happiness is within reach
monografia Naším zámerom je vydanie monografckej publikácie venovanej tvorbe slovenského umelca Erika Šilleho. Ide o dvojjazyčnú publikáciu v slovenskom a v anglickom jazyku. Zostavovateľkou je kunsthistorička a teoretička umenia Beata Jablonská. Autormi textov sú Beata Jablonská a Norbert Lacko. Grafcký dizajn publikácie pripravuje Boris Meluš. Monografu vydá Krokus Galéria v spolupráci s vydavateľstvom Slovart.Erik Šille (1978) patrí od ukončenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2006) k najvýraznejším predstaviteľom mladej maliarskej generácie. Je naozaj tým, ktorý svojou tvorbou priniesol na výtvarnú scénu maľbu, ktorá bola odpoveďou na „nový“ svet, ktorý sa postupne ale naisto stal byť vnímaným a reprodukovaným takmer iba mediálnou cestou. Šille sa už vyše desať rokov aktívne pohybujev umeleckom svete a jeho tvorba zaznamenala už niekoľko vývojových kapitol, ktoré by si zaslúžili aj širšiu odbornú refexiu. Dospel do štádia, ktoré by sa malo zhodnotiť, analyzovať a nahliadnuť naň ako v domácich tak aj širších medzinárodných súvislostiach.
vydavatelia: Krokus Galéria a Slovartautori: Erik Šille, Beata Jablonská, Norbert Lackodizajn: Boris Melušfotografe: Adam Šakovýjazyk: slovenský a anglický prekladplánovaný rozsah: cca 200–250 strántermín vydania: marec 2017Erik Šille (1978), absolvent VŠVU v Bratislave, nositeľ Ceny Igora Kalného, víťaz VÚB Maľba, laureát Ceny Tatra Banky Mladý tvorca. Jeho diela sú v zbierkach SNG, Nitrianskej galérie, Štátnej galérie Dolný Kubín, Wannieck Gallery Brno (CZ), Marek Collection (CZ), EP Collection, Brussel (BEL).Mgr. Beata Jablonská PhD., pedagogicky pôsobí na Katedre teórie dejín umenia na VŠVU, kde prednáša dejiny umenia 20. storočia. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou štúdií o slovenskom maliarstve druhej polovice 20 storočia vo veľkých syntetických publikáciách Slovenskej národnej galérie (Umenie 20. storočia, 2000; Slovenské vizuálne umenie 1970–1985, 2003). Ako kurátorka a editorka pripravila katalóg a výstavu Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985–1992 (SNG, 2009).Mgr. Norbert Lacko, pedagóg na Katedre teórie dejín umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, prednáša dejiny estetiky a základy flozofe. Dlhodobo sa venuje problematike vzťahu umenia a estetiky. Je autorom viacerých štúdií, zameraných prevažne na súčasnú slovenskú maľbu, ktoré pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Flash Art, Profl, Jazdec a i.). Venuje sa tiež kurátorskej činnosti. Spolu so Silviou Čúzyovou organizujú cyklus výstav súčasného umenia Rožňavské radiály v galérii Baníckeho múzea v Rožňave.Boris Meluš, grafcký dizajnér, absolvent ateliéru grafckého dizajnu a vizuálnej komunikácie na VŠUP Praha. Spolupracoval na redizajne denníka Pravda a vizuálnom štýle mesta Ostrava, ako grafcký dizajnér sa podpísal pod viacero publikácií z vydavateľstva Slovart, spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami ako SNG, SNK a i. Je nositeľom Národnej ceny za komunikačný dizajn za rok 2016.
20 photos · 40 views