new icn messageflickr-free-ic3d pan white

Tại sao lại anh nói như vậy?

Lực:

TH.Nu♥: ?

Lực: dau o nha ah?

TH.Nu♥: uà

Lực: ckieu nay em koa lam j hok?

Lực: tu jo toi 6h

TH.Nu♥: chắc rảh

Lực: co mun đi dau hok? a o nka hoai cug cahn wua ah.. con nog nua chu...

TH.Nu♥: ckưa pk

Lực: ???? taj seo ckua pit cku....? hu

TH.Nu♥: ckưa pk thì nói ckưa pk chư s h

Lực: ukm... ckac zy

Lực: em dag lm j do

TH.Nu♥: nge nhạc

Lực: con j nua hok...?

TH.Nu♥: k

Lực: oh

Lực: hok dc zui ah...?

TH.Nu♥: k

TH.Nu♥: pt mòh

Lực: pt tki tot``

TH.Nu♥: uà

TH.Nu♥: hếc pệh ckưa

Lực: chua,,, het penh la ik lam rui.. ckua co het nen o nka nek...!

TH.Nu♥: ở nhà nguyên ngày lun hả

Lực: ukm bun gan cket lun nk

Lực: dag tink di dau do cko do bun.. o nka nog wua ah

TH.Nu♥: uà

TH.Nu♥: đi chết đi

Lực: ukm

TH.Nu♥: chết nhớ kêu e nha

Lực: cket rui seo keu dc

TH.Nu♥: tr' 1f chết alo cho e

Lực: troi...! truoc 1f la dag gac goai rui hok cam noi dt dau

TH.Nu♥: ôi chaì

TH.Nu♥: phiền qá

TH.Nu♥: đi chết nhanh đi

Lực: nghe het bai nhac nay rui di cket

Lực: tu tu

TH.Nu♥: bài gì

TH.Nu♥: ?

Lực: bai tu tu roi cket

TH.Nu♥: bài gì

TH.Nu♥: soch z

Lực: bay nay bay gio chua co nkug tuog lai se co

Lực: con em se ik dau

Lực: neu a cket5 rui

TH.Nu♥: e sẽ kím ck mới

TH.Nu♥: híhí

TH.Nu♥:

TH.Nu♥: đk hem

Lực: dc cku?

Lực: nkug luc do nko dug co bun nke

Lực: dug khoc co khoc lun

Lực: tren doi nay khog tkieu nguoi de em iu ma hehehe

TH.Nu♥: uà.e sẽ k khóc vì ai hếc

TH.Nu♥: chỉ khóc khi đau thôi

TH.Nu♥: kaka...

Lực: nko nha

Lực: hua vs a la se kkhog khoc nha

TH.Nu♥: ờh

TH.Nu♥: ờh

Lực: ok

TH.Nu♥: khóc qài dư nc' mắt qá

Lực: that right

Lực: mot ngay nao do a di dau do xa em bun hok ?

TH.Nu♥: k lun

TH.Nu♥: a ghi gì trên stt z

Lực: A KO PIT... koa khoc hok?

TH.Nu♥: k mòh

Lực: neu mot ngay a di dau do xa em con iu a nua hok?

TH.Nu♥: tai s a lai hoi nhu z

TH.Nu♥: tinh di dau ah

TH.Nu♥: chua pk

Lực: tra loi a ik

TH.Nu♥: k a tl e tr' di

TH.Nu♥: tai s a lai hoi nhu z

Lực: tra loi anh truoc ik neu mot ngay nao do hok di dau do tki e con ui a nua hok?

Lực: mot thoi gian dai

TH.Nu♥: đi 1 thời gian dài hã

Lực: ukm

Lực: that dai lun

TH.Nu♥: khoảng bao lâu

TH.Nu♥: hã a

Lực: lau doa

TH.Nu♥: e k pk

Lực: anh vd tkoi

TH.Nu♥: a làm khó tl qá àh

Lực: kho lam ha?

TH.Nu♥: e chưa lm` nên e k pk cảm giác nưu thế naò

Lực: nko nke

TH.Nu♥: nhớ gì a

Lực: neu mot ngay nao do a fai di dau do that xa hoac mot thoi gian that dai,,,em dug co bun va nko a nha

Lực: dc hok?

TH.Nu♥: k pk

Lực: seo?

TH.Nu♥: e k pk

Lực: va nko nke khi iu ai do dug danh het tinh iu of mih ve nguoi ta...

Lực: khoag 60% tkoi

TH.Nu♥: z e yêu 1% thôu nha

TH.Nu♥: kaka..

Lực: seo cug dc... dug danh het cko nguoi ta... neu co ckuyen tki e la nguoi thiet tkoai nhiu do

##############################################################

Tâm trạng bùn bùn lắm!

554 views
5 faves
6 comments
Taken on September 3, 2012