Processions 2018
Oriel Myrddin Gallery joined with thousands of women in Cardiff on Sunday 10 June 2018 to march in celebration of 100 years of votes for women.

We worked with an inter-generational group of women, including young women from Dr Mz's youth project in Carmarthen, and artist Rhiannon Williams to create our warrior butterfly banner.

The day was amazing. We were very proud to be represented alongside women from across wales enjoying the sunshine and marching together in solidarity through the streets of the city.

Ymunodd Oriel Myrddin â miloedd o fenywod yng Nghaerdydd ddydd Sul 10 Mehefin 2018 i orymdeithio er mwyn dathlu 100 mlynedd ers rhoi'r bleidlais i fenywod.

Buom yn gweithio gyda grŵp o fenywod oedd yn pontio'r cenedlaethau, gan gynnwys menywod ifanc o brosiect ieuenctid Dr Mz's yng Nghaerfyrddin, a'r artist Rhiannon Williams i greu ein baner pili-pala.

Roedd yn ddiwrnod gwych. Roeddem yn falch iawn o gael gorymdeithio mewn undod â menywod eraill o bob rhan o Gymru drwy strydoedd y ddinas a mwynhau'r heulwen.
61 photos · 25 views