SKY 365
sky 365
'เพราะเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน'
โปรเจคโคตรโรแมนติก
จากฟากฟ้าสู่กล้องมือถือง่อยๆของอิลุง

Sky 365 “beneath the SKY”
it is the extremely romantic project from the sky to the shutter.
58 photos · 17 views