation and experimental film.

PAF 2005 Guests:
Milan Cais, Jakub Dvorský, Bedřich Glaser, Jaroslava Havettová, Henry Hills, Adrian Kukal, Monika Načeva, Tomáš Petráň, Cyril Podolský, Petr Protivánek, Marta Svobodová, Georges Schwizgebel, Stanislav Ulver, Rudolf Urc, Miroslav Wanek and others.
38 photos · 37 views