South Coast of Trøndelag
The south-coast of Trøndelag is diverse and beautiful, ranging from open sea, via the shoreline with its polished rocks and mild fjord landscapes, to farmland, wooded hillsides and high mountains.

Enjoyable nature experiences, small local communities, towns and cities, locally produced food, farm holidays, specially adapted cycling trails, deep-sea rafting, mountain climbing, diving, windsurfing, and holidays in lighthouses are just some of the things you might like to try here.

Sør-Kysten av Trøndelag er variert og vakker, fra åpent hav via skjærgård med glattskurte svaberg, lunt fjordlandskap og landbruksland, til skogkledde åser og høye fjell.

Gode naturopplevelser, små lokalsamfunn, by og tettsteder, lokalprodusert mat, bondeferie, tilrettelagte sykkelstier, havrafting, fjellklatring, dykking, brettseiling og fyrferie er bare noe av det du kan oppleve her.
27 photos · 252 views