Oldtimertreff Zollverein, 05. April 2009
21 photos · 804 views