மிகைப்படும் • Madurai

Kallandhiri - discovering the countryside

From dust to dust ...

Sweeping ... if only I could hire her here,

she would be happy and me too.

oochappan ©®

 

 • Maurice Albray 3y

  Nice shot.
 • jean-marc rosseels 3y

  Splendid capture of daily life!! Like the colors too!
 • holland fotograaf 3y

  prachtige foto mooi gemaakt Henk
  --
  Seen in my contacts' photos. ( ?² )
 • gsjeevi gopal 3y

  nice shot.
 • maenhout.john 3y

  Perspectief style, maar goed gedaan
 • KittyKaht 3y

  Lovely colours as always
 • RAGHU MADANAGOPAL 3y

  nice perspective Sir
 • César Olivares Corraliza 3y

  magnifica, supongo que las viejecitas de todo el mundo hacen lo mismo, aquí en españa es igual, buen trabajo.
 • Not Quite Me 3y

  Superb colours and textures in the walls.
 • Dietmut Teijgeman-Hansen 3y

  als de Nederlanders maar ook iedere dag zo netjes voor hun huizen gaan vegen, maar dat is uit, helaas. Ik doe het wel nog vegen voor de portiek- en garagendeur of schoon ik in een huurhuis woon
 • Jelle Niemarkt 3y

  wunderful picture
 • Marcel 3y

  Très belle scène !
 • Eric Royer Stoner 3y

  Sweeping changes elsewhere . . . unchanged tradition here.
 • Chris.E 3y

  Excellent capture.
 • KennardP 3y

  Awesome shot of everyday chore in India.... sweeping with brooms made from the midrib of coconut leaves. So interesting, these type of brooms are still being used in Guyana also (South America).
 • Kendar Creatives 3y

  Love the compo and colors.
  Feeling clean and cool from the wetness, relaxing on the 'thinnai'...is a feeling best experienced!!
  Talking about traditions, I sourced the exact type of broom for my backyard...in Sydney!!
886 views
5 faves
16 comments
Taken on December 27, 2011
This photo is in 10 groups
This photo is in 2 albums

Additional info

 • Viewing this photo Public
 • Safety level of this photo Safe
 • S Search
  Photo navigation
  < > Thumbnail navigation
  Z Zoom
  B Back to context